Trigeminal nervstruktur

Den trifaciala nerven kommer in i hjärnans bas med två rötter (sensorisk och motorisk) på den plats där bron passerar in i det mittre cerebellära benet. Känslig ryggrad, radix sensoria, mycket tjockare än motorrot, radix motoria. Därefter går nerven framåt och något lateralt, går in i splittringen av hjärnans fasta membran - trigeminala kaviteten, cavum trigeminale, som ligger i området för trigeminalindragningen på den främre ytan av den tidsmässiga benpyramiden. I denna hålighet finns en förtjockning av trigeminusnerven - trigeminal ganglion, ganglion trigeminale (Gasser nod). Den tredubbla knuten har formen av en halvmåne och representerar en ackumulering av pseudo-unipolära sensoriska nervceller, vars centrala processer bildar den sensoriska roten och går till sina sensoriska kärnor. De perifera processerna hos dessa celler är inriktade som delar av trigeminusnerven och avslutas i receptorer i huden, slemhinnorna och andra organ i huvudet. Motorns rot av trigeminusnerven ligger intill trigeminalenoden nedanifrån och dess fibrer deltar i bildandet av den tredje grenen av denna nerv.

Tre grenar av trigeminusnerven avviker från trigeminala ganglion: 1) den optiska nerven (den första grenen); 2) maxillärnerven (andra gren); 3) mandibulär nerv (tredje gren). De okulära och maxillära nerverna är känsliga och de mandibulära nerverna är blandade, det innehåller sensoriska och motorfibrer. Var och en av trigeminusnerven i början ger en känslig gren till hjärnans fasta mantel.

Den optiska nerven, P. ophthalmicus, avviker från trigeminusnerven i dess nods område, belägen i tjockleken av sidoväggen i den cavernösa sinusen, tränger in i bana genom det övre orbitalfissuren. Före ingången i banan ger optikern upp den grenade tältet (tenteusi), tentorii (meningeus). Denna gren är riktad bakom och grenad i cerebellum. I bana är den optiska nerven uppdelad i lacrimal, frontal och nasorescerande nerver (Fig 173).

1. Den lacrimal nerven, n. Lacrimdlis, går längs banans sidovägg till lacrimalkörteln. Innan du kommer in i lacrimal körteln, mottar nerven förbindningsgrenen, Mr. Communicans, cum P. Zygomatico, som förbinder den med den zygomatiska nerven (nerven av den andra grenen, P. trigeminus). Denna gren innehåller parasympatiska (postganglioniska) fibrer för innervation av lacrimalkörteln. Lacrimal-nervens gränsytor innervar huden och konjunktiva ögonlocket i ögonets laterala vinkel. 2. Den främre nerven, n. Frontalis, går framåt under banans övre vägg, där den är indelad i två grenar. En av dess grenar är den supraorbitala nerven, n. Supraorbitalis, genom supraorbital notch kommer från banan, ger mediala och laterala grenar, som slutar i pannans hud. Den andra delen av den främre nerven - supra-block nerven, Supratrochledris, går över blocket av överlägsen sned muskel och slutar i näsrotets, nedre pannan, i huden och konjunktiva i övre ögonlocket i ögonets medialvinkel. 3. Den nasoresna nerven, n. Nasociliaris, riktas framåt mellan medialrektusen och överlägsen sneda ögonkroppar och i omloppet ger följande grenar: 1) de främre och bakre ciliära nerverna, nn. etmoiddles anterior et posterior, till sinus slimhinnan i etmoidbenet och i slemhinnan i den främre delen av näshålan; 2) långa ciliära grenar, nn. ciliares longi, 2-4 grenar är riktade fram till sclera och uvea;

3) Sub-block nerven, n. Infratrochledris, passerar under ögans överlägsen sneda muskel och går till huden på medialvinkeln på ögat och näsrotet. 4) en anslutningsgren (med en ciliär nod), mr communicans (cum gdnglio cilidri), som innehåller sensoriska nervfibrer, närmar sig ciliärnoden, som tillhör den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. 15-20 korta ciliära nerver som avgår från noden, paras. ciliares breves, skickade till ögongloben, genomföra sin känsliga och vegetativa innervation.

Maxillärnerven, n. Maxillaris, rör sig bort från trigeminala ganglion framåt, går ut ur kranhålan genom ett runt hål i pterygo-palatal fossa.

Även i kranialhålan, den meningeal (mitten) grenen, den meningeus (medius) gren som följer med den främre grenen av den mellersta meningealartären och innervates hjärnans fasta membran i regionen av den centrala kranialfasen, avviker från maxillärnerven. I pterygo-palatine fossa sträcker sig de inforbitala och zygomatiska nerverna och nodalgrenarna till pterygo-knutnoden från maxillärnerven.

1 Den infrarbitala nerven, n. Infraorbitdlis, är en direkt fortsättning av maxillärnerven. Genom den nedre orbitalspalten tränger denna nerv in i bana, passerar först in i det inforbitala spåret och går in i infektionsgången i överkäken. Genom att lämna kanalen genom de infrarbitala foramen på överkäkens främre yta är nerven uppdelad i flera grenar: 1) ögonlockens nedre grenar, rr. palpebrdles infe riores, skickas till huden på det nedre ögonlocket; 2) externa nasala grenar, rr. nasdles externi, förgrenad i huden på den yttre näsan; 3) övre labbgrenar, rr. labierar överlägsenhet. Dessutom ger den inforbitala nerven på sin väg, i det inforbitala spåret och i kanalen 4) de övre alveolära nerverna, n. Alveoldres superiores och de främre, mellersta och bakre alveolära grenarna, rr. Alveoldres superiores anteriores, medius et posteridres, som i tjockleken på överkäken bildar den övre dentalplexus, plexus dentdlis superior. Övre dentala grenar, rr. tandläkare överlägsen, av denna plexus innervate övre käft tänder, och de övre tuggummi grenar, rr. gingivdles superiores, - gummin; 5) inre nasala grenar, rr. nasdles interni, gå till slemhinnan i den främre näshålan.

