Alkoholavdragssyndrom

Alkoholavdragssyndrom - ett komplex av patologiska symptom som uppstår hos alkoholister med vägran att dricka alkohol. Manifestationen liknar en baksmälla, men skiljer sig från den med ett antal ytterligare tecken, inklusive varaktigheten. Det utvecklas endast hos patienter med 2 och 3 steg av alkoholism, i frånvaro av alkohol är beroende inte observerat. Medföljande svettning, hjärtklappning, handskakningar, nedsatt koordination, sömnstörningar och humör. Eventuell övergång till delirium tremens (delirium tremens). Behandling - infusionsterapi.

Alkoholavdragssyndrom

Alkoholavdragssyndrom (abstinenssyndrom) - ett komplex av psykologiska, neurologiska, somatiska och autonoma sjukdomar, observerade efter alkoholavbrott. Utvecklas endast hos personer som lider av alkoholberoende. Det förekommer på andra våningen av alkoholism. Några av syndromets manifestationer liknar den vanliga baksmälla, men med en baksmälla finns inga symptom, inklusive ett oemotståndligt begär för alkohol. Påskläderna äger rum inom några timmar. Avdragssyndromet varar i flera dagar.

Perioden från början av den regelbundna alkoholkonsumtionen till början av alkoholavdragssyndrom varierar mellan 2 och 15 år. Det finns en relation mellan tiden för förekomst av detta tillstånd, kön och ålder av patienter. Så, hos pojkar och ungdomar, observeras tecken på tillbakadragande så tidigt som 1-3 år efter alkoholmissbruk, och efter 2-5 år blir sjukdomen lång och uttalad. Hos kvinnor visas detta syndrom efter ca 3 år med regelbunden dricks.

Patogenes av alkoholavdragssyndrom

Efter att ha gått in i kroppen bryts etanol upp på flera sätt: med enzymet alkoholdehydrogenas (främst i levercellerna), med hjälp av enzymet katalas (i alla celler i kroppen) och med deltagande av det mikrosomala etanoloxiderande systemet (i leverns celler). I alla fall blir acetaldehyd en mellanprodukt av metabolism - en högt giftig förening som har en negativ inverkan på alla organs arbete och orsakar baksmälla symtom.

Vid en frisk person bryts alkohol övervägande med hjälp av alkoholdehydrogenas. Med regelbunden användning av alkohol aktiveras alternativa varianter av alkoholmetabolism (med deltagande av katalas och det mikrosomala etanol-syrande systemet). Detta leder till en ökning av mängden acetaldehyd i blodet, dess ackumulering i organ och vävnader. Acetaldehyd påverkar i sin tur syntesen och nedbrytningen av dopamin (en kemikalie som interagerar med nervceller).

Långvarigt alkoholintag leder till utarmning av dopamin. Samtidigt kombinerar alkohol sig med receptorer av nervceller och fyller det underskott som uppstått. I det första skedet av alkoholism lider patienten i ett nyktert tillstånd av otillräcklig stimulering av receptorerna, på grund av bristen på dopamin och frånvaron av alkohol som ersätter den. Så här bildas mental missbruk. Vid den andra etappen av alkoholism förändras bilden: Avbrytande av alkoholintag medför kompensationsfördelningen, inte bara sönderfall, men också dopaminsyntesen ökar kraftigt i kroppen. Nivån på dopamin ökar, vilket leder till utseendet av vegetativa reaktioner, som är huvudskyltarna för abstinenssyndrom.

Förändringar på dopaminnivå beror på symtom som sömnstörningar, ångest, irritabilitet och ökat blodtryck. Svårighetsgraden av abstinenssymptom beror direkt på dopaminnivå. Om innehållet tredubblas jämfört med normen, blir tillbakadragningssyndromet deliriumtremens (delirium tremens). Tillsammans med effekten på nivån av neurotransmittorer påverkar acetaldehyden förmågan hos röda blodkroppar att binda syre. Röda blodkroppar levererar mindre syre till vävnaderna, vilket leder till nedsatt metabolism och syreförlängning av celler i olika organ. Mot bakgrund av vävnadshypoxi uppstår somatiska symtom som är karakteristiska för abstinenssymptom.

Djupet av kroppsskadorna vid uttag påverkar tillståndets varaktighet. Den vanliga bakrusen varar bara några timmar. Uttagandet i genomsnitt varar 2-5 dagar, det maximala antalet symtom ses vanligtvis på tredje dagen, på grund av fördelningen av kompensationsmekanismer på grund av att alkoholintaget upphör. I svåra fall kan resterande effekter av uttag fortsätta i 2-3 veckor.

Symtom och klassificering av alkoholavdragssyndrom

Det finns flera klassificeringar av alkoholavdragssyndrom, med hänsyn till svårighetsgraden, tiden för utseendet av vissa symtom, samt kliniska alternativ med förekomsten av ett eller annat symptom. Vid den andra etappen av alkoholism finns tre grader av uttag:

 • 1 grad. Det inträffar under övergången från alkoholismens första steg till den andra. Visas under korta binges (vanligtvis - inte längre än 2-3 dagar). Astheniska symptom och störningar i det autonoma nervsystemet är dominerande. Ledsaget av hjärtklappning, torr mun och överdriven svettning.
 • 2 grader. Det observeras "mitt i" den andra etappen av alkoholism. Visas efter en omgång på 3-10 dagar. Neurologiska störningar och symtom på de inre organen går med vegetativa störningar. Medföljande ögonröda ögon, hjärtklappning, fluktuationer i blodtryck, illamående och kräkningar, känsla av grumlighet och tunghet i huvudet, gångstörningar, darrande händer, ögonlock och tunga.
 • 3 grader. Vanligtvis uppstår när man flyttar från andra etappen av alkoholism till den tredje. Observeras med hårtork i mer än 7-10 dagar. Vegetativa och somatiska symptom kvarstår, men bleknar i bakgrunden. Den kliniska bilden bestäms huvudsakligen av psykiska störningar: sömnstörningar, mardrömmar, ångest, skuld, melankoli, irritation och aggression mot andra.

I den tredje etappen av alkoholism uttalas uttagssyndromet och inkluderar alla de ovan angivna tecknen. Man bör komma ihåg att avhållande manifestationer kan variera, svårighetsgraden och övervägande av vissa symtom beror inte bara på alkoholismens stadium utan också på hur länge en viss binge, tillståndet av inre organ etc. är. I motsats till en baksmälla, åtföljs syndromet alltid av en överväldigande börda för att alkohol, ökar på eftermiddagen.

Med tanke på tiden för förekomsten utmärks två grupper av abstinenssymptom. Tidiga symptom uppstår inom 6-48 timmar efter att ha avgivit alkohol. Om patienten fortsätter att dricka, kan dessa symptom försvinna helt eller avsevärt avta. Efter att ha givit upp alkohol är patienten rastlös, agiterad och irriterad. Det finns ökad hjärtfrekvens, handskakningar, svettning, ökat blodtryck, aversion mot mat, diarré, illamående och kräkningar. Muskeltonen minskar. Identifierade kränkningar av minne, uppmärksamhet, omdöme etc.

