Konsekvenser av att använda lugnande medel

Du har inga rättigheter att skriva kommentarer.

Våra kontor

Tyumen, st. Herzen 64, of. 801; Ort - Tyumen

telefon / fax - 8 (3452) 60-18-18

Chelyabinsk, st. Labour, d. 84, of. 504; Platser för karta - Chelyabinsk

Telefon - 8 (351) 751-00-01

Ekaterinburg, 36 Engels St., kontor 535; Vägbeskrivning - Yekaterinburg

telefon - 8 (343) 383-03-80

Kontortid:

Må-sön 9: 00-18: 00

Gratis samråd från 10,00 till 16,00

Vårt e-mail är [email protected]

24-timmars psykologiskt bistånd - 8 (929) 269-18-18

Biverkningar av lugnande medel och deras roll i gränspsykiatri

VI Borodin, SSC SSP dem. VP Serbiska, moské

Problemet med biverkningar av droger har varit relevant i hela historien om utvecklingen av psykofarmakologi. Under de senaste åren har metoden för ett systeminriktat tillvägagångssätt som redan har trängts in i psykiatrin under den välkända axialdiagnosen (ICD-10, DSM-IV), den så kallade biopsykosociala modellen av sjukdomen (G. Engel, 1980) och begreppet barriär för mental anpassning (Yu.A. Aleksandrovsky, 1993), finner ganska snabbt sin motivering inom psykofarmoterapi, som enligt många forskare bygger på säkerhetsprioritering vid användning av psykotropa läkemedel. Behandling av risken för biverkningar och komplikationer verkar som ett av huvudkriterierna för utnämning av effektiv psykofarmakologisk behandling (S.N. Mosolov, 1996, F.J. Yanichak et al., 1999). AS Avedisova (1999) påpekar behovet av användning av psykotropa läkemedel för att skilja och obligatorisk jämförelse av deras kliniska effekt (den så kallade nyttan av behandling) och oönskade biverkningar eller tolerans (den så kallade risken för behandling).

Detta tillvägagångssätt, som är förknippat med en förskjutning från den kliniska effektiviteten av behandlingen till dess säkerhet och i huvudsak är den allmänna utvecklingslinjen för modern psykofarmakologi, är i första hand förenlig med principerna och målen för behandlingen av gränsöverskridande psykiska störningar. Med tanke på dess större relevans är sådana "icke-kliniska" begrepp som "livskvalitet" (D.R. Lawrence, P.N. Benitt, 1991) av psykiskt sjuka personer under perioden med drogexponering, indexet för så kallad beteendets toxicitet (1986) som visar graden av psykomotorisk och kognitiv försämring under påverkan av psykotropa läkemedel, liksom ett antal andra begrepp. Allt detta måste beaktas när man introducerar formulärsystemet (2000) för användning av droger, inklusive psykotropa.

Allmänna egenskaper för lugnande medel

Huvudgrupperna av lugnande medel i kemisk struktur innefattar:

1) glycerolderivat (meprobamat);

2) bensodiazepinderivat (elen, diazepam, lorazepam, fenazepam, klonazepam, alprazolam och många andra);

3) trimetoxibensoesyraderivat (trioxazin);

4) derivat av azopyron (buspiron);

5) derivat av en annan kemisk struktur (amisyl, hydroxi-zin, oxylidin, mebicar, mexidol och andra).

Följande kliniska och farmakologiska effekter av lugnande medel utmärker sig:

1) lugnande eller anxiolytisk

4) antikonvulsiva eller antikonvulsiva medel;

5) hypnotisk eller hypnotisk

Dessutom indikerar psykostimulerande och antifoba effekter.

Följaktligen betraktas olika angstfobiska syndrom av icke-psykotisk nivå, både akut och kronisk, som utvecklas inom ramen för de så kallade gränsstaterna (Yu.A. Aleksandrovsky, 1993) som huvudmål för lugnande medel. Samtidigt är biverkningar som uppstår på grund av deras användning vanligen förknippade med att överskrida de ovan nämnda farmakologiska effekterna av dessa läkemedel, det vill säga enligt den allmänt accepterade klassificeringen av typer av biverkningar hänför sig de till den första typen av reaktion (typ A).

Biverkningar av lugnande medel

Som det är välkänt, ger lugnande medel, till skillnad från neuroleptika och antidepressiva medel, inte uttalade biverkningar och tolereras väl av patienter. På många sätt var det därför direkt efter införandet av chlordiazepoxid (Elenium) i klinisk praxis 1959, antalet nyligen syntetiserade lugnande medel växte som en lavin, och nu är de mest spridda bland alla läkemedel, eftersom de används allmänt inte bara inom psykiatrin utan även i somatisk medicin, såväl som friska människor för att lindra den negativa komponenten av känslomässig stress. Enligt vissa uppgifter får 10-15% av den totala befolkningen i olika länder en gång om året recept med orden av en eller annan beroligande medel. Det bör läggas till att intensiteten i sökandet efter nya läkemedel i denna klass i modern psykofarmakologi fortsätter att vara på en mycket hög nivå, och nu innehåller gruppen av de mest populära av dem - bensodiazepinberoende medel - mer än 50 artiklar.

De viktigaste biverkningarna av lugnande medel innefattar:

1. Hypersedation fenomen - subjektivt noterat, dosberoende dagtid sömnighet, minskad vakenhet, nedsatt koncentration, glömska och andra.

2. Myorelaxation - allmän svaghet, svaghet i olika muskelgrupper.

3. "Beteendestoxicitet" - objektivt märkt med neuropsykologisk testning och milda kognitiva funktioner och psykomotoriska färdigheter som manifesterar sig även med minimala doser.

4. "Paradoxala" reaktioner - ökad agitation och aggressivitet, sömnstörningar (vanligtvis förekommer spontant eller när dosen minskar).

5. Mental och fysiskt beroende - uppträder med långvarig användning (6-12 månader kontinuerlig mottagning) och manifesterar sig i fenomen som liknar neurotisk ångest.

Den vanligaste biverkningen som observerats vid användning av lugnande medel (främst bensodiazepiner) är slöhet och sömnighet - hos cirka 10% av patienterna (H. Kaplan et al., 1994). Dessa symtom kan vara närvarande hela dagen efter att du tagit drogen natten innan (den så kallade återstående dagtidssömnigheten). Mindre än 1% av patienterna rapporterar yrsel och mindre än 2% av ataxi, till stor del på grund av graden av muskelavslappande verkan av lugnande medel. Det bör noteras att vår preliminära data indikerar en mycket större förekomst av dessa biverkningar, särskilt hos äldre. Mer allvarliga biverkningar kan inträffa vid kombinerad användning av bensodiazepinlösningsmedel och alkohol: allvarlig dåsighet, psykomotorisk inhibering och till och med andningsdepression.