2 Den zygomatiska nerven, n. Zygomdticus, avviker från maxillärnerven i pterygo-palatinfossan nära pterygopalatomin och går in i bana genom det nedre orbitalfissuren. I banan överförs förbindningsgrenen, som innehåller de post-nodulära parasympatiska fibrerna, från pterygopalatomi till lacrimal nerv för sekretorisk innervation av lacrimalkörteln. Därefter kommer den zygomatiska nerven in i skylorbitalöppningen av det zygomatiska benet. I benets tjocklek är nerven uppdelad i två grenar, varav den ena är den zygomatiska grenen, zygomaticotempordlis, sträcker sig genom den eponyma öppningen in i den tidliga fossen och slutar i huden i den tidiga regionen och ögonets sidovinkel. Den andra grenen är kindbenet, zygomaticofacidlis, genom öppningen på den främre ytan av det zygomatiska benet riktas mot huden på de zygomatiska och kindområdena.

3 nodgrenar, rr. gangliondres [ganglionici], som innehåller känsliga fibrer, går från maxillärnerven (i pterygo-palatine fossa) till pterygopalatomi och till grenarna som sträcker sig från den.

Pterygulen, ganglion pterygopalatinum, hänvisar till den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Denna nod är lämplig för: 1) nodala grenar (känsliga från maxillärnerven), vars fibrer passerar genom noden i transit och utgör en del av grenarna på denna nod; 2) preganglioniska parasympatiska fibrer från nerven av pterygoidkanalen, som slutar i den pterygoidala enheten på cellerna i den andra neuronen. Processerna från dessa celler lämnar noden som en del av dess grenar; 3) postganglioniska sympatiska fibrer från nerven av pterygoidkanalen, som passerar genom noden i transit och utgör en del av grenarna som kommer från denna nod. Pterygopusnodens grenar:

1 medial och lateral övre posterior nasalgrenar, rr. nasdles posteriores överlägger medidles et laterdles, tränger genom sphenoid-palatalöppningen och innervate slemhinnan i näshålan, inklusive dess körtlar. Den största av de övre mediala grenarna - näsens nerv, n. Nasopala-tinus (nasopalatini), ligger på nässkytten och går sedan genom inkanalskanalen till slemhinnan i den hårda gommen.

2big och små palatin nerver, nL palatinus major et tin. palatini minores, genom samma kanaler följer till slemhinnan i den hårda och mjuka gommen;

Nedre bakre nasala grenar, rr. nasdles posteriores inferiores, är grenar av den stora palatinern, passerar genom palatalkanalen och innervatar slemhinnan i de nedre delarna av näshålan.

Den mandibulära nerven, N. Mandibuldris, lämnar kranialhålan genom en oval öppning. I sin sammansättning finns motor- och sensoriska nervfibrer. När du lämnar det ovala hålet från den mandibulära nervflytta motorns grenar till samma masticatoriska muskler.

Motorgrenar: 1) tuggnerven, n. Mas-setericus; 2) djupa temporala nerver, nn. tempordles profundi; 3) de laterala och mediala pterygoidna nerverna, nn. pterygoidei laterdlis et medidlis (fig 175); 4) muskelmuskel, töjande palatin gardin, P. musculi tensoris slöja palatini; 5) muskelsnerven i trumhinnan, P. musculi tensoris tympani.

1 Meningeusgrenen, g. Meningeus, återvänder till kranialhålan genom spinous foramen (medföljer den mellersta meningealartären) för innervation av dura materen i hjärnan i regionen av mittkranialfossan;

2 Shchechny nerv, ". buccdlis, går först mellan huvudet på den laterala pterygoidmuskeln och kommer sedan ut från under tarmmuskelens framkant, ligger på ytan på musklernas yttre yta, pierces den och slutar i buccal slemhinnan, liksom i munnhårens hud.

3 Den cervical nerven, n. Auriculotempordlis, börjar med två rötter, som täcker den mellersta meningealartären, och förenar sedan i en stam. Passerar längs den inre ytan av nedre käftens koronoidprocess, går nerven runt nackens baksida och stiger framåt mot brosket i den yttre hörselgången, som åtföljer den ytliga tidiga artären. Från örat och tidsmässig nerv, de främre öronna, PP. auriculdres anteriores, på framsidan av öronet; Nerver av den yttre hörselgången, P. medtus acustici externi; trumhinnor, rr. Membrdnae tympani, till trumhinnan; ytliga temporala grenar [nerver], rr. [nn.] tempordles superfiddlar, till den temporalregionens hud parotidgrenar, rr. parotid innehållande post-nod parasympatiska sekretoriska nervfibrer till parotid spottkörteln. Dessa fibrer anslöt sig till örat och tidsmässig nerv som en del av förbindningsgrenen (med örat och temporal nerv), g. Communicans (cum n. Auriculotempordlis).

Anatomi av trigeminusnerven hos människor

Vårt nervsystem kan delas upp i flera sektioner. Tilldela, och alla vet detta från läroplanen, centrala och perifera avdelningen. Separat isolerat vegetativt nervsystem. Den centrala delen är ingenting annat än ryggmärgen och hjärnan. Den perifera delen, direkt kopplad till centrala nervsystemet (CNS), representeras av ryggmärgen och kranialnerven. Enligt honom sänder samma centrala nervsystemet olika typer av "information" från receptorer som ligger i olika delar av kroppen.

Allmänna tanken på kranialnervans struktur

Placering av kranialnerven, bottenvyn

Totalt tilldelas de 12 eller ibland 13. Varför ibland tretton? Faktum är att en av dem, mellanliggande, bara några av författarna kallar det 13: e paret.

Mer på trigeminusnerven

Den femte, en av de största, par kranial nerver, nämligen (trigeminus nerv-nervus trigeminus). Mer detaljer om trigeminusnervans anatomi och plan. Dess fibrer härstammar i kärnan i hjärnstammen. I detta fall är kärnorna belägna i projiceringen av botten av IV-ventrikeln. För att mer exakt förstå var trigeminusnerven finns hos människor, se bilden.