Sena symptom observeras inom 2-4 dagar efter att alkoholkonsumtionen upphört. De avser främst psykiska störningar. Psykiska störningar uppstår på grund av försämringen av några av de tidiga symptomen (hjärtklappning, agitation, svettning, handskakning). Patientens tillstånd förändras snabbt. Blindhet, hallucinationer, delirium och epileptiska anfall är möjliga. Delusioner bildas på basis av hallucinationer och brukar ha en paranoid karaktär. Oftast observerade förföljelser av förföljelse.

I regel förekommer tidiga symptom sent, men detta mönster är inte alltid noterat. I milda fall kan sena symtom vara frånvarande. I vissa patienter utvecklas sena symptom plötsligt, mot bakgrund av ett tillfredsställande generellt tillstånd, med frånvaro eller svaghet i tidiga manifestationer av abstinens. Separata sena symptom kan gradvis minskas, utan att gå in i deliriumtremens. Med utseendet på alla tecken och progressionen av sena symptom utvecklas delirium tremens. I vissa fall blir den första manifestationen av abstinens ett epileptiskt anfall, och resten av symtomen (inklusive tidiga) går senare.

Det finns 4 varianter av alkoholavdragssyndrom med övervägande symtom hos olika organ och system. Denna uppdelning är av stor klinisk betydelse, eftersom det gör det möjligt för oss att fastställa vilka organ som drabbats mer av abstinens och att välja den mest effektiva terapin. Denna klassificering omfattar:

 • Neurovegetative alternativ. Den vanligaste varianten av återkopplingssyndromet är "grunden" som resten av manifestationerna är "byggda på". Det uppenbaras av sömnstörningar, svaghet, aptitlöshet, hjärtklappningar, fluktuationer i blodtryck, handskakningar, svullnad i ansiktet, ökad svettning och muntorrhet.
 • Cerebral variant. Störningar i det autonoma nervsystemet kompletteras av svimning, yrsel, intensiv huvudvärk och ökad känslighet för ljud. Det kan förekomma anfall.
 • Somatisk (visceral) alternativ. Den kliniska bilden bildas på grund av de patologiska symptomen hos de inre organen. Mild gulsot av sclera, uppblåsthet, diarré, illamående, kräkningar, andfåddhet, arytmi, smärta i epigastriska och hjärtområdena detekteras.
 • Psykopatologiskt alternativ. Psykiska störningar dominerar: ångest, humörförändringar, rädsla, svåra sömnstörningar, kortvariga visuella och auditiva illusioner som kan förvandlas till hallucinationer. Orienteringen i rymden och tiden försämras. Möjliga tankar om självmord och försök till självmord.

Oavsett förloppsförloppet åtföljs detta villkor alltid av psykiska störningar och tänkande på patienten. Under denna period kommer alla personlighetsförändringar som kännetecknar alkoholismen att komma fram, bli "mer framträdande" och synliga från utsidan. Notera tröghet och oproduktivt tänkande hos patienten. Patienten uppfattar dåligt förklaringar och instruktioner, verkar ofta och svarar oavsiktligt. I hans svar och inlägg finns det ingen lätthet och spontanitetskaraktäristik för vanlig informell kommunikation. Humor och ironi är frånvarande eller förenklad och härdad.

Ångest råder hos ungdomar, och senilitet minskar hos äldre. Patienterna känner hopplöshet, lider av skuldkänslor på grund av oförmågan att avstå från att dricka alkohol och deras handlingar begås medan de är berusade. I vissa fall uppstår panikattacker. Depression växlar med episoder av engagemang på grund av ökat begär för alkohol. I detta tillstånd lurar patienter utan samvetssmerkt sina älskade, öppnar lås eller går ut ur huset genom en balkong, begär pengar från vänner och främlingar, begår stölder, etc.

Behandling av alkoholavdragssyndrom

Behandling av abstinenssymptom utförs av experter på narkologiska området. Patienter med svaga abstinenssymptom kan få hjälp från en narkolog hemma eller på poliklinik. Behandlingsregimen innehåller intravenösa droppinjektioner av saltlösningar, vitaminterapi, avgiftningsterapi (intag av aktivt kol), medel för att återställa olika organs funktioner och förbättra nervsystemet. Patienterna ordineras bensodiazepiner - läkemedel som minskar ångest, har lugnande, hypnotisk och antikonvulsiv effekt och påverkar samtidigt det autonoma nervsystemet, vilket bidrar till eliminering av autonoma störningar.

Indikationerna för sjukhusvistelse är utmattning, signifikant uttorkning, svår hypertermi, kraftig skakningar i lemmar, ögonlock och tunga, hallucinationer, epileptiska anfall och nedsatt medvetenhet. Inpatientbehandling är nödvändig i närvaro av somatisk patologi, inklusive - gastrointestinal blödning, andningssvikt, svår leverfel, pankreatit, svår bronkit och lunginflammation. Patienterna är också på sjukhus i närvaro av psykiska störningar (schizofreni, manisk-depressiv psykos, alkoholisk depression) och i historien om episoder av alkoholisk psykos.

Inpatientvårdsprogrammet innefattar läkemedelsterapi (ambulant behandling är kompletterad med antipsykotika, antikonvulsiva medel, hypnotika, lugnande medel, nootropics, medel för korrigering av psykiska och somatiska störningar), en speciell diet, plasmaferes och andra icke-läkemedelsbehandlingar. Behandlingen utförs efter lämplig undersökning. Patienterna är under överinseende av en narkolog.

Prognos för alkoholavdragssyndrom

I milda fall försvinner alla fenomen av abstinenssyndrom utan behandling inom en period på upp till 10 dagar, med behandling utan sjukhusvistelse (hemma eller i öppenvård) - inom en period av upp till 5 dagar. Prognosen för allvarlig avhängning beror på sjukdomsformen, svårighetsgraden av mentala sjukdomar och den allvarliga somatiska patologin. Den allvarligaste kursen observeras med övervägande av psykopatologiska symptom och övergången till alkoholisk delirium. Neurovegetative och viscerala varianter är enklare och har en kortare varaktighet.

Man bör komma ihåg att abstinens är ett tecken på redan utvecklat alkoholberoende. Om patienten fortsätter att ta alkohol kommer tillbakadragande symtom att försämras med tiden, och alkoholismen kommer att utvecklas. Om ett abstinenssyndrom uppträder bör du konsultera en narkolog, som kommer att rekommendera den mest effektiva behandlingen av alkoholism (installation av ett kodande implantat, läkemedelsbehandling för alkoholism, hypnosuggesteringsterapi, kodning enligt Dovzhenko, etc.) och ge dig råd om ett lämpligt rehabiliteringsprogram.

Alkoholavdragssyndrom

Alkoholavdragssyndrom är ett tillstånd som inträffar efter en lång tid med alkoholhaltiga drycker. Detta tillstånd upptäcks i andra etappen av alkoholism när kroppsförgiftningen är för hög. För att bestämma alkoholavdragssyndrom och för att identifiera dess skillnad från den vanliga baksmälla, bör du lära dig om dess symtom. Detta syndrom åtföljs av somatiska, neurologiska och psykiska störningar. Dess vanliga namn "baksmälla syndrom, när en person, på grund av att alkoholanvändningen upphör (frivilligt eller med tål), börjar uppleva allvarligt obehag. För att sluta uppfatta verkligheten, bli av med ångestande tillstånd och lindra syndromet börjar en person att ta nya doser alkohol.