Andra, betydligt mer sällsynta biverkningar av lugnande medel är förknippade med ett mildt kognitivt underskott ("beteendets toxicitet"), men leder ofta till nedsatt prestanda och orsakar klagomål från patienter. Korta perioder med anterograd amnesi uppträder vanligen vid användning av korta bensodiazepinhypnotika vid toppen av deras koncentration i blodet (S.N. Mosolov, 1996). Våra data talar om lungomvändbara sjukdomar med memorisering och reproduktion, som är subjektivt noterade av patienter som tar lång tid diazepam (valium) och fenazepam i måttliga terapeutiska doser. Samtidigt orsakade relativt nya läkemedel av denna grupp - xanax (alprazolam) och shpitomin (buspiron) - praktiskt taget inga signifikanta symtom på "beteendets toxicitet".

"Paradoxala" reaktioner, såsom ökad agitation och aggressivitet, har ännu inte hittat en definitiv bekräftelse på deras samband med att ta vissa lugnande medel. Det finns emellertid information som triazolam ofta bidrar till manifestationen av uttalat aggressivt beteende i sådan utsträckning att det företag som producerar detta läkemedel rekommenderade att begränsa sitt intag till en 10-dagars kurs och användes endast som en hypnotisk. I sällsynta fall noterades paradoxala reaktioner i form av ångest och sömnstörningar hos oss hos patienter som tog shpitomina (buspiron).

Vi bör inte glömma att lugnande medel fritt tränger in i placenta barriären och kan hämma barnets andningsaktivitet samt störa den feta utvecklingen ("bensodiazepinbarn" - L. Laegreid et al., 1987). I detta avseende rekommenderas de inte för användning under graviditet och amning. Bland de negativa effekterna av bensodiazepiner som tas av gravida och ammande kvinnor kallar kommittén för läkemedelssäkerhet hypotermi, hypotoni och andningsdepression hos fostret, liksom fysiskt beroende och tillbakadragningssyndrom hos nyfödda.

Förekomsten av abstinenssyndrom, som indikerar beroendet, är direkt korrelerat med behandlingsvaraktigheten med lugnande medel. Dessutom bekräftar vissa studier sin sannolikhet hos vissa patienter, även i samband med användningen av små doser bensodiazepiner. De vanligaste tecknen på utlösande av lugnande medel inkluderar gastrointestinala störningar, ökad svettning, tremor, sömnighet, yrsel, huvudvärk, intolerans mot skarpt ljud och lukt, tinnitus, depersonaliseringsförnimmelser, liksom irritabilitet, ångest, sömnlöshet. Hos ett antal patienter kan manifestationer av tranquilizer withdrawal syndrom vara mycket allvarliga och varar upp till 0,5-1 år (H. Ashton, 1984, 1987; A. Higgitt et al., 1985). H. Ashton hävdar att svårighetsgraden och varaktigheten av sjukdomen ofta underskattas av medicinsk personal, som felaktigt accepterar abstinenssymptom för neurotiska fenomen.

Under observationerna identifierade vi också fall av bildandet av en särskild icke-medicinsk (icke-patologisk eller psykologisk) form av beroende vid behandling, när ett försök eller förslag på att minska dosen av ett läkemedel orsakade en snabb ökning av ångest och hypokondriac humör och tanken på en eventuell traumatisk situation i framtiden orsakade ett ytterligare intag av drogen.

När man talar om rollen av biverkningar av lugnande medel vid behandling av gränsöverskridande psykiska störningar, är det nödvändigt att påpeka de relativt frekventa vägrade patienterna, särskilt de som arbetar med aktiv yrkesverksamhet, från fortsatt behandling med ett eller annat läkemedel i denna grupp. Dessutom är det också nödvändigt att notera förekomsten av så kallade sekundära neurotiska och icke-patologiska eller psykologiska reaktioner (i form av kortvariga ångest och ångest-hypokondrier), åtminstone tillfälligt försämra patientens allmänna mentala tillstånd och kräva psykoterapeutisk korrigering.

Sammanfattningen av den presenterade informationen måste först och främst påpeka att:

1. En mängd olika biverkningar uppstår ofta även vid behandling av sådana "mjuka" och säkra psykotropa läkemedel som lugnande medel, särskilt klassisk bensodiazepin.

2. Samtidigt kan så kallade sekundära både patologiska (dvs neurotiska) och icke-patologiska (dvs psykologiska), huvudsakligen alarmerande och ångest-hypokondriakala reaktioner förekomma som kräver, trots deras korta varaktighet, psykoterapeutisk korrigering.

3. I vissa fall kan det avvisas behandling av patienter på grund av förekomsten av vissa biverkningar av lugnande medel.

4. Det är möjligt att bilda speciella, icke-toxiska (psykologiska) former av beroende av droger, vilket trots allt kan vara ett problem i samband med ytterligare rehabilitering av patienter.

Lugnare - vad är det och varför behövs de? Åtgärd och användning av lugnande medel i medicin

Daglig stress har länge blivit en verklighet för de flesta ryssar som lever i megalopoliser. Ökad livstakt, problem på jobbet, brist på sömn och vila leder till utseende av irritabilitet, ångest och ångest, känslomässig stress. Som ett resultat minskar prestationen, det finns problem med sömn, och vila ger inte full avkoppling. Lugnare hjälper till att minska effekten av stressfaktorer, minska ångest och få känslomässig stabilitet... Men till vilken kostnad?

Afobazol är ett modernt läkemedel som främjar återställandet av de naturliga mekanismerna i nervsystemet och hjälper till att klara stressbelastningen.

Förstå begreppen

Lugnande medel fick sitt namn från det latinska ordet tranquillo - "lugna". Lugnare är psykotropa läkemedel, det vill säga de påverkar centrala nervsystemet. De har en lugnande effekt, minska ångest, rädsla och känslomässig stress. Mekanismen för deras verkan är associerad med inhiberingen av hjärnstrukturer som är ansvariga för reglering av emotionella tillstånd. Effekten av medel som härrör från bensodiazepin har studerats mest fullständigt, nämligen de flesta av de lugnande medel som finns på marknaden tillhör idag dem (det finns också droger som inte är relaterade till denna grupp, vi kommer att diskutera dem senare).

Bensodiazepiner - ämnen som minskar excitabiliteten hos neuroner på grund av påverkan på GABA-receptorerna (gamma-aminosmörsyra). De flesta av föreningarna från bensodiazepinkoncernen är lugnande medel, vissa används som hypnotika. Med långvarig användning kan det vara beroendeframkallande och fysiskt beroende.