Utgångspunkten och placeringen av trigeminusnervans huvudgrenar

Gemensam byggnad

Nervus trigeminus själv är blandad, det vill säga bär motor (motor) och känsliga (sensoriska) fibrer. Motorfibrer sänder information från muskelceller (myocyter) och sensoriska "tjäna" olika receptorer. Den trigeminala ansiktsnerven lämnar hjärnan bara i det område där broen och det centrala hjärnbenet möts. Och omedelbart "gafflar".

Huvudgrenar

Föreställ dig en gren av ett träd, från vilket tunnare grenar avviker i olika riktningar. Presenteras? Det är också med trigeminusnerven. I trigeminusnervans anatomi avviker dess grenar också mot sidorna av en mängd grenar. Totalt finns tre grenar:

huvudgrenar av trigeminusnerven och deras innerveringszon

Ögongren

Ögat (det latinska namnet är nervus ophtalmicus) är den första (1) gren av trigeminusnerven (i bilden är högst). Helt sammansatt av sensoriska fibrer. Det betyder att det bara sänder data från olika mottagare. Till exempel receptorer av taktil, temperatur, smärtskänslighet. Om vi ​​fortsätter analogi med ett träd grenar optikern också, det händer bara i ögonkontakten. Således går det övre orbitalfissuret (n.ophtalmicus i banan genom det) en av utgångspunkterna för trigeminusnerven från kranialhålan. Överraskande, grenar n.ophtalmicus också till flera grenar:

 • frontal - den längsta.
 • lacrimalen, som passerar mellan musklerna som ansvarar för ögonrörelse och innervates lacrimalkörteln.
 • nosoresnichnuyu, det är hon som nerver våra ögonfransar och en del av näsens epitel.

Maxillarygren

Maxillary (latinskt namn - nervus maxillaris) - den andra (2) filialen. Sensorisk, det är också ett hundra procent som består av känsliga fibrer. Grenar i ögonkontakten, det kommer emellertid inte genom det övre, men genom det nedre orbitalspaltet (det blir den andra utgångspunkten från kranhålan, där den ternära nerven ligger tillsammans med kärnorna). Tänk på grenarna av maxillärnerven. En viktig del, som är ett nätverk av fibrer som sträcker sig från n. maxillaris är den övre dentalplexusen, som namnet antyder, är dess funktion att säkerställa kommunikation av CNS med receptorerna i tandköttet och tänderna. Så snart maxillärnerven passerar in i det inforbitala spåret blir det inforbital. Zonen av dess innervation blir tydlig från namnen på dess små grenar: yttre nasala, övre labiala ögonlockets nedre grenar. Den zygomatiska nerven är den enda gren av maxillaryen, som är separerad från den senare utanför banan. Men då tränger han fortfarande in i bana, men inte genom den nedre banan, men genom den övre orbitalspalten. Och det främst innervates ansiktets hud, i regionen som gränsar till kindbenen, som namnet antyder.

Mandibular gren

Mandibular (latinska namnet - nervus mandibularis) - den tredje (3) gren av trigeminusnerven. Sensorisk motor, i motsats till de två tidigare grenarna, blandas, bär sensoriska och motorfibrer. Hon är den största. Ur skallen nära de stora occipitalforamen, genom det ovala hålet. Vid avfart gafflar nästan omedelbart i flera grenar.

Trigeminusnerven - anatomi och funktion

Alla strukturer i det mänskliga nervsystemet har en komplex struktur.

Trigeminusnerven är inte ett undantag, vars anatomi diskuteras i detalj i träning och medicinska hjälpmedel.

Det är i själva verket en fortsättning på hjärnnerven, ansvarig för att säkerställa motorns och känslig aktivitet hos ansiktsdelen av huvudet.

Det är viktigt att veta exakt var fibrerna går och vilka delar av innervationen de är ansvariga för. I medicinsk praxis finns det ofta fall av inflammation eller neuralgi.

Dessa tillstånd åtföljs av svår smärta och domningar i en del av ansiktet. Enligt lokaliseringen av obehag bestäms vilket fragment av fibrerna som har genomgått patologiska förändringar.

Anatomi av trigeminusnerven - grenar

Från hjärnstammen, som är en liten del i sin centrala del, finns det 12 nerver, alla är parade. En av grenarna, nämligen den femte, betraktas som trigeminal. Detta område av nervsystemet är det största och längsta jämfört med de andra paren.

Experter attribut trigeminusnerven till blandad, det vill säga utför flera funktioner samtidigt. Fibrerna är ansvariga för motoraktiviteten hos alla ansiktsmuskler och hud och ger även känslighet för detta område.

Trigeminalnerven är så namngiven på grund av dess anatomiska egenskaper.

Det kommer ut ur sidan av hjärnans bro, går framåt, och på Gassens nod, som också kallas trigeminal ganglion, är uppdelad i tre grenar.

De ger fullständig innervation av ansiktsdelen, inklusive inte bara muskelskikten, lederna och ligamenten utan även analysatorer.

Trigeminusnerven är en komplex struktur som innehåller två typer av fibrer som ger fullständig överföring av impulser från hjärnan till specifika muskler och vice versa.

 1. Betydande fibrer. Annars kallas de centripetal. Deras huvuduppgift är att genomföra känsliga impulser från olika delar av ansiktet till centrala nervsystemet. På grund av dessa fibrer kommer information från organen in i hjärnan.
 2. Centripetalfibrer. De är motsatta avferenta i deras syfte. Deras mål är att överföra impulser från huvuddelen av centrala nervsystemet - hjärnan till de perifera delarna.

Den komplexa anatomiska strukturen ger möjlighet att överföra impulser från olika typer av receptorer.

De viktigaste är:

De två första typerna är receptorer från ytgruppen. Proprioceptiv känslighet anses djupt.

Om du upplever akut smärta, följd av känslan av domningar eller stickningar i huden, bör du rådfråga en läkare för att utesluta eller bekräfta inflammation i en av grenarna.

Orbital nerv

Den övre delen av filialen från den centrala stammen är orbitalnerven. Från skallen kommer den ut genom orbitalfissuren underifrån och stiger sedan till mitten av frontbenet. Grenarna är helt symmetriska på höger och vänster sida av ansiktet.