Alkoholavdragssyndrom finns i två former: abstinenssyndrom med delirium och icke-psykotiskt avdragssyndrom.

Detta tillstånd manifesterar sig i enlighet med organismens egenskaper och kan bestå upp till två dagar efter appliceringen av den sista dosen alkohol. Då visas det nästan inte. Denna sjukdom är farlig genom att den krossar kroppen i ett dysfunktionellt tillstånd. Den sympatiska delen av centrala nervsystemet överstimuleras, det finns en ökad produktion av hormoner, vilket leder till att hjärnstrukturens funktion störs.

Symptom på alkoholavdragssyndrom

Människor förvirrar ofta alkoholavdragssyndrom och den vanliga baksmälla. För att skilja och förstå alkoholavdragssyndrom, vad det är, måste du ge en indikation på båda begreppen. En typisk bakrus kännetecknas av svår huvudvärk, kräkningar och handskakningar. Sådana symptom passerar snabbt efter några timmar.

Symtom på alkoholavdragssyndrom är mycket svårt och kan vara närvarande i tre till fem dagar. Denna varaktighet beror på det faktum att kroppen efter att ha druckit alkohol har ackumulerat sig i sig för många giftiga ämnen som är etanolhaltiga produkter och förgiftar den gastrointestinala mikrofloran hela tiden och orsakar lidande hos personen.

De viktigaste symptomen på alkoholavbrottssyndrom:

- yrsel med nedsatt koordinering av rörelser

feber, feber

- tryck hopp; ökad hjärtfrekvens; andfåddhet;

- tarmproblem och illamående

- blekt ansikte, svaghet i benen, handskakning;

- depression, svår ångest

- Framväxten av meningslösa rädslor, psykos och hallucinationer.

En person som upplever detta tillstånd vet inte hur man ska bete sig tillräckligt, för att objektivt uppfatta situationen. Han lider av sömnlöshet och mardrömmar, efter att ha vaknat ser han hallucinationer, som alla kan vara farliga för missbrukaren och hans följe.

Symtom på alkoholavdragssyndrom kan manifesteras respektive till utvecklingsstadiet. En person som är i ett okomplicerat tillbakadragande tillstånd vill ta en alkoholdos, han utvecklar en tremor i tungan, händerna och ögonlocken, feber och svettningar, illamående och kräkningar, hjärtslag, sömnlöshet, överexcitering, känsla av svaghet. På nervsystemets del framträder hallucinationer (taktil, visuell, auditiv) och illusioner, depression och apati förekommer.

Alkoholavdragssyndrom med konvulsiva anfall uttryckte samma symptom som okomplicerad, dessutom tillsatt manifestation av konvulsiva anfall.

Alkoholavdragssyndrom med delirium åtföljs av samma symtom som okomplicerade abstinenssymptom med uttalat psykotiskt tillstånd, medvetslöshet, hallucinationer, agitation, delirium och olika somatiska störningar läggs till.

Den största risken är alkoholavdragssyndrom med delirium eller vad som är känt i folket som "delirium tremens". Om du inte tillhandahåller nödvändig hjälp av specialister och inte övervakar personen, då är han i ett sådant tillstånd kan han skada sig själv, ens kunna självmord eller skada människorna omkring honom, även till hans närmaste, utan att inse vad han har gjort.

Alkoholavdragssyndrom ligner mycket på eftergiftetillståndet (baksmälla), som är inneboende hos en frisk person som sällan konsumerar alkohol och är markerad av följande symtom: törst, huvudvärk, dåligt humör, trötthet och andra. Det finns en skillnad, som uttrycks i den sekundära patologiska attraktionen, som slutligen bildas vid det andra steget av alkoholavdragssyndrom. Narkologi gör skillnaden mellan primär och sekundär patologisk attraktion, vilket skapar en oförsvarlig önskan att acceptera alkohol, till och med en vanlig existens utan att dricka alkohol verkar otänkbart och hemskt för honom.

En person i ett tillstånd av starkt alkoholavdragssyndrom blir otillräckligt, han förlorar objektiviteten av uppfattningen av verkligheten, negativa känslor dominerar i sitt emotionella tillstånd: irritabilitet, irasibility, aggression. Vegetativa störningar uppträder - stark attraktion ("brytning"), illamående, yrsel och andra. Möjlig takykardi och komplikationer i hjärtat.

Mannen efter att binge har upphört känns väldigt svårt. Hans hjärna är väldigt exalterad, så han lider av sömnlöshet. Många missbrukare på grund av långvarig abstinens från alkoholanvändning har villkor som delvis eller helt liknar alkoholavdragssyndrom, även om de är en förvärring av den primära typen av patologiskt begär för alkohol. Dessa typer av tillstånd kallas "torr abstinens" eller "långvarigt abstinenssyndrom."

Perioden för manifestation av alkoholavdragssyndrom inträffar nästan omedelbart efter återtagande av alkohol. Under denna period är alla symtom kraftigt förvärrat och mycket svårt för en person att lida.

Tecken på tillbakadragningssyndrom kan också delas in i fyra typer.

Den första typen är neurovegetativ. Det kännetecknas av följande symtom: sömnstörningar, asteni, ökad svettning, svullnad, anorexi, torr mun, konstant törst, tryckhopp, ökad hjärtslag, handskakning.

Alkoholavdragssyndrom av den andra typen uttrycks i cerebrala tecken och yrsel, stark känslighet mot ljud, plötslig skymning, epilepsi, svimning sammanfogar neurovegetativa symtom.

Alkoholavdragssyndrom av den tredje typen manifesteras i viscerala symptom. De bildas av neurovegetativa symtom plus ytterligare: illamående, kräkningar, diarré, angina pectoris, andningssvårigheter, arytmi.

Den fjärde typen av alkoholavdragssyndrom består av psykopatologiska symptom, såsom självmordstankar, depression, ångest, depression, grundlös rädsla, sömnlöshet och mardrömmar, illusioner, hallucinationer, desorientering i rymden och tiden.

Behandling av alkoholavdragssyndrom

Eliminera effekterna av alkoholavdragssyndrom och förhindra ytterligare oönskade förändringar i den mänskliga psyken, kan endast behandling i en specialiserad klinik. Narkologen tillskriver poliklinisk behandling eller genomgång av medicinska förfaranden på sjukhuset.

Behandling av alkoholavdragssyndrom i inpatientläget har sina egna egenskaper. Det är i alla fall mycket effektivare än hembehandling. Om en person med alkoholism har en mild form av abstinenssyndrom anser läkare det onödigt att ordinera en lugnande medicinering. Om patienten har en svår form, är han krediterad med läkemedelsterapi, som syftar till att lindra smärta och symtom. Om du väljer rätt behandling, kommer missbrukaren inte känna längtan efter alkohol, och hans tillstånd kommer gradvis att återgå till det normala.

Specialister ordinerar ofta droger från gruppen - bensodiazepiner, i synnerhet Diazepam och Chlordiazepoxid. De har en bestående lugnande effekt, är inte beroendeframkallande och kan leda till minimala biverkningar.