Ofta lugnande medel förväxlas med antidepressiva medel, med tanke på att dessa termer är synonymt. Vad är skillnaden mellan lugnande medel och anti-depressiva medel? Antidepressiva medel är psykotropa läkemedel som stimulerar nervsystemet, medan lugnande medel är depressiva. Det vill säga, antidepressiva medel ökar känslomässig aktivitet och förbättrar humör, och lugnande medel försäkrar.

Lugnande medel är uppdelade i tre huvudgrupper (klassificering av lugnande medel):

 • Neuroleptika, eller "stora" lugnande medel, är antipsykotiska läkemedel som används främst för schizofreni och andra allvarliga psykiska sjukdomar som åtföljs av ångest, rädsla och motorisk agitation.
 • Anxiolytika (från latinska "anxietas" - ångest, rädsla och gammal grekisk "." - försvagning), eller "små" lugnande medel, nu förstås de oftast som lugnande medel, och neuroleptika anses inte längre som sådana.
 • Sedativa - droger, vars åtgärder huvudsakligen syftar till att hämma nervsystemet och förbättra sömnkvaliteten.

I denna artikel kommer termen "lugnande medel" att förstå bara droger från gruppen av anxiolytika, vilket är vanligt i modern medicin.

De viktigaste åtgärderna för lugnande medel

Anxiolytika kan ha olika effekter, vars svårighetsgrad varierar med olika droger. Vissa anxiolytika har till exempel inte hypnotiska och lugnande effekter. I allmänhet har drogerna i denna grupp följande åtgärder:

 • Anti-ångest - minska ångest, rädsla, ångest, eliminera obsessiva tankar och överdriven misstänksamhet.
 • Sedation - minskad aktivitet och excitabilitet, tillsammans med minskad koncentration, slöhet, sömnighet.
 • Sömnpiller - En ökning av sömnens djup och varaktighet, accelerationen av förekomsten, främst karakteristisk för bensodiazepiner.
 • Muskelavslappnande - muskelavslappning, som uppenbaras av svaghet och slöhet. Det är en positiv faktor vid lindring av stress, men det kan ha en negativ effekt när arbetet kräver fysisk aktivitet, och även när man arbetar på en dator.
 • Antikonvulsiv - blockerar spridningen av epileptogen aktivitet.

Dessutom har vissa lugnande medel en psykostimulerande och antifobisk effekt, kan normalisera aktiviteten hos det autonoma nervsystemet, men detta är undantaget snarare än regeln.

Den första tranquilizer, syntetiserad 1952, är meprobamat. Anxiolytika användes allmänt på 60-talet av XX-talet.

Fördelar och nackdelar med att ta anxiolytika

Allmänna indikationer för användning av lugnande medel är följande:

 • Neuros, åtföljd av ångest, irritabilitet, rädsla och känslomässig stress, neuroslika tillstånd.
 • Somatiska sjukdomar.
 • Posttraumatisk stressstörning.
 • Minskat begär för rökning, alkohol och psykoaktiva ämnen ("cancellation" syndrom).
 • Premenstruella och menopausala syndrom.
 • Sömnstörning
 • Cardialgia, kranskärlssjukdom, rehabilitering efter hjärtinfarkt - som en del av en omfattande behandling.
 • Förbättra toleransen hos neuroleptika och lugnande medel (för att eliminera biverkningar).
 • Reaktiv depression.
 • Epilepsi - som ett hjälpmedel.
 • Spasmer, muskelstyvhet, kramper, tics.
 • Psykotiska och liknande tillstånd.
 • Förebyggande av känslomässig stress.
 • Vegetativ dysfunktion.
 • Funktionella störningar i mag-tarmkanalen.
 • Migrän.
 • Panikförhållanden, etc.

Man bör komma ihåg att de flesta anxiolytika inte föreskrivs (!) För vardaglig stress känner mottagningen sig endast i akuta stressiga förhållanden och i extrema situationer. Bensodiazepin lugnande medel bör inte konsumeras under graviditet och amning. Kom ihåg att behandling med lugnande medel endast kan utföras under medicinsk övervakning.

Kontraindikationer för användning av bensodiazepinberoende medel är: lever- och respirationssvikt, ataxi, glaukom, myasthenia gravis, självmordsbenägenhet, alkohol och narkotikamissbruk.

Nackdelarna med bensodiazepin tranquilizers inkluderar också bildandet av beroende. Det kan hända att du avbryter behandlingen när du slutar ta. I detta hänseende rekommenderade förlikningskommissionen för WHO inte (!) Att använda bensodiazepinlösningsmedel kontinuerligt i mer än 2-3 veckor. Om du behöver långvarig behandling efter 2-3 veckor, ska du sluta ta flera dagar och sedan återuppta den i samma dos. Återtagningssyndrom kan minskas eller undvikas fullständigt om du gradvis minskar dosen och ökar intervallet mellan doserna innan du stoppar lugnande medel.

Lugnare är ganska effektiva droger, som emellertid har signifikanta kontraindikationer och nackdelar. Det är därför de vanligtvis säljs i apotek strikt på recept. I detta avseende fortsätter modern medicin att söka efter lugnande medel med minimala biverkningar, mer effektiva och säkra, vilket inte orsakar beroende.

OTC-läkemedel som ett alternativ till lugnande medel

Om vad idag finns receptfria sedativa, säger ett specialistläkemedelsföretag "OTCPharm":

"Det finns mycket få icke-receptbelagda lugnande medel som ingår i det internationella läkemedelsklassificeringssystemet som är registrerat i Ryssland. En av dessa läkemedel som tillhör den sista generationen är Afobazol. Detta är ett unikt alternativ till lugnande medel i ångest, olika somatiska sjukdomar, sömnstörningar, premenstruellt syndrom, alkoholavdragssyndrom, rökstopp och uppkomsten av uttagssyndrom.

Afobazol är en anxiolytisk icke-bensodiazepin och orsakar inte beroende. Den har antiangst och en liten stimulerande effekt, orsakar inte dåsighet och slöhet och kan därför användas under arbetstiden. Också "Afobazol" orsakar inte muskelsvaghet, påverkar inte koncentrationen. Efter mottagningens slut inträffar inte upptagningssyndrom. Läkemedlet har minimala biverkningar, vilket kan vara allergiska reaktioner och tillfällig huvudvärk. Drogen har vissa kontraindikationer, och därför bör du rådfråga en specialist innan du tar det. "

Ta antidepressiva medel och stora patientfel.