Orbitalnerven är sensorisk. Han spelar en roll i den visuella analysatorens arbete. Denna gren är indelad i tre små processer som utför sina funktioner.

 1. Frontal. Detta avsnitt passerar genom den övre omloppsöppningen. Han ansvarar för hudens känslighet i ansiktets övre del.
 2. Lacrimal. Denna process är den andra grenen från centralaxeln, som slutar i ögatets ögonbindning och är ansvarig för funktionen av en del av den visuella analysatorn.
 3. Nosoresnichny. Detta fragment är ansvarigt för den normala funktionen av ögonbolls- och tårväskan och bildar också känsligheten hos näshålan.

Maxillära och orbitala nerver

Maxillär nerv

Maxillärnerven, analogt med orbitalen, är känslig och ger överföring av impulser till hjärnan såväl som tillbaka. Den här webbplatsen har en komplex organisation. Det är uppdelat i ett antal stora grenar. Tillsammans är de ansvariga för känsligheten hos mitten av ansiktet, inklusive näsan, kindbenen, överkäken. De viktigaste strukturella elementen i denna del av systemet är:

 • genomsnittlig meningealgren;
 • orbital grenar;
 • bakre övre näsan
 • palatine grenen;
 • zygomatisk gren;
 • grenar av den infraorbitala nerven.

Varje mindre gren från centralaxeln har sina egna ytterligare processer.

På grund av den liknande strukturen hos maxillärnerven täcker ett stort område av muskel och hud.

Under den inflammatoriska processen i trigeminusnerven försämras dess motorfunktion. Trigeminusnerven - hembehandling och försiktighetsåtgärder, läs på vår hemsida.

På metoderna för att avlägsna inflammation i trigeminusnerven, läs vidare.

De viktigaste metoderna för behandling av trigeminusnerven är läkemedelsbehandling och kirurgi. Den senare används om mediciner inte hjälper till att stoppa smärtan. Här http://neuro-logia.ru/zabolevaniya/nevralgiya/trojnichnyj-nerv/lechenie-na-lice.html hittar du en översikt över alla metoder för behandling av inflammatorisk process.

Mandibular nerv

Det beror på funktionen av den mandibulära nerven på grund av hela nätets blandade natur. Det ger inte bara direkt och omvänd överföring av pulser, men ger också en rad rörelser. På grund av denna grens normala funktion kan en person öppna sin mun och sänka underkäken.

Mandibularområdet har den mest komplexa strukturen hos alla. Den består av flera stora grenar som delar sig i små längder i små skott. Det är detta fragment av systemet som är ansvarigt för hakan, tandköttet, läpparna, kinderna.

Grunden för mandibulärnerven är dess känsliga fibrer.

Förteckningen över stora huvudgrenar omfattar:

 • meningeal gren;
 • öra och tidsmässig nerv
 • buccal nerv

Den aural-temporala grenen har sina egna anatomiska egenskaper som möjliggör den normala funktionen hos den yttre hörselkanalen och inre örat.

Fibrernas ändar ligger på templets hud och nära trumhinnan.

Den andra delen av den nedre grenen, separerad från den gemensamma stammen, representeras av motorfibrer. Detta är det enda fragmentet av trigeminusnerven som ger muskulär och artikulär aktivitet. En del av nerverna är ansvarig för spänningen i trumhinnan och gommen. Andra grenar ger arbetet med masticatory musklerna, underkäkens rörelse.

Hur man behandlar inflammation i trigeminusnerven, tänker varje patient på, eftersom smärtsamma känslor är mycket intensiva och smärtsamma. För information om vilka mediciner som ska hjälpa till i kampen mot inflammation, såväl som kirurgiska metoder och hemterapi, läs artikeln.

Symptom och behandling av trigeminalt inflammation kommer att diskuteras i detta ämne.

Kursen av nervfibrer

Den trifaciala nerven är en speciell anatomisk struktur som säkerställer att alla skikt av vävnaderna i ansiktsdelen av huvudet fungerar, liksom de visuella, auditiva och olfaktoriska analysatorerna.

Den centrala punkt som betjänar som början av denna struktur är trigeminala ganglion, som ligger i hjärnstammen.

Under sin rörelse skyddas fibrerna på ett tillförlitligt sätt med skal, vilket garanterar säkerheten hos viktiga grenar.

Början av de känsliga processerna anses vara de övre och mellersta kärnorna som finns i bagaget. Därefter passerar rötterna av dessa fibrer genom benen av cerebellumet. Källan till grenarna av en annan typ är motorkärnan.

Ursprungligen är en enda stor nerv uppdelad i tre processer. Den övre grenen sträcker sig från djupet till ytan av huden genom omloppet. Dess minsta processer sträcker sig till pannans hud. Den centrala grenen, eller maxillärnerven, har en total längd. Dess fragment når näsan och kindbenen.

Anatomi av trigeminusnerven

Schemat för att passera fibrerna som bildar området som är ansvarigt för innervärdet av ansiktet är komplicerat. Att förstå den rätta placeringen av vissa fragment eller grenar utan en bild är nästan omöjlig, så experter använder ritningar som speglar trigeminusens verkliga struktur.

Sådana system används också av läkare för att förklara för patienter med klagomål om smärta och domningar i huden, varför de är oroliga för dessa symptom. Bilden visar tydligt var dendriterna börjar, processerna av nervfibrer. Dessutom kommer doktorn visa visuellt vilken väg impulserna reser till hjärnan och tillbaka.

Anatomi av trigeminusnerven hos människor

Kom ihåg att namnet på varje liten gren av trigeminal ansiktsnerven inte är möjlig för alla, men de flesta behöver förstå var de viktigaste fragmenten går och vilka områden de är ansvariga för. Detta gör det möjligt att orientera och snabbt vidta åtgärder mot fibrernas inflammation, vilket alltid åtföljs av uttalade obehagliga symtom - känsel i huden, skarp smärta.

Trigeminusnerven: anatomi, grenar

Trigeminusnerven är en blandad nerv, som är det femte paret av kranialnervar. Att vara en blandad nerv innefattar den både motor och sensoriska fibrer.

