Förlust av nervöst tal

ARTIKEL VIL HJÄLPA DIG FÖR ATT FÖRSTÅ TILL ÅTGÄRDERNA AV TAP AV TAL, FÖRETAG SOM DIAGNOSERAR KORREKT - DET ÄR RÄTT ATT BEHANDLA. Skälen till punkterna nedan kan leda till plötslig förlust av tal. En efter en, kontrollera och avvisa en efter andra orsaker som inte är relaterade till ditt ärende, bara ditt ärende kommer att förbli. Prognosen för hälsa och liv beror på aktuell erkännande.

Det första obligatoriska steget är IDENTIFIERING AV UPPFINNINGEN AV BRAINENS FOKUS I EN EXTREME TAP OF SPEECH, OM FOKUSEN ÄR

När de postcentrala delarna av den dominerande halvklotet är skadade, mottar information från receptorer som rapporterar information från talmotorapparaten och säkerställer en harmonisk drift av talmotorapparaten, uppträder talförlust - avferent motorafasi. Med denna del av hjärnans nederlag bryts koordineringen av musklerna som är inblandade i talformationen, och det finns fel i uttalandet av enskilda talljud, mer uttalat om det finns ett liknande fonetiskt uttal (till exempel frontal "t", "d", "n" "Sh", "u", "z", "x", labial "p", "b", "m").

På grund av detta uppträder spontant tal för att vara oläsligt, det förekommer många substitutioner av ljud i det, vilket gör det oförståeligt för andra, medan patienten själv inte kan kontrollera det på grund av den märkliga känsliga ataxi i strukturerna som ger tal. Avhändig motoravasi kombineras vanligen med oralt (buccal-lingual) apraxi (oförmågan att reproducera tungans och läpparnas rörelse, vilket kräver stor precision - att sätta tungan mellan överläppen och tänderna etc.) och kännetecknas av en överträdelse av alla typer av talproduktion (spontant tal, automatiserad, upprepad, namngivning).

Vid skador på de bakre delarna av den nedre frontalgyrusen (Broca's area) kan efferent motorafasi uppträda. I detta fall är artikulering av enskilda ljud möjliga, men det är svårt att byta från en talenhet till en annan. Patientens tal är långsam, han är lakonisk, det är dålig artikulering, som kräver stor ansträngning från honom, den är fylld av många bokstavliga och verbala uthållanden (repetitioner), vilket tyder på en störning i förmågan att byta enskilda stavelser (ma-pa-ma-pa). På grund av utelämnandet av hjälpord och falländringar blir patientens tal ibland "telegrafisk". Med uttalade manifestationer av denna form av afasi är bildandet av "talemboli" hos patienter möjligt - upprepningen av vissa ord (ofta missbrukande) som patienten uttalar "out of place", förmedlar sin inställning till situationen med intonation. Ibland lyckas patienten med att upprepa enskilda ord efter undersökaren, men han kan inte upprepa en fras, särskilt ovanlig, utan mening. Den nominativa funktionen för tal (namngivning av objekt), aktiv läsning och skrivning bryts. Samtidigt är förståelsen för muntligt och skriftligt tal relativt säkert. Säkerheten hos fragmentariskt automatiserat tal, sång är möjligt (patienten kan sjunga en melodi).

Patienter är som regel medvetna om förekomsten av en talsyndrom och har ibland svårt att uppleva förekomst av denna defekt, vilket visar en tendens till depression. I efferent motorafasi har Brock vanligtvis hemiparesis på sidan av motsatt dominerande halvklot, med svårighetsgraden av pares större i arm och ansikte (brachiofacial typ).

Dynamisk motoravasi uppträder med nederlaget för den prefrontala regionen framför Brocazonerna, kännetecknad av en minskning av talaktivitet och initiativ. Samtidigt påverkas reproduktiv (upprepning efter granskning av ord, fraser) och automatiserat tal mycket mindre. Patienten kan artikulera alla ljud, fullständiga ord, men hans motivation för tal reduceras. Detta är särskilt uttalat i spontan berättande tal. Patienterna verkar vara ovilliga att gå in i röstkontakt, deras tal förenklas, minskas, utmattas på grund av svårigheten att upprätthålla en tillräcklig nivå av mental aktivitet vid talkommunikation. Aktiveringen av tal i sådana fall är möjlig genom att stimulera patienten, särskilt genom att prata om ett ämne som har en hög grad av personlig betydelse för patienten. Denna form av talförlust kan förklaras som en följd av en minskning av effekterna på de kortikala strukturerna av de aktiverande systemen för retikulär bildning av de orala sektionerna av hjärnstammen.

Sensoriell avasi eller akustisk gnostisk afasi uppträder när Wernicke-zonen belägen på baksidan av den överlägsen temporal gyrus är skadad. Kärnan i sensorisk afasi är en taligenkänningsstörning i den allmänna ljudströmmen på grund av ett brott mot fonemisk hörsel (fonem är språkets enheter för att skilja och utjämna sina komponenter, på ryska inkluderar dessa ljud och dövhet, stress och chocklöshet). I det här fallet är det en kränkning av ljudbalansanalysen och alienering av ordens mening.

Till följd av detta förlorar patienten i sensorisk afasi förmågan att särskilja fonem och kan inte uppfatta skillnaden mellan sådana ord som "torn" och "åkermark". "Damm", "damm", "vinst"; "Lås" och "låsa" it.d: ​​kan inte upprepa sådana kombinationer av stavelser som "sa-za", "ta-da" etc., etc. eftersom det inte märker skillnaden mellan dem. Utan att förstå andras tal kan patienten inte spåra sitt eget tal samtidigt. Samtidigt talar han flytande, är verboskt, medan hans tal är grammatiskt fullständigt felaktigt i samband med de multipla substitutionerna av de nödvändiga ljuden, orden med andra ljud och ord; Så spontant talet hos patienten fylls av felaktigheter, parafasi, neologism, parasitära ord och blir till en "verbal sallad" där det är svårt för människor att upptäcka betydelsen. Patienten, som inte tar orätt i sitt eget tal, är ofta upprörd av brist på förståelse, andras dumhet. Samtidigt försöker han att kompensera för det ökande antalet talprodukter, den omedvetna ofullkomligheten i sitt tal.

I sensorisk afasi är möjligheten att repetera ord förlorad. En patient med en plötslig förlust av tal i form av sensorisk afasi kan inte namnge bekanta objekt korrekt. Tillsammans med en överträdelse av patientens muntliga tal, är förmågan att förstå skriftligt tal och läsning också försämrad. I samband med störningen av fonemisk hörsel gör en patient med sensorisk avasi misstag vid skrivning, speciellt vid skrivning från diktering. Detta präglas i första hand av byte av bokstäver, vilket återspeglar chocken och ostressade, hårda och mjuka ljud. Som ett resultat verkar patientens eget skriftliga tal, som oralt, meningslöst, men handstilen kan vara oförändrad.

I typiska, isolerade sensoriska afasi kan manifestationerna av hemiparesis på sidan motsatt den dominerande halvklotet vara frånvarande eller milda. Det är emellertid möjligt att använda övre fyrkantig hemianopsi i samband med involvering av den nedre delen av den visuella strålningen i den patologiska processen som passerar genom hjärnans temporala lob.

Semantisk afasi uppträder när den nedre parietalloben är skadad. Det uppenbaras av svårigheter att förstå fraser, jämförelser, återkomliga och attributliga logiska grammatiska svängningar som uttrycker rumsliga relationer. Patienten är inte orienterad i den semantiska betydelsen av prepositioner, adverb: under, ovanför, bakom, ovanför, under, ljusare, mörkare, etc. Det är svårt för honom att förstå skillnaden mellan fraserna: "Solen är upplyst av jorden" och "Jorden är upplyst av solen" "Faderens broder" och "Broderfader", ge det rätta svaret på frågan: "Om Vanya följer Petya, vem går vidare?", Rita en triangel i en cirkel, ett kors över ett torg, etc. på anvisningarna.

Amnesisk (anomisk) afasi observeras när de bakre delarna av parietala och temporala lobes på vänstra halvklotet, huvudsakligen den vinkliga gyrusen, är skadade och uppenbaras av omöjliga att namngivna föremål; Samtidigt kan patienten på ett korrekt sätt tala om sitt syfte (till exempel när undersökaren frågar namnet på penna visas patienten: "Tja, det här är vad de skriver" och brukar söka visa hur det görs). Hint hjälper honom att komma ihåg det rätta ordet som anger objektets namn, medan han kan upprepa detta ord. I talet hos en patient med amnesisk afasi finns det få substantiv och många verb. Samtidigt är det aktiva språket flytande, men både förståelse för både muntligt och skriftligt tal bevaras. Samtidig hemiparesis på sidan av den subdominanta halvklotet är okarakteristisk.