På Internet, i traditionella böcker och i alla medier kan du hitta en mängd information om antidepressiva regler, deras effekter. Forum är fulla av åsikter och råd. Ämnet är inte alls nytt. Varför är den korrekta användningen av antidepressiva medel fortfarande ett hinder i behandlingen av depression?

Vad är antidepressiva medel?

Låt oss först hantera begreppet antidepressiva medel.

Antidepressiva medel är substanser som används vid behandling av depression. Läkaren kan ordinera dem för andra psykiska störningar, i kombination med droger av olika grupper. Antidepressiva läkemedel kan inte bara ha en antidepressiv effekt på kroppen.

Egenskaper och effekter av antidepressiva medel.

Alla antidepressiva medel, beroende på effekten, kan delas in i tre grupper:

 1. Antidepressiva medel med lugnande verkan. Förutom direkta effekter på depressivt syndrom kan de hjälpa till med ångest, ångest och dålig sömn. Den mest kända representanten: Amitriptyline. Drogen är hundra år gammal vid lunchtid, men den kommer inte att ge upp sin position på grund av den antidepressiva effekten. Av de mer moderna kan jag namnge Mianserin och Buspirone. Doxepin har visat sig mycket bra i min praktik.
 2. Antidepressiva stimulerande åtgärder. Använd i fall av slöhet, passivitet, depression och likgiltighet. Allt är klart, tror jag. Jag skulle vilja notera ett faktum. Den stimulerande effekten inträffar mycket tidigare än antidepressiva. Detta är inte alltid bra. Jag förskriver droger av denna grupp, vanligtvis tillsammans med lugnande medel (lugnande medel) i små doser. Den ljusaste representanten är Escitalopram.
 3. Antidepressiva medel med balanserad effekt. Absorberade egenskaperna hos de första och andra grupperna. Representanter för pyrazidol och sertralin.

Regler för att ta antidepressiva medel.

Nu kan du prata om reglerna för antidepressiva medel.

När läkaren ordineras, kommer läkaren att berätta för patienten hur man tar det och svara specifikt på sådana frågor: "Vad?", "När?", "Hur mycket?", "Hur ofta?".

Varje person som tar antidepressiva läkemedel eller övervakar värden måste komma ihåg och följa följande regler i strängaste ordning:

 • Ta antidepressiva medel regelbundet. Vanligtvis dricker moderna droger 1-2 gånger om dagen. Det är bättre att hålla ett schema för att ta och dricka medicin samtidigt på samma gång varje dag. Om ett intag har missats, tas nästa piller vid lämplig tidpunkt. Schemat för mottagning skiftas inte, öka inte dosen ensam.
 • Att ha en vecka leverans av medicinering hemma kan undvika många problem. Det finns inget behov av att köpa 5-10-100 förpackningar av läkemedlet för framtiden.
 • Det är nödvändigt att dricka antidepressiva medel med vanligt vatten. Absolut kontraindicerad alkoholkonsumtion under behandling med antidepressiva medel.
 • Endast en läkare vet när man ska avsluta en behandling med antidepressiva medel. Han kommer att berätta för dig hur du ska minska doserna ordentligt utan hälsoskador.
 • Antidepressiva läkemedel kan ha biverkningar, som andra droger, även de av vegetabiliskt ursprung. Det är inte nödvändigt att rusa för att vägra behandling när biverkningar uppstår. De flesta kommer att gå igenom den första veckan av behandlingen. Om patienten upplever ett betydande obehag är obehag ett tillfälle att rådgöra med en läkare före den angivna tiden.
 • Valet av antidepressiva medel, val av dosering och behandlingstiden är en mycket komplex process. Det är omöjligt att förutse samma positiva effekt av behandlingen hos två olika patienter. Det är möjligt att behandlingsprocessen måste upprepas ändra dosen eller antidepressiva medel. Det är nödvändigt att fullt ut främja läkaren. Markera positiva och negativa förändringar i deras tillstånd.
 • Den genomsnittliga behandlingen av depression är cirka 3-6 månader. Du måste vara förberedd för långvarig medicinering.

Ta antidepressiva medel och stora patientfel.

Som du kan se är allt ganska enkelt. Men. Fel i att ta antidepressiva läkemedel uppträder varje timme.

Och här, i själva verket de främsta orsakerna till felaktigt intag av antidepressiva medel som jag har noterat:

 1. Rädsla för att bli annorlunda, ändra. Patienter är ofta rädda för att ta psykotropa droger. De tror att dessa droger kan "på något sätt förändra mitt själv". Jag uppmanar. Psykotropa läkemedel som används för medicinska ändamål förändrar inte personligheten. Mannen kommer att förbli som han var. Är det före sjukdomen.
 2. Svårigheter att följa läkarens rekommendationer på grund av symptom på depression. Med måttlig och svår depression är det svårt för patienter att följa reglerna för att ta antidepressiva medel. Kära släktingar! Var försiktig och var försiktig! Lämna inte allt till chans.
 3. Andras inflytande. En sjuk person söker hjälp från nära och kära. Tyvärr kan folk på grund av stereotyper skada deras missförstånd av problemet. Och mina händer faller att göra någonting... Om jag stöter på ett sådant problem med mina patienter, vänligen kom till receptionen med släktingar.
 4. "Och Baba Masha från den 34: e lägenheten sa...". Hon kunde säga mycket saker. Hon kunde säga att "antidepressiva medel gör människor till grönsaker" (det här är min favorit fras, speciellt om du tar det bokstavligt), hon kunde säga: "du kommer bli van vid det och kommer att sitta på detta gift under resten av dina dagar". Den genomsnittliga tiden att ta antidepressiva medel kommer ihåg? 3-6 månader... Jag är tvungen att göra en anmärkning för riktigheten av bilden. Svåra depressiva sjukdomar kan verkligen kräva en mycket lång medication, men det är en absolut nödvändighet. I det här fallet kan du rita en parallell med diabetes. Insulin är en viktig substans. För svårt deprimerade människor är antidepressiva medel viktig och låter dig leva ett helt liv. Inte så dyster. Depression är inte en mening.
 5. Tidig uppsägning på grund av komplikationer. Någonting sitter någonstans, sjuka och allt fel förstås antidepressiva. Och Baba Masha kunde lämna sitt varumärke här... Ofta observeras komplikationer under den första veckan av behandlingen. Det finns anledning att skylla på ett antidepressivt medel? Innan, före depression, eller hur? Och kanske brukade det bli sönder, men på grund av depression såg du inte uppmärksamhet? Ett besök hos läkaren hjälper dig att räkna ut det.
 6. Avslag på upptagande med positiv utveckling. Nästan hälften av alla patienter, även de som upprepade gånger drabbats av depressiva sjukdomar, vägrar att ta emot antidepressiva medel när de börjar må bättre. Detta är det värsta misstaget. Bra gjort, bra doktor. rätt behandling, rätt teknik, den positiva dynamiken... Du kan inte kasta drogen, även med utmärkt hälsa. Det är nödvändigt att slutföra kursen av antagning. De flesta antidepressiva läkemedel kräver en gradvis dosminskning. För tidigt vägran att ta antidepressiva läkemedel och felaktigt återkallande av läkemedlet ökar risken för att återuppta depression.