Innan förskrivning av behandling av abstinenssymptom diagnostiseras patientens tillstånd, läkarna kontrollerar sitt allmänna tillstånd och bestämmer sedan vilka läkemedel som är nödvändiga för patienten.

En person som konsumerar alkohol övervakar inte alls hans kost, hans tillstånd åtföljs av avitaminos. Därför bör tillsammans med användningen av läkemedel bifogas vitaminer. Brist på vitaminer och näringsämnen i människokroppen orsakar försämring av patientens hälsa, fördröjer läkningsprocessen, provar skador på interna organ och alla kroppssystem. Användningen av vitaminterapi hjälper till att förbättra patienten, eliminerar symtomen.

Patienter som lider av alkohol med nedsatt alkohol uppvisar injektioner med vitamin B1 (tiamin), glukos, riboflavin. Vitaminbehandling är mycket prisvärd och behandling av alkoholavdragssyndrom kan göras hemma. Det har inga komplikationer och biverkningar.

Alkoholavdragssyndrom hembehandling:

- Det är nödvändigt att köpa Medihronal, det tar kvalitativt och snabbt bort alkohol och dess sönderfallsprodukter från kroppen, vilket lindrar svåra symptom. Det är nödvändigt att ta drogen i två eller tre dagar;

- För att behandla alkoholavdragssyndrom snabbare behöver du en bra sömn. En stark och fullvärdig sömn låter dig återhämta sig från utmattning.

Om en person inte kan somna sig själv, då är han ordinerad lugnande, starkt fungerande droger eller lugnande medel. De tas endast under medicinsk övervakning, överdos kan leda till negativa effekter. Lugnare är beroendeframkallande, så de säljs endast på recept.

En person kan bara använda andra sedativa, till exempel: valerianextrakt, persiska eller sonix. Deras verkan är svagare, men de hjälper också till att förbättra sömnen och eliminera symptomen på alkoholförgiftning.

Buljong från morwort, citronbalsam och lugnande avgifter har en mild fördelaktig effekt på kroppen och effektivt eliminerar alkoholavdragssyndrom.

För att ta bort symptomen på ångest, ångest och minskning av hjärtslag kan du ta droppar valocordin eller Corvalol, men i dubbel dos. Glycin kan druckas två tabletter tre gånger om dagen. Hoppas så mycket, som många alkoholälskare, absolut omöjligt.

Den minsta dosen av alkohol kan provocera en person som har överlevt alkoholavdragssyndrom för att bryta ner sig, vilket resulterar i att han återigen slår in i en lång binge. Även vid första anblicken kan ofarliga låga alkoholdrycker eller öl ha en negativ inverkan på en person.

Om en person är beroende av alkohol försöker han övertala eller utpressa andra så att de tillåter honom att ta minst en drink, han bör inte ledas av honom. Om du njuter av svagheten hos en alkoholist, kommer han att bryta ner och börja dricka alkohol i ännu större doser. Du borde inte känna sig ledsen för honom, överdriven medlidande och sådan "vänlighet" kommer att vara en misshandel.

Det är väldigt viktigt för patienten att hjälpa till att återställa rätt diet för att avlägsna uttagssyndromet. Alkoholhaltig mat är nästan alltid monotont och av dålig kvalitet. Eftersom alkohol innehåller många kalorier, vill en person inte äta så mycket, han lockas inte till mat, men till alkohol. Men förutom kalorier innehåller den inte mer än att du kan förråda värde. Varken näringsämnen, inte heller vitaminer och mikrodelar finns där, kroppen känner sin brist. Att ignorera principerna om rätt näring orsakar magbesvär och andra gastrointestinala sjukdomar.

Utarmningen av kroppen, bristen på fördelaktiga element i kroppen, metaboliska störningar - allt detta framkallar utarmningen av nervsystemet hos en sjuk person. Därför bör behandlingen av alkoholavdragssyndrom vara komplex och en av de första åtgärderna bör vara att återställa kroppens ämnesomsättning, annars kommer effekten av behandlingen inte att vara. För att göra detta måste du återställa den normala matprocessen. Patientens diet bör bestå av frukt, grönsaker, vitt kött, mejeriprodukter. Kroppen måste levereras med proteiner, fetter och kolhydrater i den erforderliga kvantiteten.

Psykoterapi tar en viktig plats vid behandling av alkoholavdragssyndrom. Psykoterapi hjälper till att eliminera symtomen på sjukdomen, eftersom alkohol är en stark irriterande i nervsystemet, därför bör dess normala funktion återställas. Vid psykoterapi sitter psykoterapeuten i kontakt med patienten. Patienten talar om hans problem: rädsla, ångest, sömnlöshet, apati, depression. För att bli av med denna sjukdom, hjälper patienten med att använda kodning. Den psykoterapeut som är kompetent i denna fråga kan tillämpa Dovzhenko-metoden, med hjälp av vilken en lidande uppmuntras att vägra att dricka.

Tack vare konditionerad reflexterapi är det också möjligt att bota en person med alkoholavdragssyndrom. Denna terapi kan bli av med en dålig vana, den är baserad på det faktum att en aversion mot alkohol bildas. Ordningen med denna metod är att det är nödvändigt att använda ett ämne som orsakar kräkningar, och som följd det kommer att orsaka illamående, även vid omnämnande av alkohol. För att göra detta, använd verktyget, som består av örter eller annan naturlig grund, en positiv effekt på kroppen, men kan orsaka mild förgiftning, som med varje intag av alkohol ökar flera gånger.

Sådana förfaranden är ganska säkra för patientens liv, de utförs under överinseende av en läkare på ett sjukhus eller hemma, men under strikt övervakning av någon nära dem.

Populära metoder för att hantera alkoholavdragssyndrom ger också positiva resultat. För att återhämta sig från denna sjukdom och de psykologiska och somatiska sjukdomar som är förknippade med det, används propolis och bipågift. Deras dagliga användning minskar alkoholberoendet. Äpplen har en liknande effekt. Om du äter en kilo om dagen, rensar de kroppen och minskar begäret för alkohol.

Lättnad av alkoholavdragssyndrom

Lättnad av denna sjukdom är processen att lindra symtom genom individuellt utvalda läkemedel. Initialt diagnostiseras patienten, hans tillstånd är bestämt, alla egenskaper hos hans kropp beaktas och individuella läkemedel väljs. Varje enskild behandling är ordinerad mycket strikt, med tanke på de uttalade symtomen och förekomsten av åtföljande sjukdomar.

Lättnad av alkoholavdragssyndrom är ett avgörande steg i behandlingen av en patient, eftersom det är upp till de korrekta åtgärder som bestämmer hur snabbt en person återhämtar sig. Först och främst måste patienten avgifta kroppen (använda enema), ta absorberande medel (aktivt kol, smekta, polyfan och andra), injicera intravenös vitamin B- och C-lösning, glukos och natriumklorid, ta ett komplex av spårämnen (magnesium, natrium, kalcium).