Total afasi är en kombination av motorisk och sensorisk afasi: patienten förstår inte talet mot honom och samtidigt kan han inte aktivt uttala ord och fraser. Det utvecklas oftare med omfattande cerebrala infarkt i bassängen i vänster mitten av hjärnartären och kombineras vanligen med uttalad hemiparesis på sidan av halvklotet mittemot den dominerande.

Det föreslogs att ta hänsyn till manifestationerna av minimal dysfasi eller prephasia, som ofta uppträder i kliniken, där talfel manifesterar sig så enkelt att det under en normal konversation kan gå obemärkt både för talaren och hans samtal. Prephasis är möjlig både med ökande hjärnpatologi (aterosklerotisk encefalopati, hjärntumör, etc.) och i processen att återställa nedsatta funktioner efter stroke, hjärnskada etc. (restdysfasi). Dess identifiering kräver särskilt noggrann forskning. Det kan manifestera sig i form av talinertitet, aspontannost, impulsivitet, minskad förmåga att snabbt och enkelt välja rätt ord, användningen av huvudsakligen ord som finns i ordboken för patienten med stor frekvens. Samtidigt minns mer sällsynta ord med svårighet och med fördröjning, och patienten ersätter dem ofta med vanligare, men mindre lämpliga ord i detta sammanhang. I talet av patienter, "hackneyed" ord och fraser, tal "frimärken", vanliga talvarv blir rikliga. Efter att ha inte hittat exakta ord och fraser, söker patienten att ersätta ord ("ja, den här saken som henne") och kompenserar därigenom bristen på kvalitet i sitt tal med en överdriven talproduktion och uppenbarar därför överdriven vertigo. Om patienten utför de enskilda uppgifterna i det här fallet, är det svårt att genomföra den seriella uppgiften (till exempel vid beröring av näsbryggan med höger pekfinger, att ta sig själv vid höger öra och stänga vänstra ögat med vänster hand). Det muntligt presenterade materialet tolkas dåligt och upprepas felaktigt, det uppstår svårigheter att förklara betydelsen av sådana gemensamma uttryck och ordspråken som "gyllene händer", "ta tjuren genom hornen", "tyst djävlar finns" etc. föremål som tillhör en viss klass (djur, blommor etc.). Talstörningar upptäcks ofta när en patient skriver en muntlig eller skriftlig historia på en bild eller på ett visst ämne. Bland andra svårigheter i samband med att kommunicera med en patient kan osäkerheten i uppfattningen av en verbal uppgift och den resulterande långsamma reaktionen på det noteras.

ANDRA OBLIGATORISKA STEG - FÖRKLARINGAR AV HUVUDSÄTTNINGEN AV SÄRSKILT TAP AV SPEECH:


1. TUMOR TUMOR DET ÄR... läs i detalj eller hjärnabscess som påverkar hjärnområdena som är ansvariga för talfunktioner
2. Stroke i vänstra hälften av hjärnan
3. Kondition efter konvulsiv anfall
4. Migrän med aura i form av talproblem
5. Encefalit orsakad av herpes simplexviruset
6. Trombos av intracerebral sagittal sinus
7. Psychotic Mutism
8. Psykologiska problem


Diagnostiska studier utförda för att diagnostisera orsakerna till plötslig talförlust:

Fullständig blodräkning och erytrocyt sedimenteringshastighet (ESR); biokemiskt blodprov; beräknad tomografi (CT) eller magnetisk resonansbildning (MR); ögonläkare

fundus, visuellt fält; studie av cerebrospinalvätska (CSF);

Doppler ultraljud (UZDG) huvudartärer av huvudet; samråd med en neuropsykolog.

1 Orsak till plötslig talförlust - Hjärntumör eller abscess.

Plötslig förlust av tal kan uppstå: på grund av brist på kärlet som levererar tumören med blod, vilket åtföljs av blödning i tumören;
på grund av den snabba ökningen av ödem;
eller - i fallet med en vänstra hemisfärisk tumör eller abscess, på grund av ett partiellt eller utbrett epilepsibeslag.

Med beräknad tomografi, både med en tumör och en abscess, diagnostiseras en volymetrisk process i hjärnan som ett fokus med låg densitet med eller utan absorption av kontrast. I abscesser är det ofta ett mer uttalat perifokalt ödem, d.v.s. lokaliseras eller inträffar nära vävnadsskador. Anledningen till plötslig förlust av tal - Migrän med aura.

2 Orsaken till en plötslig förlust av tal är en stroke i hjärnans vänstra hemisfär.

För talförlust hos en äldre patient är den mest sannolika diagnosen stroke. I de flesta fall detekteras talförlust hos patientens stroke.

brist på styrka eller muskelsvaghet i höger arm och / eller ben, nedsatt känslighet i höger arm och / eller ben, ibland en kränkning i rätt visningsfält.

Beräknad tomografi och magnetisk resonansavbildning är det enda som mest pålitligt skiljer intracerebral blödning från ischemisk stroke.

Talförlust uppträder nästan alltid i vänster hemisfärisk stroke. Det kan också observeras i en höger hemisfärisk stroke (d.v.s. en lesion av den motsatta halvklotet dominant), men i dessa fall återställs tal mycket snabbare.

3 Orsaken till en plötslig förlust av tal är ett tillstånd efter ett konvulsivt anfall.

Vid vilken ålder som helst kan akut plötslig talförlust orsakas av ett tillstånd efter ett konvulsivt anfall.

I dessa fall återställs talet snabbt.

Det epileptiska anfallet i sig kan gå obemärkt, och tänderna på tungan eller läpparna kan saknas.

EEG hjälper till att diagnostisera ett tillstånd efter ett konvulsivt anfall som orsak till förlust: generaliserad eller lokal långsam och insulär aktivitet registreras.

Ökade blodkreatinfosfokinasnivåer, eftersom diagnosen av ett epileptiskt anfall är opålitligt.

4 hos unga patienter kan plötslig talförlust orsakas av migrän med aura.

I 60% av fallen har patientens anhöriga också migränhuvudvärk vid samling av sjukdomshistoria.

I dessa fall uppstår akut eller subakut förlust av tal samtidigt med huvudvärk.

ELECTROENCEPHALOGRAPHY - EEG kan ha ett center för slow-wave-aktivitet i vänstra temporo-parietal regionen, som kan vara i 3 veckor, medan
med magnetisk resonansbilder och datortomografi finns inga skäl. Uttalade fokala förändringar i EEG i avsaknad av avvikelser enligt resultaten av neuroimaging
studier på sjukdoms 2: a dagen i princip tillåter dig att göra den korrekta diagnosen, förutom de fall av herpesetcefalit som beskrivs nedan.

Om möjligt bör transcraniell Doppler-ultraljud utföras. Hos en patient som lider av migrän och relaterade
till åldersgruppen från 40 till 50 år kan det finnas en asymptomatisk stenotisk lesion av blodkärl, men den typiska karaktären hos huvudvärk, snabb omvänd
utveckling av symtom och frånvaron av strukturella förändringar i hjärnan enligt resultaten av neuroimaging-metoder i kombination med de förändringar som beskrivs ovan på
EEG tillåter dig att göra rätt diagnos.

Patienten ska inte ha hjärtstörning, vilket kan indikera möjligheten till kardiogen emboli, vilket kan uppträda vid vilken ålder som helst.

En möjlig källa till emboli detekteras (eller utesluts) med hjälp av ekokardiografi. Att lyssna på vaskulärt buller ovanför halskärlen är mindre tillförlitligt jämfört med
Doppler-ultraljud.

5 Orsaken till plötslig talförlust är encefalit orsakad av herpes simplexvirus.

Som med herpes encefalit orsakad av herpes simplexviruset
, övervägande påverkar den temporala loben, avasi (eller paraphasia) är ofta den första
ett symptom.

Med dator och magnetisk resonansbildning bestäms en lågdensitetszon, vilken snart förvärvar egenskaperna hos en volymetrisk process och sprider sig från de djupa delarna av den tidiga loben till den främre loben och därefter kontralaterala, vilket huvudsakligen involverar limbiska systemet. I cerebrospinalvätskan
det finns förändringar i inflammatorisk process.

