Effekten av alkohol på människokroppen

Webbplatsen ger bakgrundsinformation. Tillräcklig diagnos och behandling av sjukdomen är möjliga under övervakning av en samvetsgranskad läkare.

Alkohol - det är så fast etablerat i ryssarnas och alla invånares vardag, att enligt många anser ingen semester utan det. Och vi har många semester under hela året. Men alkohol är farlig inte så mycket, när du ett par gånger under året har missbrukat denna dryck är fruktansvärd alkoholism hemskt när alkohol konsumeras dagligen i giftiga doser. En flaska öl, ett par glas vodka eller ett glas vin varje dag är redan en giftig alkoholdos för de flesta. Om alkoholkonsumtionen inom en längre tid ligger inom gränserna för toxisk dos uppstår omärkliga men katastrofala förändringar i alla system och organ. Denna process är allt mer förskräcklig eftersom du inte kan känna de yttre tecknen på dessa försummade nedbrytningsprocesser under lång tid.

Problemet är inte bara att livslängden minskar - problemet är att livskvaliteten minskar. En person som dagligen konsumerar åtminstone en flaska öl är i ett tillstånd av kronisk alkoholism. Alla organ arbetar med ökad stress, så det finns kronisk trötthet, oförmåga att koncentrera sig på arbete och ökad irritabilitet. I kronisk alkoholism begränsar intresset och intressen hos en person sig till ett primitivt djurs intresse, för något mer nervöst, den brutna viljan och nedgången i andliga krafter hos en sådan person är inte längre kapabel.

Men inte bara människor som konsumerar alltför mycket alkohol, men också de som är runt dem är i fara. Ökad irritabilitet, förändrad psyke och andlig impotens leder till att livet i familjen bredvid en sådan person blir outhärdlig. Befruktningen av ett barn från en sådan mamma eller från en sådan far är farlig på grund av den stora risken att föda ett underlägset barn. Att höja barn i en sådan familj är en daglig brottslighet.

Med tanke på allt ovan kan man dra slutsatsen att genom att konsumera alkohol frivilligt du medvetet och djärvt döljer dig själv i frivilligt slaveri av vice. För den spöklika illusionen av alkoholisk extas kommer denna missbruk att sätta dig ihop till den sista tråden, driva dig i en serie problem och misslyckanden, beröva dig av glädjen i det verkliga livet, om möjligheten till andlig utveckling. Inte så mycket läskig kroppsdöd, hur mycket ångrar att "livet gick fel...".

Effekten av alkohol på kroppen

Effekten av alkohol på människokroppen

Alkoholism är det viktigaste problemet med det moderna samhället

Alkoholmissbruk är ett av de brådskande problemen i vårt land. Bred försäljning och reklam för alkoholhaltiga drycker, sociala, ekonomiska och psykiska spänningar, brist på organisering av fritid och rekreation bidrar till alkoholisering av befolkningen, inklusive studenter. Den tidigare registrerade minskningen av förekomsten av kronisk alkoholism ersattes av tillväxten, inklusive dess mest allvarliga tillstånd - alkoholisk psykos. Olyckor, förgiftningar och skador i samband med alkoholism påverkar främst människor av blomningåldern (särskilt män): de upptar första platsen i den dödliga befolkningens dödlighet och kommer på andra plats i strukturen av dödsorsakerna för hela Rysslands befolkning och orsakar varje andra människans död och var tredje kvinna som dog i arbetsåldern. Ökningen av den dödliga befolkningens dödlighet har en inverkan på bildandet av arbetskraften.

Alkoholhaltig livsstil som antipoden för en hälsosam livsstil är en av de viktigaste faktorer som leder till för tidig död. Alkoholism är en enorm social ondska som "äter bort" från insidan från personen och orsakar stor skada på samhället. "Nationell katastrof", "nationens kollektiva självmord", "vägen till mänsklighetens katastrof" - det här är hur forskare och allmänheten i många länder uppskattar det växande missbruket av alkoholhaltiga drycker.

Är alkoholism en sjukdom eller lustlöshet? Inledningen av systematisk förgiftning är upplösning, brist på kultur och brist på vilja, och perioden med psykiskt beroende av alkohol är en begynnande sjukdom.