För att stabilisera patientens psykologiska tillstånd föreskrivs han lugnande, antikonvulsiva, anti-ångestdroger. För att eliminera hallucinationer tas illamående, ångest, irritation, aggressiv agitation, psykotropa läkemedel: Diazepam, Grandaxin, Haloperidol. Nootropa medel (Piracetam) tillskrivs att återställa kognitiva funktioner (uppmärksamhet, tänkande och minne).

Lättnad av alkoholavdragssyndrom innefattar även moderna metoder:

- bioxentbehandling - processen med inandning av blandningsyta och xenon;

- plasmafära - avlägsnande av blodplasma, förgiftad av toxiner och laser intravenös bestrålning av blod.

Lättnad av alkoholavdragssyndrom är en sämre behandling av missbruk, det är bara en hjälpprocess. Trots att med en mild form av syndrom kan användningen av mediciner och genomgången av psykoterapeutisk behandling bidra till att patienten vägrar alkohol. Det är mycket viktigt att uppmärksamma underhållsbehandling.

Lättnad av symtomen på alkoholavdragssyndrom syftar till att bota patienten från faktiska störningar och störningar och för att lindra beroendet i framtiden. Den tid som krävs för full återhämtning beror på skadorna, förvärvade encefalopatiska störningar och effektiviteten hos den föreskrivna behandlingen. Med tiden återställs patienterna till mentala processer, minskad efterfrågan på alkohol, förbättrar det allmänna tillståndet, minskar återtagningssyndromet.

Lättnad av alkoholavdragssyndrom hjälper till att återställa den sociala indikatorn hos en tidigare beroende person. Om de fysiska symptomen är borta, men avvikelser i patientens psykologiska tillstånd fortfarande är närvarande, tas mediciner inte i önskad ordning, så visar sådana tecken alkoholnedbrytning.

För fullständigt försvinnande av alkoholavdragssyndrom tar det mycket ansträngning, tålamod och tid.

Lättnad av alkoholavbrottssyndrom kan utföras hemma. Som absorberande kan du använda kamille te eller göra en rensande kamomillemaema. Det är tillrådligt att ta en kontrastdusch, för att utföra aromaterapi med eteriska oljor av citron, mint, tall. De har en gynnsam lugnande effekt och minskar uttagssyndromet.

Efter att ha tagit de procedurer du behöver äta en stor, hälsosam och hälsosam frukost. Under återhämtningsperioden är det bäst att äta till frukost: kycklingbuljong, äggröra med bacon och massor av gröna. Mat rik på mikrodelar och vitaminer absorberas väl av magen, återställer styrka och förbättrar lever och tarmarnas funktion. Det är tillrådligt att dricka mycket mineralvatten, varmt myntete, torkat fruktkompote och grönt te med honung och citron.

Alkoholavdragssyndrom

Vad är alkoholavdragssyndrom eller abstinens i alkoholism? Det är en komplex fysiska, neurologiska och psykiatriska störningar som uppträder i människor med alkoholism efter upphörande av alkohol eller en kraftig minskning av dos förbrukas. Dessa symptom elimineras eller lindras endast genom att dricka.

Detta villkor bör inte förväxlas med den vanliga baksmälla. Alkoholavdragssyndrom förekommer endast i kronisk alkoholism. Detta villkor bekräftar att personen är alkoholist. Experter säger att tillbakadragandet är den viktigaste och obestridliga tecken på att människor är beroende av alkohol, och han behöver seriös behandling, liksom hjälp av erfarna psykologer.

Symtom på abstinenssymptom vid alkoholism

Det är nödvändigt att skilja mellan tillståndet för en baksmälla och uttagssyndrom. Med den vanliga baksmälla har en person svårt huvudvärk, illamående, kräkningar och handskakningar. Efter några timmar försvinner dessa symtom. Symptom på alkoholavdrag är svårare och kan uppstå i 3-5 dagar. Anledningen till detta tillstånd är att en stor mängd toxiner, sönderfallsprodukter av etanol i blodet, ackumuleras i kroppen. I kronisk alkoholism börjar alkohol aktivt delta i ämnesomsättningen, och utan den kan en person inte längre leva normalt. Han känns bättre först efter att ha druckit små doser alkohol.

De viktigaste symptomen på alkoholavbrottssyndrom är:

 • minska eller öka trycket;
 • yrsel och samordning
 • diarré och illamående
 • svaghet i benen och handskakningen;
 • dålig aptit eller brist på det;
 • blek hudfärg;
 • depression;
 • uttalad ångest och psykos.

Patienten kan öka hjärtfrekvens, andfåddhet, feber och feber. Man upphör att bete sig på lämpligt sätt, medvetandet är förvirrad, det gör ont sömnlöshet, och under sömnen finns mardrömmar till vakna perioder observeras hallucinationer. Det kan vara farligt för dig själv och andra.

Symtom kan uppstå beroende på stadierna av abstinenssyndrom:

 • Okomplicerad avhållsamhet - patienten vill konsumera alkohol, det finns en darrning av tunga, ögonlock eller utsträckta händer, ökad svettning, illamående och kräkningar, hjärtklappning, högt blodtryck, svår agitation, huvudvärk, sömnlöshet, känsla av svaghet, övergående visuell, taktil, hörselhallucinationer eller illusioner, depression eller apati.
 • Uttagssymptom med konvulsiva anfall - samma symptom uppträder som vid okomplicerade abstinenssymptom, men de åtföljs också av mer uttalade krampanfall.
 • Uttagssymptom med delirium - samma symptom observeras som vid okomplicerade abstinenssymptom med ett allvarligt psykotiskt tillstånd som uppträder med medvetande, hallucinationer, illamående, agitation och andra somatiska störningar.

Behandling av abstinenssyndrom i alkoholism

Lättnad av återkallande av alkohol är eliminering av alla symtom på patientens allvarliga tillstånd med hjälp av individuellt utvalda läkemedel. I början genomgår patienten en omfattande diagnos, då doktorn väljer mediciner för honom. Varje typ av behandling ordineras strängt, baserat på de uttryckta symptomen och förekomsten av samtidiga sjukdomar i patienten.

Behandling av alkoholavdragssyndrom utförs med hjälp av dropp intravenös infusion av hemodez, reopolyglukin, 5% glukos. Kan användas tiol injektionsberedningar (unitiol, natriumtiosulfat) och höga doser av vitaminer i grupp B, pyridoxin, är vitamin C. osmotiska diuretika användes: urea, mannitol, uroglyuk. Detta är nödvändigt för accelererad oxidation och eliminering av sönderdelningsprodukter från kroppen, speciellt stora doser acetaldehyd.

Behandling av återkallelse av alkohol innefattar även användning av psykotropa och andra läkemedel. När stor spänning och oro visade relanium, sonapaks, Chlorprothixenum, Rispolept, och om ångest i kombination med depression - amitriptylin eller koaksil. För god sömn måste du ta relaadorm eller radedorm med fenazepam. För svåra vegetativa sjukdomar (svettning, frossa, hjärtklappning) används Grandaxine eller Pirroxan. Om patienten har svåra drömmar när du somnar eller vaknar och hallucinationer är det nödvändigt att ta läkemedlet teasercin. Med uttalad dysforia med aggression visas neuleptil.