På EEG detekteras brännvågsbromsaktivitet som, vid upprepad registrering av EEG, ändras till periodiskt uppträdande trefaskomplex. Med tiden tar dessa komplex samma front och leder på motsatt sida. Förfiningen av herpes simplexvirus genom direkt visualisering av virala partiklar eller genom immunofluorescensanalys utförs med signifikant tid
fördröjning, medan antiviral terapi bör inledas så snart de första misstankarna om viral encefalit inträffar (med hänsyn till att dödligheten hos encefalit orsakad av herpes simplexviruset)
. når 85%).

6 Anledningen till plötslig förlust av tal - Trombos av den intracerebrala sagittala sinusen.

En triad av symptom som kan indikera intracerebral sinus trombos: Allmänna eller partiella epileptiska anfall, hemisfäriska fokal symptom, minskad vakenhet.

Med magnetisk resonansbildning och beräknad tomografi indikeras sinus trombos genom ödem i halvklotet (huvudsakligen i parasagitiska regionen) med blödningar med diapeder,
signal hyperintensitet i sinusområdets och deltoidformad zon som inte ackumulerar den injicerade kontrasten och motsvarar den påverkade sinusen.
På EEG registreras en generaliserad slow-waveaktivitet med låg amplitud över hela halvklotet och sträcker sig också till motsatt halvklot.

7 Orsak till plötslig förlust av tal - psykotisk mutism.

- Mutismsyndrom
negativitet med schizofreni.

8 Anledningen till den plötsliga förlusten av tal är psykogen mutism.

Psykogen mutism manifesteras av bristen på responsivt och spontant tal med den intakta förmågan att tala och förstå talet riktat till patienten. Detta syndrom kan
observerad i bilden av omvandlingsstörningar. En annan form av neurotisk mutism hos barn är selektiv, som uppstår när man kommunicerar med en enda
mänsklig mutism.

Plötslig förlust av tal efter stress: hur man känner igen och hur man behandlar

I starka stressiga situationer kan en person förlora sin röst, dvs. stel. Fysiskt är han helt frisk, men kan inte uttala ett ord. Detta tillstånd kallas psykogen mutism. Mutism förekommer oftast hos barn, men vuxna med en instabil psyke är också mottagliga för det. Lyckligtvis är denna förlust av tal tillfällig och behandlingsbar.

Under allvarlig stress är tillfällig talförlust möjlig.

Orsaker till mutism

Orsakerna till psykogen dumhet är:

 • döden av kära
 • fysiskt eller psykiskt missbruk
 • stark skräck;
 • plötslig förändring av levnadsförhållandena.

För mottagliga och lättillgängliga personer blir talproblem svårare och återhämtningsperioden är längre. Orsaken till skräck är individuell för varje person. Till skillnad från mutism, som utvecklats på grundval av fysiska störningar, med psykogen mutism, behåller patienten förmågan att gestikulera. Ibland vägrar han bara prata med främlingar, men fortsätter att kommunicera med sina nära och kära. Ibland talar patienten inte med någon utom sin primärvårdspersonal. Om en person slutar prata, är det omöjligt att sätta press på honom, tvinga honom att kommunicera med dem som han själv undviker. Han behöver tid för att fullt ut återhämta sig.

symptom

Talproblem uppstår omedelbart efter stress. Patienten kan vara i chock, förstår inte vad som händer med honom. När han försöker tala, upptäcker han att hans röst är borta. Ibland vägrar patienten själva kommunikationen, blir självständig.

Möjlig förlust av inte bara den verbala förmågan att kommunicera, men också personen kan inte uttrycka sina tankar skriftligt. På grundval av patientens nervösa chock är möjliggöring av medvetenhet, tremor i benen och andra störningar möjliga.

Om rösten inte återställs inom några timmar efter händelsen är detta ännu inte en patologi. De närmaste 2-3 dagarna kommer att vara avgörande. Om en person inte talar under den här tiden är hans dumhet redan definierad som mutism. Tystnad som varar 2 veckor eller mer kan betraktas som kronisk mutism.

Dumhet inom 2-3 dagar efter en traumatisk händelse anses vara normalt

behandling

Efter mycket stress tar det lång tid att återhämta sig. Behandla talförlust kommer att ha ett komplex, med medicinering och psykoterapi. Endast en läkare kan ta upp droger som kommer att minska belastningen på nervsystemet och hjälpa en person att klara av situationen. Åtgärderna av piller ensamma är inte tillräckligt. På grund av den långvariga tystnaden måste talapparaten, som en motor som har stått i ett garage länge, "värmas upp". Att återställa rösten är användbar för att göra en speciell gymnastik. Du kan välja en uppsättning övningar med en talterapeut.

Konstterapi hjälper till att återhämta sig från förlust av tal. Du måste rita dina rädslor, känslor, intryck för att ge dem en utväg. Dolda erfarenheter blir ofta orsaken till komplikationer i mutism.

Efter stressiga situationer är det viktigt att säkerställa en stabil atmosfär i familjen. En person behöver extra uppmärksamhet från sina kära. Du måste ständigt kommunicera med honom, trots att han inte kan svara. Om hans kommunikationsstil före sjukdomen inte föreslog nära kontakter, är det omöjligt att insistera på dem. Fred och lugn främjar röstens snabba återkomst.

Hysterisk neuros

Ibland är orsaken till förlusten av förmåga att tala inte stressfaktorerna själva, men den hysteriska neurosen som har utvecklats mot deras bakgrund. Hans utseende väcker vanlig mental stress. En patient med neuros vid en dumbhetsattack förblir medveten. Det är viktigt att han kan stanna i en lugn atmosfär tills hans mentala tillstånd återvänder till det normala. Torka inte patienten med vatten eller slap. Sådana metoder försäkrar inte: de kan provocera en ny attack och utseendet av komplikationer. Efter att ha återställt rösten är det önskvärt att undvika situationer som leder till nervös överbelastning för att undvika upprepning av attacken.

En patient med hysterisk neuros kan hjälpa till att minska utseendet på talproblem. Om det är möjligt att känna igen attacken i förväg är det nästan alltid möjligt att sluta.

 • hjärtklappning;
 • blanchering av huden;
 • känner sig kall i armarna och benen;
 • andfåddhet;
 • yrsel.

Det är viktigt att förstå att personer med hysteri inte kontrollerar sin sjukdom, och att hjälpa dem är andras uppgift.

Om patienten känner sig smula lyssnar talapparaten inte på honom, du behöver göra andningsövningar: alternativ djup andning och långsam utandning med kort och snabb.

Det är användbart att göra en ljus massage: klappa dina händer, från axlarna, bak i nacken. Om patienten kan dricka, ge honom lite varmt vatten. Förlust av röst, även tillfälligt, för någon person kommer att bli ett allvarligt test. Om förmågan att inte bara tala, men också kommunicera genom skrivning och gester, går förlorad blir patienten isolerad. Han måste stödjas så att han kan känna sig trygg. Det är användbart att gå med honom, titta på en film tillsammans, läs honom högt, omger honom med uppmärksamhet och omsorg.

Kan nervernas röst försvinna

Nervesjukdomar kan ha olika effekter. Ett stort antal människor mötte situationer när de förlorade sitt tal på grund av stress. För att förstå detta fenomen måste vi komma ihåg byggandet av vokalapparaten.

Röstförlust kan vara ett resultat av stress.

Orsaker till förlust av röst

Röst är den viktigaste komponenten i tal. Själva talet är resultatet av en komplex hjärnaktivitet med mer än 200 muskler. Koordinering av muskelrörelser reglerar centrala nervsystemet. Tänk på vad talapparaten består av:

 1. Larynx med vokalband, som är den främsta källan till ljudvibrationer.
 2. Resonatorer: bronkier, lungor, luftstrupen, mun, näs, front och maxillär bihålor.

Resonatorer ger ljudfärgen. Med förlust av tänder, skada på tungan kommer rösten att förändras som ett resultat av störning av en av resonatorerna. Utan resonatorer skulle den mänskliga rösten representeras av en enhetlig squeak. Överträdelser i centrala nervsystemet kan ha en betydande inverkan på talapparatens funktion.

Röstförlust kan vara partiell (heshet) eller komplett. Detta specifika symptom kan orsakas av sjukdomar som påverkar centrala nervsystemet:

 • hjärnskada
 • hjärntumör
 • Parkinsons sjukdom;
 • multipel skleros;
 • alkoholism;
 • drogberoende;
 • allvarlig stress;
 • depression;
 • sjukdomar som åtföljs av ansiktsmuskelpares.