Sensoriska trigeminala fibrer innervate ansiktsområdet genom taktila, proprioceptiva och nociceptiva stigande vägar, och dess motorfibrer, innervating masticatory muskler, främre buken m. Digastricus, m. Tensor Veli Palatini, m. Mylohyoideus och m. Tensor Tympani ansvarar för funktioner som nibbling, tuggning och sväljning.

Dessutom innehåller grenarna av trigeminusnerven också sekretoriska grenar, vilka är ansvariga för innervation av körtlarna i ansiktsområdet.

Anatomi av trigeminusnerven

Som nämnts ovan är trigeminusnerven en blandad nerv, och har därför både sensoriska och motoriska kärnor. Det totala antalet kärnor är lika med 4 (2 motor, 2 känsliga), varav 3 är i bakbenet och en känslig - i genomsnitt.

Motorns grenar i trigeminusnerven, som lämnar Variety Bridge, bildar motorns rot av trigeminusnerven (radix motoria), varefter de sensoriska fibrerna kommer in i medulan och bildar en känslig rot av trigeminusnerven (radix sensoria).

Dessa rötter bildar tillsammans stammen av trigeminusnerven., som tränger in i det hårda skalet på den centrala kranialfossan och ligger i fossen som ligger längst upp i pyramiden av det tidsmässiga benet (cavum trigeminale). Där trigeminala sensoriska fibrer bildar en knut (ganglion trigeminale), där utloppet 3 gren av den trigeminala nerv: ögat (N ophtalmicus.), Maxillary (n maxillaris.) Och mandibular (n mandibularis.). När det gäller motorfibrer är de inte en del av noden, men passerar den och går med i mandibulärgrenen.

Således visar det sig att n. Oftalmisk och n. Maxillaris är helt sensorisk och n. Madnibularis är blandad, eftersom den har både känsliga och motorfibrer.

- n. Ophthalmicus bär känslig information av de områden i hårbotten, pannan, övre ögonlock, bindhinnan och hornhinnan i ögon, näsa, med undantag för näsborrarna, näsan, bihålor och främre delen av skallen genom den övre kortplatsen i ögat bana.
- n. Maxillaris, lämnar kraniet genom den cirkulära öppningen del av Fossa Pterygopalatina, som är uppdelad i tre huvudgrenar: (. N infraorbitalis) infraorbital nerve, pterygopalatine nerver (. N pterygopalatini) Och zygomatic nerv (n zygomaticus.). n. Infraorbitalis går in i framsidan av ansiktet genom de infrarbitala foramen och i området av hundfossan delas upp i grenar och bildar en liten gåspote. Dessa grenar är: grenar av det nedre ögonlocket (rr. Palpebralesinferiores), nasala grenar (rr Nasales) och grenar av underläppen (rr. Labialssuperiores). Dessutom n. Infraorbitalis ger de övre bak-, mitten- och främre brunnhuvudgrenarna som innervar tänderna på överkäken.
- n. Mandibularis framträder från skallen genom ett ovalt hål och är indelat i fyra huvudgrenar: medial pterygoid nerv (n. pterygodeus medialis), öra och tidsmässig nerv (n. auriculotemporalis), sämre nervnerven (n. alveolaris inferior) och lingual nerv (n. lingualis). Alla fyra grenar i sin tur gränsar ut och bär känslig information från underläppen, nedre tänder och tandkött, hak och käke (förutom käftvinkeln, som är innerverad av C2-C3), en del av det yttre örat och munhålan. Dessutom är motorfibrer n. mandibularis innervar alla tuggsmusklerna, varigenom en tuggakt utförs och bidrar till talhandlingen.

Det bör noteras att n. mandibularis är inte ansvarig för smakupplevelser, det är präogativet för Chorda Typmani, som tillsammans med andra nervfibrer som inte har något att göra med mandibulärnerven, går in i den linguala nerven, som är en av grenarna av n. mandibularis.

Orsaker till trigeminus nervs nederlag

Om en sensorisk nervrot är skadad uppstår en störning som kallas neuralgi. Den vanligaste orsaken till denna patologi är nervkramning.

Denna nerv kan pressas om den är närvarande.:
- hjärntumör
- oregelbunden anordning av vener eller artärer som passerar i hjärnan, vilket leder till kompression av den del av nerv som är ansvarig för uppfattningen av känslighet
- begränsad expansion av artären (vetenskaplig term - aneurysm), som passerar nära V-nerven

Meningit eller tumör kan orsaka klämning av motorens del av nerven.

Multipel skleros kan orsaka nervskada, en sjukdom där nervceller och fibrer som utgör en nerv ersätts av bindväv. Som ett resultat uppfyller nerven inte sin roll.

En annan orsak till V-nervets nederlag är ateroskleros hos hjärnkärlen.

Symtom på nervskador kan uppstå på grund av trauma, misslyckad dental manipulation.

Ibland kan orsaken till nervens patologi vara en infektion som är närvarande i tänderna eller bihålorna.

Tetanus och meningit - sjukdomar som leder till irritation av nervens motordel.

Symtom på nervskador

Beroende på var denna nerv påverkas, vilken del av den har utsatts för patologiska effekter kan olika symtom uppstå.
- Om den delen av nerven som är ansvarig för arbetet med masticatoriska muskler påverkas, och den femte nerven inte uppfyller sin funktion, så observeras en tuggus. Med ensidig nervskada är tuggan på den drabbade sidan svår eller till och med omöjlig.
- Symtom på nervskada som uppstår vid stimulering av dess motordel - Utseendet av trisism (spasmer i masticatory musklerna, när tänderna är så tätt komprimerade att det är omöjligt att släppa dem). Samtidigt finns det en överbelastning av trigeminusnerven.
- Med nederlaget för endast den känsliga delen av nerven uppträder neuralgi. Huvudsymptomet för denna patologi är intensiv smärta i de områden i ansiktet där nerven är ansvarig för uppfattningen av smärtkänslighet.
- Ett annat symptom som kan åtfölja nervskador är en minskning eller fullständig brist på känslighet i regionen av de två främre tredjedelarna av tungan.