Kära läsare. Antidepressiva medel är utformade för att hjälpa, inte krämpla. Patienter som litar på läkaren och följer rekommendationerna kommer tidigare av depression. Vid eventuella svårigheter att ta läkemedel kan endast en läkare bedöma patientens tillstånd och ge praktiska råd.

Lugnare: Droglista

Lugnare är en grupp farmakologiska läkemedel vars huvudsakliga uppgift är att eliminera ångest och känslomässig stress. Förutom dessa effekter kan denna grupp av läkemedel ha en hypnotisk, antikonvulsiv verkan, såväl som muskelavslappnande och stabilisera det autonoma nervsystemet. De huvudsakliga sjukdomar som lugnande medel används för är neuroser och neurosliknande tillstånd. Detta är dock inte alla indikationer för användning. Idag finns det ett stort antal lugnande medel. Varje läkemedel har sina egna egenskaper, så att läkaren själv kan närma sig behandlingsprocessen. Denna artikel hjälper dig att bilda en uppfattning om vad lugnande medel är, hur de fungerar, vad de är. Du kommer att kunna bekanta dig med de mest utsatta företrädarna för denna grupp läkemedel, deras spektrum och användningsområden.

Så, lugnande medel. Namnet kommer från det latinska ordet "tranquillo", vilket innebär lugnande. Synonymerna av denna term är sådana ord som "anxiolytics" (från latinska "anxius" - ängslig och "lysis" - upplösning) och "atraktiki" (från den grekiska "ataraxia" - jämlikhet, lugnhet). Men det vanligaste är termen "tranquilizers". Baserat på namnet blir det tydligt att denna grupp av läkemedel syftar till att eliminera ångest och rädsla, vilket eliminerar irritabilitet och känslomässig spänning. Lugnare lugnar det mänskliga nervsystemet.

Lugnare har varit kända för medicin sedan 1951, då det första läkemedlet i denna klass, Meprobamate, skapades. Sedan dess har denna läkemedelsgrupp ökat avsevärt och fortsätter att göra det. Sökandet efter nya lugnande medel beror på behovet av att minimera biverkningarna av deras användning, för att eliminera habitueringseffekten för några av dem för att uppnå en snabb inverkan av en anti-ångest effekt. Det betyder inte alls att det inte finns någon värd för de redan tillgängliga drogerna. Bara hela världen är engagerad i excellens och medicin också.

Vad är lugnande medel?

Gruppen lugnande medel är heterogen i sin kemiska sammansättning. Deras klassificering bygger på denna princip. I allmänhet är alla lugnande medel uppdelade i två stora grupper:

 • bensodiazepinderivat;
 • droger av andra farmakologiska grupper med anti-ångestverkan.

De vanligaste bland bensodiazepinderivaten är Diazepam (Sibazon, Relan, Valium), Fenazepam, Gidazepam, Alprazolam, Tofizopam (Grandaxin). Bland tranquilizers från andra kemiska grupper är hydroxizin (Atarax), Mebicar (Adaptol), Afobazol, Tenoten, Phenibut (Noofen, Anvifen), Buspiron (Spitomin) vanliga.

Förväntade effekter av lugnande medel

De flesta lugnande medel har ett stort antal effekter:

 • minska nivån av ångest och lugn (det vill säga sedirovat);
 • slappna av musklerna (muskelavslappning);
 • ta bort konvulsiv beredskap under epileptiska anfall
 • har en hypnotisk effekt
 • stabilisera funktionerna i det autonoma nervsystemet.

En eller annan effekt av lugnande medel bestäms till stor del av dess verkningsmekanism, egenskaperna hos absorption och splittring. Det är inte alla droger "kan" alla ovanstående.

Vad är "dagtid" lugnande medel?

I samband med särdragen hos påverkan bland lugnande medel utmärks en grupp sk "dagliga" droger. "Day tranquilizer" betyder först och främst att det inte har en lugnande effekt. En sådan lugnande medel minskar inte koncentrationen, slappnar inte av musklerna, upprätthåller tankens hastighet. Generellt anses det att han inte har någon uttalad lugnande effekt. Gidazepam, Buspirone, Tofizopam (Grandaxin), Mebikar (Adaptol), Medazepam (Rudotel) hänvisas till dagens lugnande medel.

Hur fungerar tranquilizers?

Alla lugnande medel arbetar i nivå med hjärnsystem som bildar känslomässiga reaktioner. Dessa innefattar det limbiska systemet, retikulärbildning, hypotalamus och thalaminkärnor. Det vill säga det här är ett stort antal nervceller som är utspridda i olika delar av centrala nervsystemet men sammankopplade. Lugnare leder till förtryck av upphetsning i dessa strukturer, och därför minskar graden av mänsklig känslighet.

Den direkta verkningsmekanismen är väl studerad för bensodiazepinderivat. Det finns olika bensodiazepinreceptorer i hjärnan som är nära besläktade med gamma-aminosmörsyra (GABA) -receptorer. GABA - huvudämnet av hämning i nervsystemet. Bensodiazepinderivat verkar på deras receptorer, vilket överförs till GABA-receptorer. Som ett resultat av detta lanseras ett bromssystem på alla nivåer i centrala nervsystemet. Beroende på vilka specifika bensodiazepinreceptorer som är involverade, uppfattar nervsystemet en eller annan effekt. Därför finns det till exempel lugnande medel med en uttalad hypnotisk effekt som används främst för behandling av sömnstörningar (Nitrazepam). Och andra lugnande medel från bensodiazepinkoncernen har en mer uttalad antikonvulsiv effekt och används därför som antiepileptika (Clonazepam).

Tranquilizers av andra farmakologiska grupper kan påverka nervös excitabilitet inte bara genom GABA utan även med involvering av andra sändare i hjärnan (serotonin, acetylkolin, epinefrin och andra). Men resultatet är detsamma: eliminering av ångest.

När behöver du lugnande medel?