Den långsiktiga användningen av antidepressiva medel kan negativt påverka centrala nervsystemet.

Tecken på patologi

Förlust av röst under stress i svåra fall kan framkalla fullständig tystnad. Det är viktigt att lära känna igen karaktäristiska symptom på patologiska abnormiteter i tid. Ett av de första symptomen är den fullständiga skillnaden mellan uttalet och patientens ålder. Spastisk dystrofi vid de första utvecklingsstadierna manifesteras av heshet, en pressad röst. Sådana symtom är resultatet av ofrivillig sammandragning av vokalmusklerna.

För en sådan patologi präglas av bristen på kompetent uttryck av sina tankar, liksom problem med uppfattningen av det tal som riktas till patienten.

Det accelererade tempot av tal med det omärkliga uttalandet av ord kan vara resultatet av avvikelser i talapparatens funktion. Typiskt observeras dessa patologier hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom, avvikelser i hjärnans utveckling och infektionssjukdomar. Ett vanligt symptom på sjukdomen är en förändring i röstens ton, liksom användningen av parasitiska ord i konversationen. Dessutom kan det finnas sådana avvikelser:

 • stamning;
 • upprepade uttal av några ljud eller ord;
 • accelererat tal;
 • Felaktig konstruktion av syntaktiska former.

Med sådana dysfunktioner är det vanligtvis inte bara talapparaten som lider av. Personlighetnedbrytning sker. Stress har en förödande effekt på hjärncentralernas psyke och arbete.

diagnostik

Om en person har förlorat sin röst efter en stark stress, är det nödvändigt att bestämma typen av talproblem.

 1. Anartria - förlust av tal på grund av nedsatt koordination av muskelrörelser i andnings- och röstbildande apparatur.
 2. Aphasia - talstörningar.

Det är ganska svårt att göra detta, även om patienten är medveten. När en patient svarar med monosyllabiska ja eller inga svar, kan dessa svara slumpmässigt. Även i närvaro av afzii kan patienten tillämpa "nyckelord" -strategin, använda den för att förstå meningen med hela frasen. Samtidiga störningar (oral apraxi) kan orsaka allvarliga svårigheter vid diagnos. Med sådana brott kan en person inte öppna sin mun och visa sin tunga.

Ofta, efter stress uppträder psykogen mutism. Patologi präglas av frånvaron av responsivt tal samtidigt som man behåller förmågan att prata och förstå samtalarens tal.

Barn kan manifestera neurotisk selektiv mutism, som uppstår vid kommunikation med en viss person.

Behandlingsmetoder

Om en person slutar prata efter stress är huvudmålet för behandlingen att eliminera provokationsfaktorn. I barndomen hjälper talterapeut-psykologen att eliminera patologier med tal. Ju äldre patienten är desto svårare är det att rätta till patologin.

Vid konservativ terapi används speciella övningar för talapparaten, vilket hjälper till att återställa dess funktionalitet. Fysioterapeutiska procedurer används: uppvärmning, UHF, etc. Drogterapi syftar till att förbättra blodflödet i hjärnan. Använd ofta droger för att förbättra minnet och återställa arbetet i centrala nervsystemet.

Psykologiska metoder

Försämring av tal hos vuxna som en följd av stressen måste behandlas med en komplex metod. En av de aktiviteter som syftar till att förbättra patientens tillstånd arbetar med en psykolog. I svåra fall kan hypnosförslag användas.

Läkaren utarbetar en lämplig behandlingsplan. Psykoterapi är inriktad på avkoppling och studier av avslappningsmetoder för att kunna självständigt samordna deras muskels arbete och kontrollera känslor när stress börjar lägga på nerverna.

Det är viktigt för patienter att lära sig att slappna av i musklerna, vilket spontant går under stress. Bra verktyg är:

 • avkopplande bad;
 • massage;
 • inhalation;
 • andningstekniker.

Patienten måste inse problemet och börja eliminera den psykologiska faktorn som provar talproblem. Du behöver ändra din uppfattning om en stressig situation.

Vissa patienter behöver lugnande läkemedel för att återhämta sig. Dessa är naturliga växtbaserade läkemedel: Persen, Sedavit, Valerian, etc. I allvarliga fall är antidepressiva läkemedel ordinerade.

Inandning hjälper till att återvända rösten

Avkopplingsmetoder

En person måste lära sig att känna igen sitt eget tillstånd. Mot bakgrund av stress kan rösten försvinna, men det är viktigt att förstå att orsaken till detta var förstörelsen av nervceller som ägde rum under en lång tid. Så snart patienten känner sig orolig, bör han försöka slappna av.

Först måste du träna fullständig avkoppling hemma. Utvecklingen av konditionerade reflexer är en av de ledande metoderna för avkoppling. Sitt i ett bekvämt läge och stäng dina ögon, börja massera en tätt del av kroppen, till exempel nackområdet eller handflatan.

Andas andas, koncentrera dig på den masserade punkten, känna avkopplingen, försök psykiskt att ge kroppen uppgiften att slappna av. Föreställ dig en plats där ingen kan störa dig. Övningen ska göras i 3-5 minuter. Med tiden, när du känner ångest, rör den önskade punkten kan du snabbt lugna nerverna.

Förebyggande åtgärder

Det viktigaste i att behandla nervöst röstförlust undviker stressiga situationer. Nödvändig och förebyggande. Att stärka nervsystemet hjälper systematiska utflykter till gymmet, härdning. Det är viktigt att säkerställa produktionen av endorfinhormoner som hjälper kroppen att hantera stress. Det är nödvändigt att använda hälsosam mat för att ge kroppen vitaminer och mineraler som är nödvändiga för att bygga nervceller. Falsk helande är en effektiv metod.

För att stärka nerverna rekommenderas att använda färskpressad juice från betor, potatis, kiwi, citrus, jordgubbar, morötter, kål, pumpor.

slutsats

Kan en röst gå vilse från nerver? Röstnerven kan försvinna på grund av störningar i centrala nervsystemet. Denna patologi kan leda till allvarliga konsekvenser, för att slutföra domningar. Mycket ofta är patologier av röstförlust åtföljd av nedsatt hjärnaktivitet, och därför har du märkt de första symtomen på sjukdomen, behöver du rådgöra med en läkare.

Plötslig förlust av tal. Skälen. Symptom. diagnostik

I händelse av en plötslig förlust av tal är det först och främst nödvändigt att avgöra om anarthria är (det vill säga omöjligheten att uttala ord på grund av kränkningar av de respiratoriska, röstbildande och artikulatoriska apparatens samordnade aktiviteter på grund av deras pares, ataxi etc.) eller - afasi ( det finns ett brott mot talpraxis).

Denna uppgift är inte lätt, även när patienten är medveten och kan följa instruktioner, vilket sällan händer vid akut patologi. Det är möjligt att få "ja" / "nej" svar på enkla frågor, som med en sannolikhet på 50% svarar slumpmässigt. Dessutom kan patienter, även i afasi, exceptionellt förstå betydelsen av vad de hör, med hjälp av "sökordsstrategin", där de förstår den allmänna meningen med frasen tack vare de situationella ("pragmatiska") färdigheterna som inte lider av talförstöring.

Forskning genom enkla lag är svårt om patienten har hemiplegi och / eller är immobiliserad. Dessutom kan samtidig apraxi också begränsa läkarens förmåga. När det gäller oral apraxi, kommer patienten inte att kunna utföra ännu ganska enkla instruktioner (till exempel "öppna din mun" eller "sticka ut tungan").