V-nervets nederlag är en komplicerad och smutsig patologi, så du bör inte engagera sig i självdiagnos och självbehandling. Endast en erfaren neurolog kommer att kunna avgöra orsaken till den befintliga sjukdomen och välja en effektiv behandling.

Behandling av trigeminal neuralgi

Behandling av trigeminal neuralgi kräver ett kompetent och differentierat tillvägagångssätt.

Vissa patienter hoppas att smärtan sjunker ensam och att behandlingen av trigeminal neuralgi inte kommer att behövas. Faktum är att denna uppfattning är fel.

Trots allt är trigeminalt neuralgi ofta inte en självständig sjukdom, utan bara en följd av en befintlig sjukdom. Vid ateroskleros av cerebrala kärl, tumörer, multipel skleros, tills läkaren på allvar tar upp den befintliga patologin, kommer smärtan i ansiktet inte att gå undan.

Dessutom har trigeminala neuralgi en sådan tendens: ju längre sjukdomen kvarstår, desto mer intensiva, mer frekventa smärtattacker uppträder.

Behandling av trigeminal neuralgi kan vara medicinering, fysioterapi, kirurgi. Om läkaren godkänner folkläkemedel kan de inte skadas i denna behandlingsregim, du kan använda traditionell medicin samtidigt som traditionell behandling.

Drogbehandling

Antikonvulsiva medel (antikonvulsiva medel) minskar nervcellernas aktivitet, vilket minskar (eller eliminerar fullständigt) smärta. Av antikonvulsiva medel används karbamazepin oftast.

Men långvarig användning av detta läkemedel rekommenderas inte på grund av att efter en viss tidsperiod minskar känsligheten för karbamazepin.

Förutom karbamazepin från antikonvulsiva läkemedel används oxkarbamazepin, difenin (fenytoin), valproinsyrapreparat (lamotrigin, depakin, konkulex) också.

Agenter som påverkar neuromuskulär överföring har också en analgetisk effekt. Vid användning tillsammans med antikonvulsiva medel ökar effekten av deras användning. Som regel är baclofen förskrivet.

Om, under trigeminaltururalgi, en smärtsam attack uttrycks, används analgetiska preparat av centralgenesen (tramadol). Med narkosmålet föreskrivs också icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel - diclofenac (dicloberl, voltaren) injektion.

För att förbättra effekten av analgetika (smärtstillande medel) använde läkemedel samtidigt antihistaminer (difenhydramin) och lugnande medel (diazepam, seduxen).

För att minska uppfattningen av smärta, ordinera antidepressiva medel (amitriptylin).

För trigeminal neuralgi används B-vitaminer (B1, B12).

Om patienten har vaskulär patologi, är receptet av läkemedel som förbättrar hjärncirkulationen (cavinton, trental) effektiv.

Kirurgisk behandling

I vissa fall har läkemedelsbehandling av trigeminal neuralgi inte den önskade effekten. För att eliminera den intensiva smärtan som ständigt bekymrar patienten, tillgriper de kirurgiska behandlingsmetoder.

De vanligaste kirurgiska behandlingsmetoderna är korsningen mellan trigeminusnerven och rösten i gasserovnoden.

Korsningen av trigeminusnervans rötter utförs inte omedelbart. Först producerar en blockad av enskilda grenar av nerven. Effekten av denna procedur varar från sex månader till ett år.

Om patienten ständigt oroar sig för intensiv smärta, korsar du trigeminusnerven, vilket resulterar i att de blockerar de impulser som orsakar smärtaattacker.

Om korsningen mellan enskilda rötter i nerven inte har den önskade effekten, blockera sedan gasserovnodet, där de första sensoriska nerverna i trigeminusnerven finns. Denna procedur utförs lokalt genom införande av kokande vatten eller fenol i noden, såväl som genom användning av radiofrekvent koagulering av denna nod.

Sjukgymnastikbehandling

Under perioden av förvärring av sjukdomen används sinusformigt modulerade och diadynamiska strömmar, novokainelektrofores, ultraljud (effekt 0,05-0,1 W / cm2) och akupunkturreflexologi (1: a variant av bromsmetoden) dagligen.

I vissa fall föreskrivs som ultraviolett och infraröd strålning, laserterapi.

Behandling av trigeminal neuralgi är en lång process. Hoppas inte att utnämningen av en eller två droger kommer att läka dig. Var förberedd för det faktum att det kommer att ta tid, liksom den komplexa tillämpningen av olika metoder och läkemedel för att eliminera smärtan som stör dig.

Anatomi av trigeminusnerven, för vilken du behöver veta?

Sjukdomar i trigeminusnerven är alltid smärtsamma och orsakar mycket problem för patienten, och varför händer detta? Det handlar om dess struktur och läge. I den här artikeln kommer vi att överväga i detalj en sådan fråga som trigeminusnervans anatomi och allt som hör samman med det.

Allmänna tanken på kranialnervans struktur

Så är det mänskliga nervsystemet uppdelat i det centrala, perifera och autonoma nervsystemet.

Det perifera nervsystemet har ett stort antal olika nervgrenar, som skiljs ut längs det mänskliga skelettet, men i denna artikel kommer vi att diskutera de så kallade kranialnervarna (i vissa källor hjärnan eller kranialen).

Från kraniet (hjärnan) ut 12 parade nerver. Trigeminusnerven är det femte paret. Detta är det största kranialparet.

Var ligger trigeminusnerven?

Kärnan i trigeminusnerven ligger direkt i hjärnan, och den kommer till ytan vid den punkt där ponsen och hjärnbensbenet möts. Omedelbart efter att ha lämnat hjärnan är den uppdelad i tre delar, som var och en riktas mot sitt eget område i ansiktet.

Trigeminusnervans topografi innebär att den har avancerade egenskaper, inklusive närvaron av sensoriska och motorfibrer. Det betyder att denna nerv är ansvarig inte bara för känslor, men också för vissa ansiktsrörelser (stängning och öppning av munnen, vissa efterliknande manifestationer, etc.).