Orsaker till alkoholism

I fliken. 1 givet det mest erkända mönstret av alkoholmissbrukets ursprung.

Detta system ger en uppfattning om de sociala faktorer som bidrar till alkoholmissbruk och återspeglar alkoholismens åldersrelaterade dynamik samt olika betydande orsaker till alkoholism - materiell och ekonomisk, sanitär och hygienisk, moralisk, kulturell, professionell och politisk.

Hushållens berusning. I vardagen talar vi oftast om inhemsk alkoholis - fenomenet alkoholmissbruk, fortfarande utan tecken på sjukdom och psykiskt beroende av alkohol. Låt oss vända oss till den allmänt accepterade klassificeringen (tabell 1). Om den första gruppen - dricker alkohol sällan (helgdagar, fester, inte mer än 1 gång per månad) i liten mängd (2-3 glas vin eller sprit). I regel finns det inte många av dem idag. Om den andra gruppen - de dricker alkohol måttligt (1-3 gånger i månaden, men inte mer än en gång i veckan) om helgdagar, familjefester, möten med vänner. Antalet drycker är upp till 200 g starka eller 400-500 g lätta drycker (med hänsyn till ålder, kön och fysisk utveckling). Det här är personer som "känner till sin åtgärd", som inte tillåter konfliktsituationer. Om den tredje gruppen - alkoholmissbrukare: inga tecken på alkoholism, d.v.s. drunkards (flera gånger i veckan - mer än 0,5 liter vin och 200 g starka drycker, motivet är "för företaget", "jag vill ha och dricka" etc.). Det här är antisociala individer, konflikt i familjen och på jobbet, vanliga kunder av upprorstationer och polisen. De visar redan alkoholberoende

med de första tecknen på alkoholism - förlust av kontroll, psykiskt beroende av alkoholism. Detta tillstånd motsvarar 3: e etappen av alkoholism som en sjukdom; med svåra tecken på alkoholism - fysiskt beroende av alkohol, abstinenssyndrom (baksmälla). Detta tillstånd motsvarar sjukdoms 4: e etappen.

Tabell 1. Faktorer som bestämmer grunden av alkoholmissbruk

Ogynnsamma relationer mellan föräldrarna; alkoholiska traditioner i familjen; frånvaro av en av föräldrarna Tidig exponering för alkohol

Tull av miljön, alkoholistiska traditioner; självuttryck av själv

III - "speciell situation"

Installation på vanlig användning av alkohol; ekonomiskt oberoende och bristande kontroll Den "drickande" kundanpassad av erfarna, erfarna människor, "vänskap till graven", etc.

IV - installation för berusning

Konflikt i familjen, låg kulturell nivå; hög inkomst; brist på riktning vid användning av fritid; "Professionellt" ömsesidigt beroende

Detta dunkelschema återspeglar den sociohygieniska aspekten av det aktuella problemet, men det definierar tydligt traditionerna för måttligt drickande i vår verklighet. Efter att ha förstått denna information kan du var och en mentalt ange dig själv eller nära en av de beskrivna kategorierna. Och om du inte har ett sådant exempel är det ett beröm för dig och din omgivning.

Den negativa effekten av alkohol på kroppens organ och system

Hjärnan är den mest aktiva energikonsumenten. Den negativa effekten av alkohol på hjärnan är förknippad med nedsatt tillgång till syre till neuroner som ett resultat av alkoholförgiftning. Alkoholisk demens som utvecklas med långvarig alkoholanvändning är resultatet av hjärncellsdöd.

Irreversibla effekter av intensiv alkoholanvändning: skador på hjärnfunktionerna som orsakas av skador på hjärnbarkens celler - hjärnans "tänkande" region. En obduktion av de döda, även i relativt ung ålder, visar alkoholister ofta en signifikant utarmning av hjärnan, i synnerhet barken på hjärnhalvtalen.

De skadliga effekterna av alkohol påverkar alla system i människokroppen (nervös, cirkulations-, matsmältningssystemet). För närvarande visat alkoholismens skadliga roll i utvecklingen av akuta och kroniska sjukdomar.