Hur tar man bort abstinenssyndromet i alkoholism? Alla patienter tilldelas vitaminer från grupp B, 50-100 mg tiamin varje dag i en vecka. Eftersom alkoholabstinens uppträder mot en bakgrund av normala eller förhöjda nivåer av hydratisering, är infusionsbehandlingen inte anges, utom i fall av hypotension, allvarlig blödning, kräkningar eller diarré.

Lindring av alkoholabstinenssyndrom i alkoholism botar inte kronisk beroende av alkohol, som under en lång tid kan förbli stark och stabil, och i en viss period av kraftigt ökat. Efter att ha avbrutet abstinenssymptom, indikeras behandling, som inkluderar sessioner med en psykoterapeut.

Behandling av abstinenssyndrom hemma

Alkoholhaltig behöver inte kodas

Efter att ha kodat dricker de ännu mer, hälsoproblem uppstår. Hos män är det ett brott mot kraften.

Man upphör bokstavligen att vara sig själv.

Ryska forskare har utvecklat ett effektivt botemedel som avskräcker alkohol även från en erfaren alkoholist.

Behandling av alkoholavdrag kan utföras hemma. Medihronal säljs fritt på apoteket. Det tar snabbt bort alkohol från kroppen och eliminerar allvarliga symptom. Läkemedlet finns i form av två påsar. Läkemedlet måste lösas i vatten och dricka. Ta Medihronal behöver 2-3 dagar.

För att snabbt klara av abstinenssymptom behöver du sova helt. För detta ändamål föreskrivs lugnande medel: fenazepam, relan och andra. Men de kan bara användas under överinseende av en läkare, eftersom de är beroendeframkallande och i ett apotek säljs de inte på recept. Du kan använda andra sedativa själv: Persen, Sonics eller Valerian extrakt. De förbättrar sömn och eliminerar snabbare symptomen på alkoholförgiftning.

Bra att dricka decoctions of motherwort, lugnande samling. De har en mild effekt och eliminerar snabbt abstinenssymptom.

För att bli av med symtomen på ångest, ångest, minska hjärtslag, kan du ta valardin eller Corvalol i dubbel dos: 40 droppar 2 gånger om dagen, glycin 2 tabletter 3 gånger om dagen.

Med alkoholism finns det en brist på vitaminer i kroppen, speciellt B-vitaminer, som är nödvändiga för nervsystemet, normalt skydd, från alkoholhaltig polyneuropati. Det är nödvändigt att ta neuromultivit 1 tablett 3 gånger om dagen eller milgamma, såväl som C-vitamin i en ökad dos. Det är användbart att dricka avkok av mint, vildrosa, kamomill, mineralvatten med citronsaft och salt, färska juicer från apelsin, äpplen, tomater, morötter.

Efter att ha tagit medicinen behöver du äta bra för att återställa kroppen. Kycklingbuljong eller ris soppa eller grönsaker hjälper bäst. Det är användbart att dricka mejeriprodukter, de innehåller syra och neutraliserar alkohol i kroppen. För att fylla det makt uppmuntras att äta mer spannmål, färsk frukt och grönsaker: bovete, havregryn, potatis, kål, gurka, gröna, apelsiner och citroner.

Det är strängt förbjudet att nyktera. Även små doser alkohol kan prova en uppdelning och personen kommer att gå in i binge igen. Förbjudna lite alkoholdrycker och öl. I inget fall inte ge efter för böner för en alkoholist, inte hänge sig åt sin svaghet, eftersom det kommer att drabbas igen och börjar dricka i stora doser.

Behandling av alkoholavstängning hemma i alkoholism kan i vissa fall vara farligt. Med fel val av droger kan det orsaka allvarliga skador på patientens hälsa. I svåra skeden av alkoholavdrag kan en person vara farlig för sig själv och andra. Han har svåra mentala störningar, vanföreställningar och hallucinationer. I detta tillstånd blir det svårt för släktingar att klara de sjuka. Det är bäst att omedelbart skicka personen till sjukhuset, där de väljer individuell behandling och psykoterapi. Under överinseende av en kompetent narkolog kommer patienten snabbt tillbaka till normal och kunna få adekvat behandling från alkoholism.

Alkoholavdragssyndrom

Experter kallar abstinenssymptom ett tillstånd som är karakteristiskt för ett av stadierna av alkoholism, nämligen den tredje. Detta syndrom är i huvudsak en baksmälla, men det skiljer sig från baksmälla som en frisk person brukar uppleva på morgonen efter en fest eller på kvällen efter att ha konsumerat alkohol.

Översatt detta namn (abstinentia) enligt följande - "abstinence." Villkoren uppstår hos en person som konsumerar alkohol efter en viss tid efter att han minskar dosen av alkohol som kommer in i kroppen eller slutar dricka helt och hållet. Många alkoholister som slutade dricka är förmodligen bekanta med detta tillstånd, vilket verkar på kroppen på ett strikt definierat sätt.

Det är värt att notera att detta syndrom kan diagnostiseras enbart i alkoholister, experter tror att den obestridliga symptom på alkoholberoende (alkoholism). Om patienten har utvecklat detta syndrom, betyder det att han är en alkoholist. Experter rapporterar att abstinensbesvär kan anses vara den viktigaste och obestridliga bevis på att personen lider av alkoholism och bör vara obligatoriskt sjukvård, liksom hjälp av erfarna psykologer.

I normalfallet av baksmälla från en person som inte är sjuka med alkoholism, på morgonen fann en kraftig huvudvärk, kräks, kan det ibland vara kräkningar och tremor. Vid lunchtid försvinner dessa symtom vanligtvis. Detta, om än ett obehagligt tillstånd, bör inte förväxlas med det patologiska tillståndet som kallas abstinenssyndrom. Syndromet håller vanligtvis mycket längre: en alkoholist kan lida 3-5 dagar. Även om orsakerna till ohälsa och faktiskt, och i ett annat fall har likheter - ett kluster i kroppen från gifter, ämnesomsättningsprodukter av alkohol i blodet, i alkoholsyndrom som kännetecknas av symtom som även:

 • hjärtsjukdomar;
 • dysfunktion i hjärnan;
 • onormal leverfunktion
 • problem med bukspottkörteln;
 • försämring av blodkärlen.

Denna "gäng" av negativ och svår för kroppens symptom förvärras också av de symptom som är typiska för en baksmälla, som beskrivits ovan.

Dessutom, när ett abstinenssyndrom uppträder hos en alkoholist, pulsens hastighet upp, andning blir frekventare, en ökning av kroppstemperaturen och utseendet av frossa är möjliga. Det är viktigt att komma ihåg att abstinenssymptom också kännetecknas av följande symtom:

 • aptitlöshet;
 • förvärvet av ohälsosamma bleka hudtoner;
 • sänka eller öka blodtrycket;
 • brist på samordning av rörelser
 • förekomsten av diarré och kräkningar;
 • minskad muskelton.

Ska jag prata om hur motbjudande en alkoholist känner, som återigen möttes med abstinenssymptom. Många alkoholister som upplever detta syndrom för första gången tycker att något otroligt händer med dem. Således kan tillbakadragningssyndrom till och med leda till psykos och deliriumtremens, vilket kräver obligatorisk tillsyn av en medicinsk professionell.