Möjligheten att läsa är svår att undersöka, eftersom läsning kräver säkerhet för ett svar på verbala gester och motoriska färdigheter, medan studiet av skriftligt språk kan bidra till att fatta rätt beslut. I högersidigt hemiplegi används detta test: patienten uppmanas att ordna i rätt ordning orden i den färdiga meningen, som han mottar i skriftlig form på separata pappersark, blandas. I vissa fall kan även en erfaren afasi specialist inte omedelbart göra rätt beslut (till exempel när en patient inte ens försöker att göra minst ett ljud). Man bör komma ihåg att i tidens gång kan bilden snabbt förändras, och i stället för afasi som patienten hade vid upptagstillfället, kunde dysartri snabbt komma fram, det vill säga en rent artikulerande talproblem. Vid diagnosförklaring spelar patientens ålder en stor roll

De främsta orsakerna till plötslig förlust av tal:

 1. Migrän med aura (afatisk migrän)
 2. Stroke i vänstra halvklotet
 3. Postictal villkor
 4. Hjärntumör eller abscess
 5. Trombos av intracerebral sagittal sinus
 6. Herpes simplex encefalit
 7. Psykogen mutism
 8. Psykotisk mutism

Migrän med aura

Hos unga patienter kan man först misstänka migrän med aura. I dessa fall finns följande typiska kombination av symtom: akut eller subakut förlust av tal (oftare utan hemiplegi) tillsammans med huvudvärk som upprepade gånger inträffat hos en patient och som kan åtföljas eller inte åtföljs av förändringar i neurologisk status. Om en sådan migränattack har inträffat för första gången i den här patienten kan studien av familjehistoria ge användbar information (om det finns en sådan möjlighet), eftersom sjukdomen är familjenär i 60 procent av fallen.

På EEG, sannolikt detektering av fokus för slow-wave-aktivitet i vänstra temporal-parietal regionen, som kan bestå i 3 veckor, medan med neuroimaging avslöjar inte någon patologi. Uttalade fokalförändringar i EEG i avsaknad av abnormiteter enligt resultaten av en neuroimagingstudie på sjukdoms 2: a dagen, gör det i princip möjligt att göra en korrekt diagnos utom i fall av herpes encefalit (se nedan). Patienten ska inte ha hjärtstörning, vilket kan indikera möjligheten till kardiogen emboli, vilket kan uppträda vid vilken ålder som helst. En möjlig källa till emboli detekteras (eller utesluts) med hjälp av ekokardiografi. Att lyssna på vaskulärt buller ovanför halskärlen är mindre tillförlitligt jämfört med Doppler-ultraljud. Om möjligt bör transcraniell Doppler-ultraljud utföras. En patient som lider av migrän och som tillhör åldersgruppen 40-50 år kan ha asymptomatiska vaskulära stenotiska lesioner, men den typiska typen av huvudvärk, den snabba utvecklingen av symtom och frånvaron av strukturella förändringar i hjärnan enligt resultaten av neuroimagingstudier i samband med de ovan beskrivna förändringarna På EEG kan du göra rätt diagnos. Om symptomen inte fortskrider, finns det inget behov av en spritstudie.

För talförlust hos en äldre patient är den mest sannolika diagnosen stroke. I de flesta fall visar talproblem i stroke hos en patient högersidig hemiparesi eller hemiplegi, hemihypestesi, ibland hemianopsi eller en defekt i det rätta visuella fältet. I sådana fall är neuroimaging det enda sättet att på ett tillförlitligt sätt differentiera intracerebralblödning och ischemisk stroke.

Talförlust uppträder nästan alltid i vänster hemisfärisk stroke. Det kan också observeras i en höger halvcirkel (dvs om den icke dominerande halvklotet påverkas), men i dessa fall återställs talet mycket snabbare, medan sannolikheten för fullständig återhämtning är mycket hög.

Mutism kan föregå förekomsten av afasi med nederlaget i Broca-området, det beskrivs också hos patienter med skador på det extra motorområdet, med svår pseudobulbarförlamning. Generellt utvecklas mutism oftare med bilaterala hjärnskador: thalamus, främre cingulära regioner, putamen lesioner på båda sidor och cerebellum (cerebellär mutism med akuta bilaterala lesioner av cerebellära hemisfärerna).

En grov kränkning av artikulering kan inträffa när blodcirkulationen störs i vertebro-basilarbassängen, men fullständig brist på tal observeras endast vid ocklusion av den basilära artären när aketisk mutism utvecklas, vilket är ett ganska sällsynt fenomen (mesencephalon lesion). Mutism som brist på vocalization är också möjlig med bilateral förlamning av struphuvudets eller vokalbandets muskler ("perifer" mutism).

Postictal tillstånd (tillstånd efter konvulsiv anfall)

I alla åldersgrupper, med undantag för spädbarn, kan förlusten av tal vara ett postictalfenomen. Det epileptiska anfallet i sig kan gå obemärkt, och tänderna på tungan eller läpparna kan saknas. En indikation på ett anfall kan vara en ökning av blodets kreatinfosfokinasnivå, men detta är otillförlitligt när det gäller diagnos.

Oftast underlättas diagnosen av EEG: generaliserad eller lokal långsam och isolerande aktivitet registreras. Talet återställs snabbt, och läkaren står inför uppgiften att bestämma orsaken till ett epileptiskt anfall.

Hjärntumör eller abscess

I historien av patienter med hjärnans tumör eller hjärta kan någon värdefull information saknas: det fanns ingen huvudvärk, inga beteendemässiga förändringar (asfalt, flattning av påverkan, apati). Explicit inflammatorisk process i övre luftvägarna kan också vara frånvarande. Plötslig förlust av tal kan uppstå: på grund av brist på kärlet som ger tumören och resulterar i blödning i tumören; på grund av den snabba tillväxten av perifokalt ödem; eller - i fallet med en vänstra hemisfärisk tumör eller en abscess plats på grund av ett partiellt eller generaliserat epileptiskt anfall. Att fastställa rätt diagnos är endast möjlig vid en systematisk undersökning av patienten. Det är nödvändigt att genomföra en EEG-studie där det är möjligt att registrera ett centrum för slow-wave-aktivitet, vars närvaro inte entydigt kan tolkas. Närvaron av väldigt långsamma vågor i deltaområdet, kombinerat med en generell avmattning i hjärnans elektriska aktivitet, kan dock indikera en hjärnabscess eller en hemisfärisk tumör.

Med beräknad tomografi, både i fallet med en tumör och i fallet med en abscess, är det möjligt att avslöja en volumetrisk intracerebral process i form av ett fokus med låg densitet med eller utan absorption av kontrast. I abscesser är det ofta mer uttalat perifokalt ödem.

Trombos av intracerebral sagittal sinus

Det finns följande typiska triad av symtom som kan indikera intracerebral sinus trombos: partiella eller generaliserade epileptiska anfall, hemisfäriska fokal symptom, minskad vakenhet. På EEG registreras en generaliserad slow-waveaktivitet med låg amplitud över hela halvklotet och sträcker sig också till motsatt halvklot. Vid neuroimaging är en sinus trombos ett tecken på hemisfären (huvudsakligen i den parasagitiska regionen) med diapedemiska blödningar, hyperintensiteten hos signalen i sinusområdet och ett deltoidformat område som inte ackumulerar den injicerade kontrasten och motsvarar den påverkade sinusen.

Herpes simplexvirus (HSV) encefalit

Eftersom herpesetande encefalit orsakad av HSV huvudsakligen påverkar den temporala loben, är afasi (eller parafasi) ofta det första symptomet. På EEG detekteras brännvågsbromsaktivitet som, vid omregistrering, omvandlas EEG till periodiskt uppträdande trefaskomplex (tripletter). Gradvis sprids dessa komplex till de främre och kontralaterala lederna. Vid neuroimaging bestäms en lågdensitetszon, vilken snart förvärvar egenskaperna hos en volymetrisk process och sprider sig från de djupa delarna av den tidiga loben till den främre loben och därefter kontralaterala, som huvudsakligen involverar det limbiska systemet. I cerebrospinalvätskan finns tecken på inflammation. Tyvärr är bekräftelse av HSV-infektion genom direkt visualisering av viruspartiklar eller användning av immunofluorescensanalys endast möjlig med en signifikant tidsfördröjning medan antiviral terapi bör inledas omedelbart när de första misstankarna om virusencefalit uppträder (med tanke på att HSV-dödligheten) encefalit når 85%).

Psykogen mutism manifesteras av bristen på responsivt och spontant tal med den intakta förmågan att tala och förstå talet riktat till patienten. Detta syndrom kan observeras i bilden av omvandlingsstörningar. En annan form av neurotisk mutism hos barn är den elektiva (selektiva, som uppstår vid kommunikation med endast en person) mutism.

Psykotisk mutism - Mutism i bilden av negativismssyndrom i schizofreni.

Diagnostiska studier av plötslig talförlust

Allmänt och biokemiskt blodprov; ESR; ögat fundus spritforskning; CT eller MR; USDG huvudartärer av huvudet; ovärderligt bistånd kan ge rådgivande neuropsykolog.