Lugnare är utformade för att behandla specifika symptom. Det är med hjälp att de blir av med individuella manifestationer av olika sjukdomar. Och omfattningen av dessa sjukdomar är väldigt bred. Det är omöjligt att lista alla situationer när lugnande medel kan behövas. Men vi kommer att försöka indikera de vanligaste. Indikationerna för användning av lugnande medel är:

 • neuros och neurosliknande tillstånd;
 • vegetativt vaskulärt dystoni-syndrom med panikattacker
 • premenstruella och menopausala störningar;
 • många psykosomatiska sjukdomar (magsår och duodenalsår, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och andra);
 • posttraumatisk stressstörning
 • konvulsivt syndrom;
 • kronisk alkoholism och narkotikamissbruk
 • minskat begär för att röka
 • ofrivilliga rörelser i lemmar och torso (hyperkinesis: tics, blepharospasm, myoklonier och andra);
 • ökad muskelton i olika sjukdomar (den så kallade muskelspasticiteten);
 • sedering före operation
 • sömnstörningar;
 • klåda hos patienter med atopisk dermatit, med allergiska sjukdomar.

Myter om lugnande medel och rädsla för deras användning

Många människor är rädda för själva ordet "tranquilizers". För de flesta är denna term förknippad med någon form av psykisk sjukdom eller med den oundvikliga bildandet av drogberoende, liksom med sannolikheten för partiell minnesförlust. Därför, efter att ha läst instruktionerna eller hörseln på apoteket att sådant och sådant läkemedel är en lugnare, vägrar folk att använda den. Jag skulle vilja pricka på "jag" och skingra några av myterna i samband med användningen av lugnande medel.

För det första är ovanstående huvudindikationer för utnämning av lugnande medel oftast vanliga sjukdomar. Trots allt har syndromet av vegetativ dystoni eller magsår i magen inget att göra med mentala störningar, eller hur? Men utan lugnande medel är det ibland omöjligt att bli av med dessa sjukdomar. För det andra bör lugnande medel endast ordineras av en läkare. Situationen när en lugnare rådgavs av en arbetskollega eller en granne, apotekare på ett apotek och så vidare är helt fel. Läkaren vid utnämningen av ett läkemedel tar hänsyn till karriärens karaktär och förekomsten av comorbiditet och andra faktorer för en säker behandling. För det tredje bör lugnande medel tas så snart som möjligt i den lägsta effektiva dosen. WHO har bestämt den optimala tiden för att använda bensodiazepinberoende medel för att minska risken för missbruk. Han är 2-3 veckor. Det rekommenderas också att utföra behandling med intermittenta kurser med gradvis minskning av doseringen. För det fjärde finns det lugnande medel som inte är beroendeframkallande. Dessa är främst lugnande medel för andra kemiska grupper (Afobazol, Atarax, Mebikar). Deras anti-ångest effekt är mindre uttalad jämfört med bensodiazepin lugnande medel, men med deras användning kan du inte vara rädd för missbruk, även vid långvarig användning. Man bör också komma ihåg att de symptom som är utformade för att eliminera lugnande medel kan bära mycket större hälsorisk än användningen av lugnande medel. I själva verket med användningen av lugnande medel med det korrekta tillvägagångssättet för behandlingsprocessen har sålunda mycket fler fördelar än nackdelar.

De vanligaste lugnande medel

Diazepam (Sibazon, Valium, Seduxen)

Läkemedlet med stor erfarenhet av medicin. På grund av effektfrekvensens breddgrad, snabbheten för effektens inverkan, den minsta frekvensen av biverkningar med korrekt dosval, upptar Diazepam en stark position bland lugnande medel. Det har en uttalad antikonvulsiv verkan, som gjorde det till ett första läkemedel för att hjälpa patienter med epilepsi. Gör det möjligt att snabbt eliminera panikattacker när de administreras intravenöst, har en uttalad anti-ångest effekt. Det finns doseringsformer i form av tabletter, suppositorier och parenteral lösning. Ingår i listan över droger som används av ambulanspersonal. Men man bör vara försiktig med den: om den används länge i mer än 2 månader kan missbruk utvecklas. Läkemedlet släpps ut på en särskild recept och är inte föremål för fri försäljning i apotekskedjan.

fenazepam

Detta är en av de mest kraftfulla lugnare. Det har i uttalad grad alla de viktigaste effekterna av lugnande medel: anti-ångest, hypnotisk, avslappnande muskler, vegetativ stabilisering. Det absorberas snabbt när det tas oralt, efter ca 15-20 minuter börjar det fungera fullt ut. Den obestridliga fördelen med fenapepam är dess relativt låga kostnad. Gäller också receptbelagda läkemedel. Mottagning Phenazepam bör kontrolleras strikt av den behandlande läkaren. Läkemedlet kan utveckla missbruk, så det lämpligaste är tillfällig användning (den totala varaktigheten av en behandlingstid får inte överstiga 1 månad).

Gidazepam

Denna tranquilizer har en väl uttalad anti-ångest effekt, medan berövad av en stark lugnande, hypnotisk och muskelavslappande verkan. Detta gör det möjligt för honom att tillhöra gruppen av dagliga lugnare. Väl tolererad, orsakar mycket sällsynta biverkningar. Det har ett ganska stort säkert dosintervall. Det produceras i form av tabletter i en dos av 20 och 50 mg, men produceras i Ukraina, så det är inte alltid möjligt att köpa den på Ryska federationens territorium.

Tofizopam (Grandaksin)

En annan dag tranquilizer. Utför alla effekter av denna grupp av läkemedel, förutom för miralaxant och antikonvulsiva medel. På grund av sin goda tolerans och frånvaron av sederingens effekt används den i stor utsträckning vid behandling av vegetativ-vaskulär dystoni och menopausala störningar. Kan tas längre än andra bensodiazepiner utan att orsaka missbruk. I genomsnitt används drogen kontinuerligt från 4 till 12 veckor. Finns i form av tabletter av 50 mg.

Atarax (Hydroxysin)

En annan tranquilizer med stor erfarenhet. Förutom alla effekter som är förknippade med lugnande medel, har den anti-emetiska och antiallergiska effekter. Godkänd för användning hos barn. Nästan påverkar inte kardiovaskulärsystemet, vilket gör det attraktivt för äldre patienter.

Adaptol (Mebikar)

Dag tranquilizer. Ett relativt nytt läkemedel bland andra lugnande medel. Det orsakar inte bara dåsighet och missbruk, men har också en aktiviserande och anti-depressiv effekt. Mot bakgrund av hans mottagning noterar många människor normaliseringen av hjärnaktivitet, accelerationen av tankeprocesser. Det finns information även om läkemedlets anestetiska effekt. Kan minska blodtrycket något. Läkemedlet har en effekt även vid en enda användning (till exempel i en traumatisk situation). Adaptol är godkänt för användning av personer vars yrkesverksamhet involverar arbete som kräver uppmärksamhet och lyhördhet.

tenotome

Drogen är en antikropp mot ett speciellt hjärnprotein. Förutom den anxiolytiska verkan har den en nootropisk effekt. Det förbättrar bärbarheten av mental och fysisk stress, förbättrar minnet. Det finns doseringsformer för barn och för vuxna. Den kan användas i flera månader (upp till sex månader), om det behövs, utan att det är beroende av missbruk.