Men förväxla inte det med ansiktsnerven, eftersom anatomin är annorlunda och de utför olika funktioner.

Gemensam byggnad

Trigeminusnerven, som nämnts tidigare, har två typer av fibrer:

 1. Känslig (afferent eller centripetal).
 2. Motor (centrifugal).

På grund av denna anatomiska struktur har den två ledarfunktioner:

 1. Förmågan att överföra nervimpulser från ytliga (smärtssyndrom, respons på temperaturförändringar) och djupa receptorer (proprioceptiva).
 2. Motorfunktion (huvudsakligen innervates tuggmusklerna, vilket ger en person förmågan att flytta sin käke och utföra alla handlingar relaterade till denna förmåga).

Nerven har följande struktur:

 • första gren (orbital nerv);
 • den andra grenen (maxillärnerven);
 • tredje gren (mandibulär nerv).

Dessutom är grenarna av trigeminusnerven uppdelade i mindre processer och slutet på de så kallade slutprocesserna.

Således täcker den här nerven ansiktet helt och ansvarar för dess innervation.

Orbital nerv

Ögat eller orbitalnerven (från latin-nervus opthalmicus)., Är den första processen och den översta delen, ligger den i intervallet från pannan till näsa övre delen.

Den ortopediala topografiska strukturen kan ha upp till flera hundra grenar, vilka är anslutna till ansiktets hud och är ensam ansvariga för känslighet.

Denna filial har en oberoende struktur:

 • frontpartiet;
 • lacrimal-delen (ansvarig för lacrimalkörtelns innervering samt för den visuella analysatorens korrekta funktion);
 • nasolabial del (innervas ögonfransarna och övre halvan av näsan).

Trigeminusnerven har, förutom den komplexa strukturen, också utgångspunkter för trigeminusnerven i ansiktet, den mest uppenbara är de som är i ögonen.

Maxillär nerv

Maxillärnerven (från Latin - nervus maxillaris) är den andra grenen längs linjen, vilket är mycket större än den första. Var ligger denna gren? I klyftan mellan näsan och överkäken. Trots detta arrangemang har filialen en mer komplex struktur. Så hon har följande processer och områden:

 • mitten meningeal process;
 • orbital process (infraorbital process, har detta namn, som det förekommer i ansiktet genom den infrarbitala öppningen);
 • bakre och övre nasala processer;
 • palatal process (intraoral, som ligger i munnen);
 • zygomatisk process (denna process tränger in i banans övre slitsar, även om den i början inte passerar in i bålens kavitet);
 • infraorbitala processer.

Var och en av processerna passerar genom området med samma namn och innesluter ett specifikt område. Precis som den första grenen utför maxillarygrenen endast känsliga funktioner och är inte ansvarig för motorn.

Mandibular nerv

Den tredje i en rad, men den första i komplexiteten och förgreningen av mandibulärnerven (från latinska nervusmandibularis). Denna nerv har den mest komplexa strukturen av alla, eftersom den inte bara innehåller känsliga funktioner utan även sensoriska (motoriska) funktioner.

Det finns en nerv på ansiktet från underkäken, till hakan och fångar också platsen, nära öronen.

Strukturen hos mandibulärnerven:

 • den lägre alveolära processen (belägen inuti munnen och ansvarar för tandköttets och tändernas känslighet);
 • buccal process (innervates kinderna, ansvarar för känslighet);
 • språklig process (trots namnet, innesluter denna process endast upp till 60% av ytan av tungan, som ligger från dess spets inåt);
 • meningeal process (lämplig för meninges);
 • en övertidsprocess (innervatar öronen och omgivningen, om en person förlorar hörsel eller börjar höra sämre, har denna process ingenting att göra med det).

Den övertidliga processen inflytar området bakom öronen, men du bör inte förväxla den med nacken, vilket säkerställer känsligheten hos huvudets bakre yta.

Dessutom har motorfibrerna en uppdelning i tre processer, inklusive:

 • tuggningsprocessen - en av huvudprocesserna som är ansvariga för tuggningsprocessen
 • djupa temporala bilagor - den näst största bilagan, som är relaterad till tuggningsprocessen, som sker på en djupare nivå;
 • pterygoidprocesser (lateral och medial) är andra processer som är ansvariga för processen att tugga mat.

Förutom ovanstående processer finns det i mandibulärgrenen sensoriska fibrer som är ansvariga för rörelsen av underkäken. Dessutom sätter dessa fibrer ihop rören och musklerna som ligger i deras passagezon.

Kursen av nervfibrer

Studien visar att nervfibrerna börjar från trigeminala ganglion, känsliga processer, i sin tur börjar sin rörelse från den andra och tredje kärnan, som ligger i hjärnbenets pedikel.

Således, vid utgången (vid punkten mellan ponsen och benet i cerebellumet) är dessa strukturer anslutna och följa vidare tills förgrening som helhet.

Alla nervfibrer skyddas på ett tillförlitligt sätt genom ett speciellt membran från yttre inflytande, vilket i praktiken utesluter deras nederlag (med undantag av demyeliniserande sjukdomar i nervsystemet, vilket orsakar degenerering av nervfibrer på grund av förstörelsen av myelinskedjan).

Myelinskeden är en mantel som skyddar nervsystemet och nervsystemet från yttre påverkan, en slags barriär som är svår att regenerera.

Sjukdomar i trigeminusnerven

Naturligtvis är trigeminusnerven, liksom resten av nervändarna, benägen för olika skador. Det största och mest obehagliga problemet i sjukdomar i trigeminusnerven är diagnos.

Placeringen av dessa nervprocesser är sådan att det är väldigt lätt att förvirra en banal inflammation eller klämma i en nerv med tandvärk, vilket ofta händer.

Patienten vänder sig till tandläkaren med en akut tandvärk eller en dragande smärta som sträcker sig in i tanden, och doktorn kan under undersökningen inte förstå vad problemet är. Vanligtvis visar närvaron av ett smärtsamt symptom i avsaknad av en synlig orsak att en av processerna eller grenarna i trigeminusnerven kunde ha blivit inflammerad.