Stoppade pratar efter stress

Plötslig förlust av tal efter stress: hur man känner igen och hur man behandlar

I starka stressiga situationer kan en person förlora sin röst, dvs. stel. Fysiskt är han helt frisk, men kan inte uttala ett ord. Detta tillstånd kallas psykogen mutism. Mutism förekommer oftast hos barn, men vuxna med en instabil psyke är också mottagliga för det. Lyckligtvis är denna förlust av tal tillfällig och behandlingsbar.

Under allvarlig stress är tillfällig talförlust möjlig.

Orsaker till mutism

Orsakerna till psykogen dumhet är:

 • döden av kära
 • fysiskt eller psykiskt missbruk
 • stark skräck;
 • plötslig förändring av levnadsförhållandena.

  För mottagliga och lättillgängliga personer blir talproblem svårare och återhämtningsperioden är längre. Orsaken till skräck är individuell för varje person. Till skillnad från mutism, som utvecklats på grundval av fysiska störningar, med psykogen mutism, behåller patienten förmågan att gestikulera. Ibland vägrar han bara prata med främlingar, men fortsätter att kommunicera med sina nära och kära. Ibland talar patienten inte med någon utom sin primärvårdspersonal. Om en person slutar prata, är det omöjligt att sätta press på honom, tvinga honom att kommunicera med dem som han själv undviker. Han behöver tid för att fullt ut återhämta sig.

  Talproblem uppstår omedelbart efter stress. Patienten kan vara i chock, förstår inte vad som händer med honom. När han försöker tala, upptäcker han att hans röst är borta. Ibland vägrar patienten själva kommunikationen, blir självständig.

  Möjlig förlust av inte bara den verbala förmågan att kommunicera, men också personen kan inte uttrycka sina tankar skriftligt. På grundval av patientens nervösa chock är möjliggöring av medvetenhet, tremor i benen och andra störningar möjliga.

  Om rösten inte återställs inom några timmar efter händelsen är detta ännu inte en patologi. De närmaste 2-3 dagarna kommer att vara avgörande. Om en person inte talar under den här tiden är hans dumhet redan definierad som mutism. Tystnad som varar 2 veckor eller mer kan betraktas som kronisk mutism.

  Dumhet inom 2-3 dagar efter en traumatisk händelse anses vara normalt

  Efter mycket stress tar det lång tid att återhämta sig. Behandla talförlust kommer att ha ett komplex, med medicinering och psykoterapi. Endast en läkare kan ta upp droger som kommer att minska belastningen på nervsystemet och hjälpa en person att klara av situationen. Åtgärderna av piller ensamma är inte tillräckligt. På grund av den långvariga tystnaden måste talapparaten, som en motor som har stått i ett garage länge, "värmas upp". Att återställa rösten är användbar för att göra en speciell gymnastik. Du kan välja en uppsättning övningar med en talterapeut.

  Konstterapi hjälper till att återhämta sig från förlust av tal. Du måste rita dina rädslor, känslor, intryck för att ge dem en utväg. Dolda erfarenheter blir ofta orsaken till komplikationer i mutism.

  Efter stressiga situationer är det viktigt att säkerställa en stabil atmosfär i familjen. En person behöver extra uppmärksamhet från sina kära. Du måste ständigt kommunicera med honom, trots att han inte kan svara. Om hans kommunikationsstil före sjukdomen inte föreslog nära kontakter, är det omöjligt att insistera på dem. Fred och lugn främjar röstens snabba återkomst.

  Hysterisk neuros

  Ibland är orsaken till förlusten av förmåga att tala inte stressfaktorerna själva, men den hysteriska neurosen som har utvecklats mot deras bakgrund. Hans utseende väcker vanlig mental stress. En patient med neuros vid en dumbhetsattack förblir medveten. Det är viktigt att han kan stanna i en lugn atmosfär tills hans mentala tillstånd återvänder till det normala. Torka inte patienten med vatten eller slap. Sådana metoder försäkrar inte: de kan provocera en ny attack och utseendet av komplikationer. Efter att ha återställt rösten är det önskvärt att undvika situationer som leder till nervös överbelastning för att undvika upprepning av attacken.

  En patient med hysterisk neuros kan hjälpa till att minska utseendet på talproblem. Om det är möjligt att känna igen attacken i förväg är det nästan alltid möjligt att sluta.

  Det är viktigt att förstå att personer med hysteri inte kontrollerar sin sjukdom, och att hjälpa dem är andras uppgift.

  Om patienten känner sig smula lyssnar talapparaten inte på honom, du behöver göra andningsövningar: alternativ djup andning och långsam utandning med kort och snabb.

  Det är användbart att göra en ljus massage: klappa dina händer, från axlarna, bak i nacken. Om patienten kan dricka, ge honom lite varmt vatten. Förlust av röst, även tillfälligt, för någon person kommer att bli ett allvarligt test. Om förmågan att inte bara tala, men också kommunicera genom skrivning och gester, går förlorad blir patienten isolerad. Han måste stödjas så att han kan känna sig trygg. Det är användbart att gå med honom, titta på en film tillsammans, läs honom högt, omger honom med uppmärksamhet och omsorg.

  Varför barnet slutat prata och vad man ska göra åt det

  God dag, kära föräldrar. Det finns fall där barn inte börjar prata länge, ofta orsaken till detta tillstånd är neurologiska problem eller utvecklingsförseningar. Men det finns också situationer när barnet talade och stoppade sedan. Här finns det ännu mer panik än i föregående fall. Vid en första anblick slutar en helt frisk baby, utan uppenbar anledning, plötsligt att prata. Låt oss försöka lista ut vad som kan orsaka ett sådant tillstånd och hur i det här fallet hjälper barnet.

  På olika stadier av livet kan försvinnandet av tal påverkas av olika faktorer. Om pjäsen plötsligt slutade prata, skynda inte med att ta honom till en neurolog, tänka först, kanske det var en förändring av landskapet eller en annan anledning som du inte behöver en läkare.

 • Barnet slutade tala ett år efter att ha haft ett litet ordförråd. Detta tillstånd kan orsakas av moderns arroganta önskan att förbättra barnets talförmåga. Det finns fall där föräldrar vill skynda på saker och göra allt för att få barnet att tala så snart som möjligt för att kunna kommunicera med hela meningar. De börjar lära sig småbarnet, be honom att upprepa orden, barnet är inte redo för en sådan ansträngning, hans föräldrars önskan att tröttna honom mycket, vilket leder till det faktum att han helt enkelt slutar prata.
 • Perioden för anpassning. Ett barn kan tyststängas om han överförs till en konstig, okänd situation för honom. Det är faktiskt en stress för barnets kropp.

  Ett liknande fall var i vår gamla lägenhet. En grannkille på tre år, som redan pratade mycket, som alltid brukade vara med sin mamma, gick till dagis och blev tyst. Och han blev tyst, både i trädgården och hemma. Grannen sprang med barnet till neurologen när hon såg att den andra dagen barnet var tyst, som om hon hade tagit vatten i munnen. Läkaren frågade omedelbart om något föregått denna situation. När jag lärde mig att barnet hade gått till förskolainstitutionen sa han att han behövde vänta till slutet av veckan, troligtvis under denna tid skulle talet återvända till barnet. Hela anledningen i anpassningsperioden måste barnet vänja sig till de nya väggarna, nya människor, särskilt till barnen. Och så hände det bara två dagar efter att ha hört en specialist, barnet gick från dagis, sjöng en sång och berättade något entusiastiskt för sin mamma.