Buspiron (Spitomin)

Relativt "mild" tranquilizer, eftersom det inte är beroendeframkallande och inte sedermera. Det har till viss del även antidepressiv effekt. Det bör noteras att starten av den kliniska effekten vid användning av Buspiron måste vänta 7-14 dagar. Det vill säga en enstaka dos av det första p-piller är värdelös ur anti-angstverkan. Den kan appliceras under lång tid (flera månader). Kunna förhindra sexuella störningar i närvaro av depressiva symtom.

Fenobut (Noofen)

Ett annat läkemedel som kombinerar effekterna av nootropa och anxiolytiska. Förbättrar minnet, underlättar inlärning, övningstolerans, förbättrar sömn (utan direkt hypnotisk effekt). Kunna eliminera ofrivilliga rörelser (särskilt effektiv med tics), hjälper till att rocka. Inte beroendeframkallande med långvarig användning. Fenibut anses vara en övervägande neotropisk läkemedel med ankyolytiska egenskaper, så inte alla läkare anser det som ett lugnande medel.

afobazol

Moderna dagen tranquilizer utan beroendeframkallande effekt. Det tolereras väl av patienter, men det fungerar bara vid slutet av den första veckan av användning (och därför är det inte lämpligt för snabb eliminering av ångest). I genomsnitt tar utvecklingen av en hållbar effekt 1 månad efter administrationen. Särskilt visat känslomässigt utsatt och subtil andlig natur, utsatt för osäkerhet i sin egen styrka och misstänksamhet.

Det framgår av alla ovanstående att lugnande medel är en grupp läkemedel som är nödvändiga för att bevara människors mentala hälsa. De hjälper till att lindra spänningar från det mänskliga nervsystemet i den moderna världen för att förhindra utvecklingen av många sjukdomar. De kan dock inte vara oberoende och okontrollerade så att de inte skadar sig själv. Lugnare har rätt att existera, med förbehåll för deras utnämning som läkare.

Fördelarna och skadan av lugnande medel

Lugnande medel (anxiolytika, anti-neurotiska, psykoserativa, vegetabiliska stabilisatorer) - psykotropa läkemedel, lugnande effekt, eliminera rädsla och ångest. Före tillkomsten av dessa läkemedel använde läkare bromider, senare - barbiturater. Den första, meprobanat, introduceras i medicinsk praxis på 50-talet av 20-talet. Klassificeringen av lugnande medel (anxiolytika) är ganska komplicerad. Drogen är en del av en stor grupp bensodiazepinderivat.

Varianter av lugnande medel

Den viktigaste effekten av nattanxiolytika är sömntabletter, liksom eliminering av ångest och olika rädsla för sömn. Denna grupp droger används oftast. Populära droger: Elenium, Diazepam, Seduxen, Relan.

Huvudseffekten av dag-anxiolytika är psykostimulerande effekt, ökad hjärnaktivitet. Denna grupp droger liknar den tidigare i sin kemiska sammansättning. Dagstids tranquilizers kan användas av människor när de utför ansvarsfullt arbete relaterat till koncentration. Populära droger: Medazepam, Rudotel.

Beroende på uppgiften kan läkare ordinera anxiolytika:

 • att försvaga posttraumatiska reaktioner, med epileptisk status för att minska muskeltonen - Diazepam;
 • för premidation före operationen - Midazolam, Lorazepam.

Enligt varaktigheten av läkemedlet är droger:

 • kortspelande (tofizepam);
 • mediumverkande (clobazepam);
 • långverkande (fenasepam).

Atypiska tranquilizers - Afobazol, Tofizopam, Grandaxin. Klassificeringen av lugnande medel inte systematiseras, eftersom nya läkemedel skapas periodiskt. Dessa medel får flera saker, så du måste noggrant studera instruktionerna.

Effekter av lugnande medel

Hur tranquilizers fungerar är inte tillförlitligt etablerad än. Drogerna har följande effekter på patientens kropp:

 1. Anaksiolitichesky. Eliminerar fobi, ångest, ökning av aktivitet, interpersonella färdigheter.
 2. Sedering. Orsakar inhibition, minskar koncentrationen.
 3. Sovande piller
 4. Kramplösande.
 5. Muscle-avkoppling.
 6. Amnesisk (i höga doser).

För att normalisera alla systemers funktion läggs små doser av droger. Det antas att i den mänskliga hjärnans limbiska del finns störningar i kroppens funktion, där den selektiva aktiviteten hos dessa läkemedel är inriktad. Således skyddar lugnande medel människokroppen från de skadliga effekterna av kronisk och akut stress. De hjälper till att lindra spänningar i centrala nervsystemet, lugna ner, ta kroppen till ett normalt tillstånd.

Lugnare är snabba och effektiva reaktionsämnen. Beroende på läkemedlet registreras effekten efter 25 - 50 minuter. Det fungerar också under en kort tid - en tid, 2-3 timmar. Var därför säker på att applicera det regelbundet 2-6 veckor, eventuellt öka tiden för antagning.

Rekommendation! Lugnare för depression att tilldela dig självständigt är inte det bästa alternativet. Din läkare hjälper dig att ta reda på vilka tranquilizers som är bäst för dig. Om symptomen avlägsnas efter några dagar minskas dosen gradvis i den utsträckning som är nödvändig för att bibehålla den uppnådda effekten av behandlingen.

Vad är farliga lugnande medel?

Lugnare har egenheten att ackumulera i människokroppen, så de är långt borta. På 5-6 dagars drogavdrag, när dess mängd i kroppen minskar, är det troligt att återkomsten av symtom på sjukdomen.

Om behandling är föreskriven är det därför nödvändigt att slutföra hela kursen, utan att ta pauser och dessutom självständiga beslut om läkemedelsuttag. Experiment kan bara skada och konsekvenserna är farliga.

Således är läkemedel utformade för att normalisera aktiviteten hos hela organismen. De borde hjälpa en person att återgå till en normal, välbekant livsstil. Lämna ångest, slappna av muskler, eliminera kramper - huvudsyftet med lugnande medel. Alla droger "vet hur man gör det" i en grad eller en annan.