Orsakerna till utvecklingen av neuralgi kan fungera som olika neoplasmer i patientens huvud, som, när de växer, börjar trycka på nerven och irriterar det.

Dessutom kan den så kallade canalopatien (knäppning av nervprocessen under sin passage genom en viss nervkanal) utvecklas. En sådan blockad kan utlösas av närvaro av stillastående processer i blodkärlen (kolesterolplakor), muskelproblem etc.

För att bota en sådan manifestation krävs en förståelse för trigeminusnervans anatomiska struktur, dess utgångspunkter på ansiktet, för vilken den studeras.

En av de viktigaste metoderna för att lindra smärta är blockaden av trigeminusnerven (eller bara anestesi), men för att erhålla det önskade resultatet är det som nämnts ovan en tydlig förståelse för den topografiska strukturen. Naturligtvis är det möjligt att behandla utan att veta orsakerna, men för att lugna inflammerad nerv är det inte samma sak som att eliminera den inflammatoriska faktorn.

Studien av trigeminusnerven

Effekten av trigeminusnerven kontrolleras av en specialist med enkla metoder, till exempel kontrolleras känsligheten genom palpation. Implementeringen av denna teknik är enkel och utförs med ett finger. Lätt tryckande på huden i ansiktet bestämmer läkaren känsligheten, för att hitta några tätningar, vilket indikerar närvaron av inflammation i nerven kommer inte att lyckas.

Reaktionen på värme och kyla kontrolleras med en bomullspinne doppad i kallt eller varmt vatten.

Att undersöka reaktionen på en nåls beröring krävs vid en låg känslighetsgräns.

För att visa prestanda hos motorfibrerna frågar läkaren patienten att utföra flera tuggrörelser.

Så, för att bestämma orsaken till problemet och platsen för inflammationen, behöver du veta trigeminusnervans anatomi. Om vi ​​pratar om en vanlig person är kunskapen om ytstrukturen tillräcklig för att förstå var och vad som kan vara sjuk.

Trigeminusnerven: anatomi, grenar

Trigeminusnerven är en blandad nerv, som är det femte paret av kranialnervar. Att vara en blandad nerv innefattar den både motor och sensoriska fibrer.

De sensoriska fibrerna i trigeminusnerven innesluter ansiktsområdet genom taktila, proprioception och nociceptiva stigande vägar, och dess motorfibrer, innervating masticatory muscles, anterior abdomen m. Digastricus, m. Tensor Veli Palatini, m. Mylohyoideus och m. Tensor Tympani ansvarar för funktioner som nibbling, tuggning och sväljning.

Dessutom innehåller grenarna av trigeminusnerven också sekretoriska grenar, vilka är ansvariga för innervation av körtlarna i ansiktsområdet.

Anatomi av trigeminusnerven

Som nämnts ovan är trigeminusnerven en blandad nerv, och har därför både sensoriska och motoriska kärnor. Det totala antalet kärnor är lika med 4 (2 motor, 2 känsliga), varav 3 är i bakbenet och en känslig - i genomsnitt.

Motorns grenar i trigeminusnerven, som lämnar Variety Bridge, bildar motorns rot av trigeminusnerven (radix motoria), varefter de sensoriska fibrerna kommer in i medulan och bildar en känslig rot av trigeminusnerven (radix sensoria).

Dessa rötter bildar tillsammans stammen av trigeminusnerven, som tränger in under det hårda skalet i den centrala kranialfossan och ligger i hålet som ligger längst upp i pyramiden av det tidsmässiga benet (cavum trigeminale). Där trigeminala sensoriska fibrer bildar en knut (ganglion trigeminale), där utloppet 3 gren av den trigeminala nerv: ögat (N ophtalmicus.), Maxillary (n maxillaris.) Och mandibular (n mandibularis.). När det gäller motorfibrer är de inte en del av noden, men passerar den och går med i mandibulärgrenen.

Således visar det sig att n. Oftalmisk och n. Maxillaris är helt sensorisk och n. Madnibularis är blandad, eftersom den har både känsliga och motorfibrer.

 • n. Ophthalmicus bär känslig information av de områden i hårbotten, pannan, övre ögonlock, bindhinnan och hornhinnan i ögon, näsa, med undantag för näsborrarna, näsan, bihålor och främre delen av skallen genom den övre kortplatsen i ögat bana.
 • n. Maxillaris, lämnar kraniet genom den cirkulära öppningen del av Fossa Pterygopalatina, som är uppdelad i tre huvudgrenar: (. N infraorbitalis) infraorbital nerve, pterygopalatine nerver (. N pterygopalatini) Och zygomatic nerv (n zygomaticus.). n. Infraorbitalis går in i framsidan av ansiktet genom de infrarbitala foramen och i området av hundfossan delas upp i grenar och bildar en liten gåspote. Dessa grenar är: grenar av det nedre ögonlocket (rr. Palpebralesinferiores), nasala grenar (rr Nasales) och grenar av underläppen (rr. Labialssuperiores). Dessutom n. Infraorbitalis ger de övre bak-, mitten- och främre brunnhuvudgrenarna som innervar tänderna på överkäken.
 • n. Mandibularis utträder kraniet genom foramen ovale och är indelad i fyra huvudgrenar: (. N alveolaris underlägsen) den mediala pterygoid nerven (. N pterygodeus medialis), Ushno-temporala nerven (. N auriculotemporalis), Den lägre hålsbana nerv Och den linguala nerven (n. lingualis). Alla fyra grenar i sin tur gränsar ut och bär känslig information från underläppen, nedre tänder och tandkött, hak och käke (förutom käftvinkeln, som är innerverad av C2-C3), en del av det yttre örat och munhålan. Dessutom är motorfibrer n. mandibularis innervar alla tuggsmusklerna, varigenom en tuggakt utförs och bidrar till talhandlingen.

Det bör noteras att n. mandibularis är inte ansvarig för smakupplevelser, det är präogativet för Chorda Typmani, som tillsammans med andra nervfibrer som inte har något att göra med mandibulärnerven, går in i den linguala nerven, som är en av grenarna av n. mandibularis.

Dessutom, Om Depression