  Vad man ska göra

  1. Om orsaken var de ökade kraven på barnets mor och far, är din uppgift att lämna barnet ensam. Stör inte in i situationen. Den lilla kommer att tala igen när tiden kommer. Och då är det inte nödvändigt att upprepa de misstag som gjorts och tryck igen. Allt har sin tid. Det är nödvändigt att vara förberedd för det faktum att denna process av talåterställning kan vara försenad, ingen kommer att veta en vecka eller en månad. I en sådan situation rekommenderas att konsultera en specialist. Dessutom kan du göra ett misstag i den påstådda orsaken.
  2. Om det är förändringen av situationen som är att skylla, vänta ett tag, troligtvis kommer barnet att anpassa sig, och talproblemen kommer att försvinna med sig själva.
  3. När talförlust åtföljer en sjukdom, behöver inte detta problem särskild behandling. Det räcker att genomföra de huvudsakliga förfarandena för sjukdomsläkning, talfunktion och omedelbart återställas.
  4. Om barnet är tyst efter din kommunikation med en person som inte är känd för barnet, oroa dig inte, det är troligt att barnet börjar prata före slutet av dagen. Det finns inga speciella sätt att tillämpa. Det enda du kan göra är att, efter att ha avskildats med en främling, att prata med din tot, berätta för honom att den här personen är väldigt bra hjälper han dig att din mamma gillar att vara vän med honom. Det viktigaste är att barnet känner din positiva attityd och förstår att det inte finns någon fara för honom eller för mamman.
  5. Om orsaken till detta tillstånd var svår stress eller rädsla, kan du inte göra utan att konsultera en psykolog. Läkaren kommer att kunna hålla speciella sessioner, berätta vilka övningar du ska göra hemma hos barnet. Och snart blir allt bra.
  6. Om barnets tystnad provoceras av ökad föräldravård, bör du tänka på ditt beteende. I en sådan situation är ett familjebesök hos en psykolog inte överflödigt, men i första hand kan bara en mor komma till en session. Ofta, med vår arroganta omsorg och kärlek, "bokstavligen" blockerar barnets syre ", då är det i en sådan situation nödvändigt att börja lösa problemet med föräldrarna, och engagera bara barnet om det fortfarande finns behov av det.
  7. Om barnets tystnad åtföljs av ytterligare symtom, har du misstankar om problem i hjärnans funktion, speciellt om barnet slog huvudet dagen innan, är det nödvändigt att snabbt ringa en ambulans och starta en kurs av medicinering och relaterade förfaranden.
  8. Glöm inte sannolikheten för att ett sådant tillstånd kan vara symtom på psykologisk avvikelse. Det är därför som de mest vaksamma föräldrarna bråttom visar barnet till en specialist, speciellt om det fanns fall av psykisk sjukdom i familjen.

  Att veta de troliga orsakerna kan föräldrarna förhindra ett sådant tillstånd. Om barnet har upphört att tala, gör inte genast förtvivlan och tro att det här är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Din uppgift är att förstå allt, att tänka på vad som föregår ett sådant tillstånd. Om det behövs, kontakta en barnläkare eller en psykolog, en neurolog. Ibland är det bättre att vara säker än att missa tiden och inte starta under en specifik behandling.

  Kan nervernas röst försvinna

  Nervesjukdomar kan ha olika effekter. Ett stort antal människor mötte situationer när de förlorade sitt tal på grund av stress. För att förstå detta fenomen måste vi komma ihåg byggandet av vokalapparaten.

  Röstförlust kan vara ett resultat av stress.

  Orsaker till förlust av röst

  Röst är den viktigaste komponenten i tal. Själva talet är resultatet av en komplex hjärnaktivitet med mer än 200 muskler. Koordinering av muskelrörelser reglerar centrala nervsystemet. Tänk på vad talapparaten består av:

 • Larynx med vokalband, som är den främsta källan till ljudvibrationer.
 • Resonatorer: bronkier, lungor, luftstrupen, mun, näs, front och maxillär bihålor.

  Resonatorer ger ljudfärgen. Med förlust av tänder, skada på tungan kommer rösten att förändras som ett resultat av störning av en av resonatorerna. Utan resonatorer skulle den mänskliga rösten representeras av en enhetlig squeak. Överträdelser i centrala nervsystemet kan ha en betydande inverkan på talapparatens funktion.

  Röstförlust kan vara partiell (heshet) eller komplett. Detta specifika symptom kan orsakas av sjukdomar som påverkar centrala nervsystemet:

 • hjärnskada
 • hjärntumör
 • Parkinsons sjukdom;
 • multipel skleros;
 • alkoholism;
 • drogberoende;
 • allvarlig stress;
 • depression;
 • sjukdomar som åtföljs av ansiktsmuskelpares.

  Den långsiktiga användningen av antidepressiva medel kan negativt påverka centrala nervsystemet.

  Tecken på patologi

  Förlust av röst under stress i svåra fall kan framkalla fullständig tystnad. Det är viktigt att lära känna igen karaktäristiska symptom på patologiska abnormiteter i tid. Ett av de första symptomen är den fullständiga skillnaden mellan uttalet och patientens ålder. Spastisk dystrofi vid de första utvecklingsstadierna manifesteras av heshet, en pressad röst. Sådana symtom är resultatet av ofrivillig sammandragning av vokalmusklerna.

  För en sådan patologi präglas av bristen på kompetent uttryck av sina tankar, liksom problem med uppfattningen av det tal som riktas till patienten.

  Det accelererade tempot av tal med det omärkliga uttalandet av ord kan vara resultatet av avvikelser i talapparatens funktion. Typiskt observeras dessa patologier hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom, avvikelser i hjärnans utveckling och infektionssjukdomar. Ett vanligt symptom på sjukdomen är en förändring i röstens ton, liksom användningen av parasitiska ord i konversationen. Dessutom kan det finnas sådana avvikelser:

 • stamning;
 • upprepade uttal av några ljud eller ord;
 • accelererat tal;
 • Felaktig konstruktion av syntaktiska former.

  Med sådana dysfunktioner är det vanligtvis inte bara talapparaten som lider av. Personlighetnedbrytning sker. Stress har en förödande effekt på hjärncentralernas psyke och arbete.

  diagnostik

  Om en person har förlorat sin röst efter en stark stress, är det nödvändigt att bestämma typen av talproblem.

 • Anartria - förlust av tal på grund av nedsatt koordination av muskelrörelser i andnings- och röstbildande apparatur.
 • Aphasia - talstörningar.

  Det är ganska svårt att göra detta, även om patienten är medveten. När en patient svarar med monosyllabiska ja eller inga svar, kan dessa svara slumpmässigt. Även i närvaro av afzii kan patienten tillämpa "nyckelord" -strategin, använda den för att förstå meningen med hela frasen. Samtidiga störningar (oral apraxi) kan orsaka allvarliga svårigheter vid diagnos. Med sådana brott kan en person inte öppna sin mun och visa sin tunga.

  Ofta, efter stress uppträder psykogen mutism. Patologi präglas av frånvaron av responsivt tal samtidigt som man behåller förmågan att prata och förstå samtalarens tal.

  Barn kan manifestera neurotisk selektiv mutism, som uppstår vid kommunikation med en viss person.

  Behandlingsmetoder

  Om en person slutar prata efter stress är huvudmålet för behandlingen att eliminera provokationsfaktorn. I barndomen hjälper talterapeut-psykologen att eliminera patologier med tal. Ju äldre patienten är desto svårare är det att rätta till patologin.

  Vid konservativ terapi används speciella övningar för talapparaten, vilket hjälper till att återställa dess funktionalitet. Fysioterapeutiska procedurer används: uppvärmning, UHF, etc. Drogterapi syftar till att förbättra blodflödet i hjärnan. Använd ofta droger för att förbättra minnet och återställa arbetet i centrala nervsystemet.

  Psykologiska metoder

  Försämring av tal hos vuxna som en följd av stressen måste behandlas med en komplex metod. En av de aktiviteter som syftar till att förbättra patientens tillstånd arbetar med en psykolog. I svåra fall kan hypnosförslag användas.

  Läkaren utarbetar en lämplig behandlingsplan. Psykoterapi är inriktad på avkoppling och studier av avslappningsmetoder för att kunna självständigt samordna deras muskels arbete och kontrollera känslor när stress börjar lägga på nerverna.

  Det är viktigt för patienter att lära sig att slappna av i musklerna, vilket spontant går under stress. Bra verktyg är:

  • avkopplande bad;
  • massage;
  • inhalation;
  • andningstekniker.

  Patienten måste inse problemet och börja eliminera den psykologiska faktorn som provar talproblem. Du behöver ändra din uppfattning om en stressig situation.

  Vissa patienter behöver lugnande läkemedel för att återhämta sig. Dessa är naturliga växtbaserade läkemedel: Persen, Sedavit, Valerian, etc. I allvarliga fall är antidepressiva läkemedel ordinerade.

  Inandning hjälper till att återvända rösten

  Avkopplingsmetoder

  En person måste lära sig att känna igen sitt eget tillstånd. Mot bakgrund av stress kan rösten försvinna, men det är viktigt att förstå att orsaken till detta var förstörelsen av nervceller som ägde rum under en lång tid. Så snart patienten känner sig orolig, bör han försöka slappna av.

  Först måste du träna fullständig avkoppling hemma. Utvecklingen av konditionerade reflexer är en av de ledande metoderna för avkoppling. Sitt i ett bekvämt läge och stäng dina ögon, börja massera en tätt del av kroppen, till exempel nackområdet eller handflatan.