Förlängd hård dricks är den "fertila" grunden för utveckling av abstinenssyndrom. Denna form av syndrom anses vara den mest allvarliga och dåligt behandlingsbara. De första tre dagarna är den svåraste perioden, efter att ha slutat ta alkohol kan patienten uppleva anfall av enstaka eller seriella anfall. Passar är fyllda med ofrivillig urinering, och även eventuell biting av tungan.

Det här syndromet håller som regel i flera dagar, men det är sällsynt att någon från alkoholmissbrukare uthärdar utan att dricka igen när detta smärtsamma tillstånd fortsätter. Oftast handlar det inte om att dricka, men också om att bli allvarligt full. Den nyfyllda alkoholhaltiga drycken nivåerna lite symptom på baksmälla syndrom och missbrukaren verkar känna sig bättre. Baksmälla syndromet hos alkoholister varar högst fem dagar. Under denna tid har kroppen av en alkoholist tid att återhämta sig. Dessutom försvinner de flesta symtomen och patientens hälsokläder försvinner. En av de farligaste konsekvenserna av abstinenssyndrom, som kräver specialisters intervention, är deliriumtremens eller psykos.

Från den vanliga baksmälla skiljer sig avhållighet i sin styrka. En frisk person känner vanligtvis en vanlig sjukdom under en baksmälla. I samma fall känner en alkoholist onödigt dåligt, med andra ord, helt överväldigad. Patienten har en tremor i händerna, och hela kroppen är vanligtvis skakande.

Svåra konsekvenser av baksmälla

Bland de allvarligaste konsekvenserna som uttagssyndromet är belagt med är följande:

 • kräkningar och retching;
 • illamående;
 • hemorrojder eller förvärring
 • inre blödning
 • allvarliga huvudvärk
 • sömnlöshet och sömnproblem
 • mardrömmar;
 • möjlig svullnad i hjärnan;
 • möjligheten till förvärring av kroniska och existerande sjukdomar.

1. kräkningar och gagging

I det fall då patientens tillstånd med abstinent syndrom inte skiljer sig i komplikationer, kan kräkningar inte förekomma, men i allvarliga fall drabbas en alkoholist vanligtvis av extremt kraftig kräkningar. Uppkastning innehåller som regel inte okokt mat, men även gallan som kommer från tolvfingertarmen. Ofta kan spår av blod också finnas närvarande i kräkningen hos alkoholisten. Det är värt att notera att blod i kräkningar är en mycket störande signal, eftersom det är en indikator på att svår magblödning kan uppstå. Under gastrisk blödning sprider blodet. Om man vill rädda patienten i detta tillstånd är det absolut nödvändigt att ringa specialister som ger akut hjälp till alkoholisten.

Varför hamnar blod i en alkoholiserad patients kräkningar? Blod uppträder från skadade och slitna kärl och vener i mag-tarmkanalen och patientens mage. Detta fenomen kallas åderbråck och är en följd av alkoholkrisens snabbt utvecklande cirros. Minns att levercirros är ett tillstånd som knappast kan kallas förenligt med normal existens.

2. Förstörda hemorrojder

Akut hemorrojder är vanligt förekommande för abstinenssymptom. Hemorrojder är ett tillstånd där rektala kärl brister och ändtarmen blöder.

3. Intern blödning (intestinal)

Svarta avföring är ett säkert symtom på en intestinal blödning närvarande hos en alkoholist. I sådana fall har alkoholhaltig avföring en distinkt kolfärg. Familjens släktingar och släktingar som har märkt en sådan avföring bör omedelbart ringa till akutmedicinsk hjälp, eftersom intestinal blödning hotar alkoholens liv och hälsa.

4. Huvudvärk

Utseendet på huvudvärk med baksmälla syndrom är ett sällsynt symptom, men om det verkar tyder det på att gamla trauma och alkoholister påminner om sig själva. Detta förklaras av det faktum att uttagssyndromet avslöjar alla kroniska sjukdomar och kroniska skador, och stärker och förvärrar dem också.

5. Förstärkning av sömnlöshet och mardrömmar

Alkoholavdragssyndrom kan provocera förekomsten av sådana tillstånd som är associerade med sömn:

 • oförmåga att somna eller svårt att somna
 • partiell sömnlöshet
 • utseendet på mardrömmar;
 • utseendet av tvångssdrömmer med samma tomt.

När det här tillståndet varar i ca fem dagar kan det förekomma bedrägeri av visuell och hörseluppfattning. Till exempel ljudet av hjulen alkoholhaltig sammansättning kan höra svära i adressen och en jacka på en galge i korridoren det tar för en person som gömmer sig i ett avskilt hörn. Det verkar för alkoholisten att han ständigt faller eller faller någonstans. I sina smärtsamma mardrömmar kan patienten bli till olika karaktärer: chase deltagare, förföljelser, attacker. Fall av närvaro av djur i alkoholiska mardrömmar är inte heller ovanliga.

Långa mardrömmar blir som regel orsaken till att alkoholisten utvecklar sådana tillstånd:

 • delirium tremens;
 • delirium tremens;
 • obsessiva drömmar.

6. Förstöring av kroniska och aktuella sjukdomar

Intern blödning, delirium tremens och delirium tremens är inte de enda följeslagna av alkohol syndrom. En annan fara som ligger i väntan på dem som upplever alkohol syndrom är att en person börjar lida av förvärring av kronisk och pågående sjukdom.

Vid alkoholister vid uttagssymptom förekommer sådana sjukdomar:

 • akut pankreatit
 • kronisk pankreatit
 • smärtor i ryggen
 • smärta under revbenen på vänster sida;
 • smärta i levern (sk alkoholisk hepatit)
 • ibland är det till och med förekomst av cirros är möjligt (det finns smärta i rätt hypokondrium).

En alkoholist som upplever sådana känslor måste nödvändigtvis konsultera en medicinsk specialist som kommer att diagnostisera och ordinera adekvat behandling.

7. Cerebralt ödem

Hjärnödem är en dödlig komplikation av alkoholavdragssyndrom. När hjärnödemet påverkar andningsorganens och hjärtcentralerna hos en alkoholist. Denna sjukdom är i de flesta fall dödsorsaken hos patienten.

Experter rapporterar att alkoholisten har praktiskt taget inget enda organ som inte bara skulle vara helt, men åtminstone delvis hälsosamt. Hur som helst påverkar den dödliga beroende av alkohol hela patientens kropp. En person som lider av alkoholism med tillbakadragningssyndrom har signifikant minskat uppmärksamhet. Det är extremt instabilt, och patienten kan inte koncentrera uppmärksamhet. Mental funktion är också försämrad, och patientens depressiva humör gör situationen värre.

Mängden minne i en patient med alkoholism minskar signifikant, och funktionen för både korttids och långsiktigt minne störs. Vissa alkoholister som drabbas av abstinenssymptom drabbas av mindre nedsatt mekanisk minne medan andra patienter har färre kränkningar av logiskt minne. Som regel är det ganska svårt att hitta patienter med alkoholism, som inte drabbas av nedsatt minnen under uttagssyndromet.