Trots det faktum att läkemedelsgruppen i bensodizepinserien tolereras väl kan de vanligaste biverkningarna inträffa:

 • fenomen av hypersedation: dosberoende dagtid sömnighet, minskning av fysisk aktivitet, frånvaro, försvagad koncentration av uppmärksamhet;
 • paradoxala reaktioner: ökad aggressivitet, sömnlöshet (spontant förekommande i en lägre dos);
 • muskelavslappning: svaghet hos olika muskler, liksom generell svaghet;
 • beteendets toxicitet: psykomotoriska störningar, kognitiva funktioner förekommer även i små doser;
 • fysiskt och psykiskt beroende: resultatet av långvarig användning (6 månader - ett år med kontinuerlig mottagning), som liknar tecknen på neurotisk ångest.

Det är viktigt! I stora doser kan droger leda till andningsstopp.

De vanligaste noterna är slöhet, sömnighet - 10%, yrsel -1%. Andra visas mindre ofta. Det bör noteras att dessa biverkningar förekommer hos äldre och alkoholälskare.

slutsats

Från lugnande medel inte bara gagn, men också skada. Den som förstår detta kommer inte att självmedicinera, kommer nödvändigtvis att följa rekommendationerna från den specialist som ordinerat behandlingen. Du måste klara alla godkända tester, få recept. Vad är skadan av lugnande medel? Läkemedel är starka droger som leder till missbruk.

Hos patienter med abstinenssyndrom uppstår psykiska störningar, ångest, mardrömmar och handskakningar. Därför omfattar läkarnas uppgifter inte bara korrekt recept på droger, men också deras avbokning. Vanligen från lugnande medel vägrar i flera veckor.

De vanligaste biverkningarna av antidepressiva medel

Förskrivningen av psykotropa ämnen ingår i den komplexa behandlingen av depression. Biverkningar från antidepressiva läkemedel uppträder redan under de första dagarna då de tas. De vanligaste orsakerna är illamående, sömnproblem och slöhet.

Konsekvenser och biverkningar av antidepressiva medel

Huvudzonens inflytande är hjärnan. Psykotropa läkemedels huvuduppgift är att förbättra koncentrationen av neurotransmittorer: serotonin, norepinefrin, dopamin, endorfin och andra.

Problem härrör från förhöjda nivåer av dessa hormoner i kroppen. Överdriven koncentration är åtföljd av följande symtom:

 • ökad svettning;
 • lågt eller högt blodtryck;
 • Akatizia (omöjlighet att vara vilande, utan rörelse);
 • aggression, fientlig inställning till människor runt;
 • brist på koncentration
 • oförmåga att artikulera tankar
 • rastlös sömn, sömnlöshet;
 • hallucinationer;
 • sjukdomar i mag-tarmkanalen (matsmältningsbesvär, illamående, diarré, kräkningar);
 • ökad ljuskänslighet (reaktion av huden mot solens strålar med deltagande av immunsystemet);
 • långsam metabolism
 • konstant torrhet i munnen;
 • mörknad i ögonen, yrsel, svimning
 • försvagning av libido;
 • konstant likgiltighet, utseende av callousness;
 • plötslig urladdning eller viktökning.

I vissa fall är det värt att vara särskilt försiktig när du tar sådana droger. De mest obehagliga konsekvenserna uppstår i närvaro av följande faktorer:

 • irritabilitet;
 • störningar av normal njurfunktion;
 • frekventa kramper, besvär och anfall
 • lägre blodtryck;
 • störningar i blodcirkulationen;
 • dålig blodpropp
 • barns ålder
 • högt innehåll av sköldkörtelhormoner (sköldkörteln störning).

Du bör också avstå från att behandla gravida kvinnor och ammande kvinnor med starka droger, eftersom effekten av antidepressiva läkemedel sträcker sig till barnet.

Hälsoskador uppstår vid användning av sådana antidepressiva grupper som MAOI och tricykliska ämnen. Särskilt starka konsekvenser uppenbaras hos personer som lider av hjärtsjukdomar, magsjukdomar, urinrörelse och glaukom.

Symtom på långsiktiga antidepressiva medel

Ju längre behandlingstiden är, desto sämre kan läkemedlets effekter vara: sannolikheten för försämring av det allmänna tillståndet ökar och missbruk uppstår. Det finns också funktionsfel i hjärnan. Han är inte så snabba processer och uppfattar ny information, eftersom det finns oegentligheter i överföringen av nervimpulser.

Många forskare är överens om att det mest effektiva kommer att vara en kortsiktig medicinering, och med långvarig behandling blir det meningslöst. Läkaren behöver göra en mild lista över läkemedel, eftersom beroende av antidepressiva läkemedel är lika farligt som nikotin eller alkohol.

Om patienten inte följde försiktighetsåtgärderna, då när man försöker sluta behandlingen kommer ett återfall att inträffa, det vill säga en återgång till samma hälsotillstånd som tidigare. Fysiska och mentala tillstånd kan inte bara bli samma, men försämras också många gånger.

Alla starka anti-depressiva läkemedel finns tillgängliga på recept. De som inte vill besöka en specialist, tillgriper att använda lättare droger på växtbaserad basis. En farlig illusion är att det är omöjligt att vänja sig vid sådana lösa tabletter. Men i själva verket orsakar läkemedel mot biverkningar biverkningar och beroende. De bör konsumeras inte för lång och med försiktighet, inte överstiga dosen.

Möjliga komplikationer hos män

Vid behandling av antidepressiva läkemedel hos män observeras en minskning av sexuell aktivitet. Det är viktigt att förstå att dessa droger inte påverkar kroppens somatiska funktioner och påverkar endast den mänskliga psyken. Det är att könsorganens arbete inte störs, så du borde inte vara rädd för några problem med reproduktionssystemet.

En ökning av serotoninnivåerna leder till en minskning av dopamininnehållet, vilket är ansvarigt för excitabilitet. Därför blir orgasm antingen svårt och tidskrävande, eller nästan omöjligt.

Om du utvecklar medicinsk impotens bör du söka råd från din läkare. Han kommer antingen att minska mängden droger som tagits, eller han kommer att injicera i behandlingsmedicin som ökar nivån av dopamin.

Läkare råder dig att informera din partner om starten av medicinen för att undvika missförstånd och problem senare. Skräm och frustration kan fördröja behandlingsprocessen och förvärra problem med libido.

Under alla omständigheter bör behandling med antidepressiva medel inte utföras oberoende av varandra. Patienten ska övervakas av en specialist. Om det behövs kommer han att justera dosen av drogerna. Självaktivitet i ett sådant fall är oacceptabelt, eftersom det kan leda till irreparabla konsekvenser.

Dessutom, Om Depression