  Andas andas, koncentrera dig på den masserade punkten, känna avkopplingen, försök psykiskt att ge kroppen uppgiften att slappna av. Föreställ dig en plats där ingen kan störa dig. Övningen ska göras i 3-5 minuter. Med tiden, när du känner ångest, rör den önskade punkten kan du snabbt lugna nerverna.

  Förebyggande åtgärder

  Det viktigaste i att behandla nervöst röstförlust undviker stressiga situationer. Nödvändig och förebyggande. Att stärka nervsystemet hjälper systematiska utflykter till gymmet, härdning. Det är viktigt att säkerställa produktionen av endorfinhormoner som hjälper kroppen att hantera stress. Det är nödvändigt att använda hälsosam mat för att ge kroppen vitaminer och mineraler som är nödvändiga för att bygga nervceller. Falsk helande är en effektiv metod.

  För att stärka nerverna rekommenderas att använda färskpressad juice från betor, potatis, kiwi, citrus, jordgubbar, morötter, kål, pumpor.

  slutsats

  Kan en röst gå vilse från nerver? Röstnerven kan försvinna på grund av störningar i centrala nervsystemet. Denna patologi kan leda till allvarliga konsekvenser, för att slutföra domningar. Mycket ofta är patologier av röstförlust åtföljd av nedsatt hjärnaktivitet, och därför har du märkt de första symtomen på sjukdomen, behöver du rådgöra med en läkare.

  Varför slutade barnet säga ord

  Har du märkt att ditt barn slutat prata?

  Lämna din kontakt och våra erfarna specialister hjälper dig.

  Många föräldrar står inför en situation när barnet talade och stoppade sedan. Detta är vanligtvis ännu mer störande än en talfördröjning. Först och främst är det nödvändigt att ta reda på varför barnet slutat prata. Orsakerna till talregressionen är olika. Ett barn kan sluta prata om ett år, två år eller någon annan ålder.

  Orsaker till talregression

  På olika utvecklingsstadier kan barnet sluta prata ljud, ord eller gnälla eller babble. Olika faktorer påverkar detta. Om ett barn slutar tala ett år är det inte alltid en anledning till spänning. Anledningen kan ligga i förändringen av situationen. Om barnet har upphört att tala, kan det därför inte vara nödvändigt med medicinsk ingrepp. Det kommer att bli tillräckligt med lektioner med en lärare och talterapeut.

  Det finns tre grupper av anledningar till att ett barn kan sluta prata:

  1. Psykologiska. Ofta märker föräldrar att barnet visste många ord och slutade helt och hållet att prata. Detta kan uppstå på grund av:
   • på grund av svår stress, till exempel förlusten av en av föräldrarna;
   • Barn talar och sedan tystnar på grund av skälet i familjen, emotionella omvälvningar som ett resultat av olyckor och andra negativa situationer.
   • efter rädsla. Ofta orsakar en sådan obetydlig händelse som en plötslig bromsning av en bil eller höga ljud det faktum att barnet slutar prata helt. I dessa fall krävs hjälp av en psykolog och en talterapeut.
   • starkt föräldra tryck. Många mammor och pappor vill påskynda barnets talutveckling. Dock kan alltför stora belastningar ha motsatt effekt. Ett utvecklat barn kan vara helt tyst på ett år efter att han är helt normal;
   • föränderlig miljö. Om barnet slutade prata när man flyttar till en ny dagis, ligger problemet i stress. Hon kommer att beslutas av en psykolog eller en kompetent lärare.
   • Fysiologiska. Aphasia är en partiell eller fullständig upplösning av tal som har börjat bilda. Det manifesterar sig i lesioner av talområdena i hjärnan eller vägarna. Barnet kan tala, och sedan stanna på grund av:
    • ischemisk eller hemorragisk stroke;
    • traumatisk hjärnskada
    • inflammationer i hjärnan (encefalit, abscess, etc.);
    • CNS-sjukdomar;
    • psykisk sjukdom;
    • hjärnkirurgi.

  Om barnet har slutat prata ord utan någon uppenbar anledning, är det nödvändigt att utesluta eller bekräfta afasi. För att välja en effektiv korrigeringsmetod bör man bestämma typen av patologi.

  Typ av afasi

  • Amnestisk afasi. Ett barn glömmer eller förvirrar olika ord. Men han kan beskriva ämnet. Barn säger exempelvis inte "bil", men "du kan åka på detta". Om du påminner barnets ord, kommer han att uttala det, men glöm det igen.
  • Motorafasi Ett barn som är ett år gammal eller äldre kan helt förstå talet. Men på samma gång, beroende på scenen, svarar han vagt eller helt enkelt tyst.
  • S sensorisk afasi. Barnet har svårt att förstå tal. Han svarar inte på andras begäran. Samtidigt slutar sådana barn inte att prata, men de börjar meningslöst uttrycka olika fraser.
  • Totala afasi. Barn talar inte eller förstår tal. Detta är den allvarligaste typen av patologi.

  Talregressionskorrigering

  Om barnet slutade babbla eller prata, måste du genast förstå orsaken till sjukdomen. Först och främst bör du besöka den lämpliga specialisten. Om barnet slutade prata plötsligt på grund av stress, måste en psykolog undersökas. I avsaknad av synliga skäl bör du besöka neurologen. Ett barn som har slutat prata på grund av afasi, behöver först och främst behandling för den underliggande sjukdomen.

  Ett barn kan tilldelas:

 • preparat medicinska;
 • kirurgi;
 • mekanoterapi och fysioterapi;
 • talterapi massage och motionsterapi.

  För barn som inte talar är också talterapi klasser tilldelade. Utbildare hjälper ett barn att återställa tal. Utveckla skriv- och läsförmåga (om nödvändigt). Om barnet har upphört att tala, bör de avhjälpande klasserna hos en neuropsykolog och / eller en talterapeut börja så snart som möjligt. Detta kan göras i mitten av talterapi och psykologi "NAPL". Erfaren experter identifierar orsaken till talregression, om det behövs, hänvisa till specialläkare eller välja ett effektivt korrigerande program.

  Prognos och förebyggande

  Om din baby talade och plötsligt blev tyst, förtvivlan inte. I de flesta fall är prognosen mycket fördelaktig. Tidig korrigering gör att du kan utrota patologin. Undantaget är när barnet slutade tala ord på grund av allvarlig skada på centrala nervsystemet eller Landau-Kleffner syndrom.

  För att barnet inte ska hålla käften, bör föräldrar ägna särskild uppmärksamhet åt sitt emotionella tillstånd. Vid första tecken på stress är det bättre att kontakta en psykolog. Barnet bör omhändertas och hjälpte till att utveckla sitt tal. Förebyggande åtgärder för att förebygga afasi har dock inte fastställts. Det enda som föräldrar kan göra för ett barn är att genomgå läkarundersökningar i tid, förhindra huvudskador och allvarliga neuroinfektioner.

  Mutism symtom

  En neurolog hjälper till vid behandling av sjukdomen.

 • Analys av klagomål och sjukdomshistoria:
  • hur länge har en person slutat prata, flytta och svara på frågor;
  • vilken händelse omedelbart föregick talets upphörande (förlorad medvetenhet, traumatisk hjärnskada, allvarlig känslomässig chock).
  • Neurologisk undersökning: bedömning av närvaro av tal, öppning av ögon, bedömning av reflexer, mätning av arteriell (blod) tryck, bedömning av andningsrytmen. Det är nödvändigt att söka efter andra tecken på neurologisk patologi som kan hjälpa till att hitta orsaken till mutism (skur, störningar i ögongloppsrörelser, ansiktssymmetri).
  • EEG (elektroencefalografi): En metod utvärderar den elektriska aktiviteten hos olika delar av hjärnan, som kan variera med olika sjukdomar.
  • MRI (magnetisk resonansbildning) eller CT-skanning (beräknad tomografi) i hjärnan: Metoder gör det möjligt att studera hjärnans struktur i lager och ta reda på orsaken till hjärndysfunktion.
  • Det är också möjligt att konsultera en psykiater, talterapeut.

  Mutismbehandling

  Komplikationer och konsekvenser

  Förebyggande av mutism

  Paul W. Brazis, Joseph C. Masdue, José Biller - Aktuell diagnos i klinisk neurologi, 2009
  M.Mumentayler - Differentiell Diagnos i Neurologi, 2010
  Nikiforov A.S. - Klinisk neurologi, v.1, 2002

  Dessutom, Om Depression