Överträdelser i tänkandeprocessen i utdragssyndrom

Hos människor som är överdriven beroende av alkohol kännetecknas tankeprocesserna av kaotiska, rikliga, lättillgängliga, avstående föreningar. Detta händer som ett resultat av en intensiv efterfrågan på alkohol, vilket förvränger alkoholikernas känslor och önskningar. Sociala och andliga riktlinjer för en alkoholist är betydligt snedvridna, ibland genomgår kardinal metamorfos.

En alkoholis mentala processer är extremt oproduktiva, de saknar helt kreativa element och förståelse för humor. Dynamik tänkande kraftigt nedsatt, så att patienter dåligt uppfatta och förstå alla instruktioner är deras svar kännetecknas ofta av bristen på logik och absurditet, och förmågan att skapa associationer, är ytlig. Ju starkare abstinenssyndrom, ju mer kaotiskt är tanken på en person som lider av alkoholism. Vid kronisk alkoholism utmärker sig en sjuks tänkande av en särskild avtagande och slumpmässig karaktär av uppkomsten av logiska anslutningar.

Brott som uppträder i psyken med tillbakadragningssyndrom, har följande egenskaper:

 • ängslig sorg
 • dysforisk subdepression;
 • apatisk subdepression;
 • uttalad ångest och besläktade förhållanden.

Om patienten är mindre än trettiofem år gammal kommer ångesten tydligare att diagnostiseras, och den rådande depressiva stämningen observeras vid 30 års ålder.
Att vara i ett deprimerat humör anklagar patienterna sig för att vara beroende av flaskan. Dessutom beror alkoholisten på vad han gör när han är berusad. En mängd olika livshändelser som händer med en alkoholist förvärrar patientens dåliga humör. Känslan av hopplöshet och desperation skjuter ibland alkoholister till självmord, även om de ofta sådana fall är demonstrativ karaktär och är avsedda att fungera som ett instrument för utpressning släktingar och vänner till alkoholister. Det finns fall där en alkoholist på detta sätt tar emot pengar för en annan mängd alkohol från nära människor.

En alkoholist som har en intensivt störande humör, är rädd att dö på grund av en plötslig attack eller hjärtstopp. Sådana patienter ringer ibland en ambulans eller en läkare till huset så att han förskriver dem kardiovaskulära läkemedel. Ibland leder denna ångest till känslan av att patienten har svårt att andas på grund av brist på luft. Återkallelsessyndromet hos en alkoholist kännetecknas inte bara av ångeststörningar, men kan även orsaka panikattacker.

Törst att känna sig berusad av en alkoholist blir mycket starkare efter en baksmälla. För att tillfredsställa viljan att hänga upp är en alkoholist redo att sälja all den egendom han har för pennies, hoppa av en älskling från en balkong eller klättra sig på rep eller bundna lakan. Det är inte ovanligt att en alkoholist slutar ens innan han begår ett brott för att få pengar till alkohol.

Det finns också fall där efterfrågan på en flaska, tvärtom, försvinner, och alkoholisten har ett tydligt avslag på lukten och även utseendet på någon alkoholhaltig dryck. Detta är en indikator på den omvända utvecklingen av abstinenssymptom, under vilka alkoholikern sova på natten förbättras och andra hälsoproblem som observeras hos patienten sjunker. De neurologiska symptomen försvinner inte längst - en alkoholist kan uppleva muskeltonstörningar och så kallad stam-ataxi under lång tid.

Hur hjälper en patient som lider av abstinenssyndrom?

Många anhöriga och vänner av alkoholister tycker om hur man tar bort syndromet. Avlägsnandet av alkoholsyndrom hos en alkoholist som lider av beroende, om syndromet ännu inte har haft tid att orsaka komplikationer, kan med framgång utföras av en kvalificerad narkolog. Alkoholavdragssyndromet avlägsnas bäst i en läkemedelsbehandlingsklinik där patienten övervakas ständigt av medicinsk personal som kan ge medicinsk vård vid vilken som helst minut.

Behandling av alkoholsyndrom hemma kan ha allvarliga komplikationer för en alkoholist. Dessutom kan familjer till en alkoholist hemma inte alltid kontrollera hur patienten observerar en nykter livsstil, vilket är ett nödvändigt villkor för behandling av denna sjukdom. Familjer kan också ofta inte kontrollera hur patienten observerar andra läkares recept. Det finns fall där patienten i ord verkar vara överens med alla krav hos en specialist, men i praktiken är alkoholistens ord slående annorlunda än gärningen.

I regel är inledningsskedet av inpatientbehandling av alkoholavdragssyndrom införandet i kroppen av en alkoholisk speciallösning, som kan normalisera den elektrolytiska balansen i patientens kropp. Lösningen injiceras intravenöst på sjukhuset. Lösningen kompletteras också med lugnande medel, hjärtmedicin, sömnpiller, vasodilatorer, diuretika och andra mediciner som är nödvändiga för terapeutisk behandling.

Efter att ha avlägsnat baksmälla syndromet kan patienten återställa sin mentala aktivitet, återgå till normal. Villkoren för återhämtning av psyken till normens märke beror på hur svårt uttagssyndromet är. Av yttersta vikt är sjukdomsåldern, som bestämmer djupet hos patientens encefalografiska abnormiteter. Många alkoholister förbättrar också sin minnesfunktion, minskar deras behov av alkohol och minskar antalet alkoholföreningar.

Att stoppa abstinenssyndromet kan helt återställa sociala och moraliska värden som har blivit förvrängda av den allvarliga alkoholavgiften. I sådana fall kan alkoholens deformation betraktas som ett tillfälligt tillstånd som passerar efter behandling.

I det fall då symtomen på detta syndrom försvinner och mentala snedvridningar bevaras sker den så kallade alkoholnedbrytningen av patientens personlighet. I detta tillstånd har alkoholisten följande psykiska störningar:

 • oförmåga att särskilja mellan stora och mindre
 • reducerad abstraktionsförmåga;
 • kränkning av tendensen till generalisering och uppkomsten av en dragkraft för detaljer
 • minskning av kritiskt tänkande;
 • minskad produktivitet av tänkande.

Självkänsla hos patienten med alkoholavdragssyndrom beror på karaktären hos alkoholisten, hans psykotyp, samt alkoholmedicinens förhållande med nära människor och vänner. Patientens självkänsla kan variera från depression till extrem irritation och nervositet. Depression och ett tillstånd där patienter börjar tänka på att begå självmord är inte ovanliga hos alkoholister.

Återkallelse syndrom är ett tillstånd vars symtom kan bli svårare med varje ny attack. En alkoholist som inte behandlas sätter sin hälsa på uppenbar risk. Dessutom får vi inte glömma att alkohol syndrom kan ha en skadlig effekt på den mänskliga psyken. Ofta kan förändringar i patientens psyke vara praktiskt taget irreversibel. Överklagande till läkemedelsbehandling specialister och psykologer är en obligatorisk åtgärd för dem som lider av alkoholism. Om en alkoholist patient själv inte kan vända sig till läkare, är hans släkting skyldig att ta patienten till specialister som kan rädda alkoholisten och rädda sin kropp och sinne från det destruktiva inflytandet av alkoholhaltiga drycker.

Dessutom, Om Depression