Sjukdomar i kardiovaskulärsystemet upptar en ledande plats i mortalitetsstrukturen. Under påverkan av alkohol påverkas hjärtmuskeln, vilket leder till allvarlig sjukdom och död. En röntgenundersökning avslöjar en ökning av hjärtvolymen, som inte utvecklas hos alla patienter som lider av kronisk alkoholism, men kan förekomma hos patienter med relativt liten alkoholupplevelse. Även hos friska människor, efter en stor dos alkohol kan hjärtrytmstörningar inträffa, men de försvinner gradvis spontant. Alkoholmissbruk bidrar till utveckling och progression av högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, ofta den direkta orsaken till hjärtattacker.

Andningssjukdomar. Andning är en synonym för livet. Detta andas in och andas ut, som alternerar regelbundet. Andningsförloppet består av fyra steg, och överträdelsen av någon av dem leder till en allvarlig andningssjukdom. Hos patienter som lider av den första etappen av kronisk alkoholism finns det en viss stimulans av funktionen av yttre andning: minutvolymen av andning ökar, andning blir frekventare. När sjukdomen fortskrider, andas förvärras kan olika sjukdomar uppträda (kronisk bronkit, trakeobronchitis, lungemfysem, tuberkulos). Ofta kombineras alkohol med tobak. Med de samtidiga effekterna av dessa två gifter ökar deras skadliga effekt ännu mer. Tobaksrök skadar strukturen hos alveolära makrofager - celler som skyddar lungvävnaden från organiska och mineraliska damm, neutraliserande mikrober och virus som förstör döda celler. Tobak och alkohol utgör ett allvarligt hälsorisk.

Gastrointestinal patologi. Patienter med kronisk alkoholism klagar ofta på kränkningar av mag-tarmkanalen, eftersom magslemhinnan först uppfattar alkoholens toxiska effekter. I studien avslöjar de gastrit, magsår och duodenalsår. Med utvecklingen av alkoholism är funktionen hos spyttkörtlarna försämrad. Andra patologiska förändringar utvecklas också.

Levern upptar en speciell position bland matsmältningsorganens organ. Detta är kroppens främsta "kemiska laboratorium", som utför en antitoxisk funktion, deltar i nästan alla typer av metabolism: protein, fett, kolhydrater, vatten. Alkohol har nedsatt leverfunktion, vilket kan leda till levercirros (degeneration).

Njurar. Majoriteten av patienterna med nedsatt njurfunktion med alkoholisk nedsatt njurfunktion. Det förekommer funktionsfel i hela hypotalamus-hypofys-adrenalsystemet, därför är regleringen av njurarnas aktivitet störd. Alkohol har en skadlig effekt på det rena njurepitelet (den skyddande vävnaden som foderar i den inre ytan av ihåliga organ), vilket signifikant försämrar njurarnas funktion.

Mentala avvikelser. Alkoholismen avslöjar ett stort antal mentala abnormiteter - hallucinationer, domningar i kroppsdelar, muskelkramper och ibland allvarlig svaghet i benen ("vadderade ben"). Ofta utvecklas förlamning av enskilda muskelgrupper, främst av underbenen. När man avstår från alkohol kan dessa symptom passera.

Immunsystemet störningar. Alkohol påverkar människans immunsystem negativt, stör blodbildningen, minskar produktionen av lymfocyter, bidrar till utvecklingen av allergier.

Alkoholkonsumtionen ger ett signifikant avtryck på aktiviteten hos alla inre organ, vilket innebär att vi ska överge ett glas torrt vin, ersätta det med ett glas juice eller några frukter.

De endokrina körtlarna, främst könkörtlarna, påverkas negativt av alkohol. En minskning av sexuell funktion observeras hos 1/3 av alkoholmissbrukare och hos patienter med kronisk alkoholism. På män, på grund av "alkoholimpotens", uppstår olika funktionsstörningar i centrala nervsystemet (neuros, reaktiv depression etc.) lätt. Hos kvinnor, under påverkan av alkohol, stannar menstruationen tidigt, fertiliteten minskar och graviditetsgiftos är vanligare.

Muskler och hud. Kronisk alkoholkonsumtion leder ofta till svaghet och utmattning av musklerna. Alkohol kan skada musklerna direkt. Dålig näring är en annan möjlig orsak till muskeldystrofi.

I 30-50% av fallen utvecklar alkoholmissbrukare hudsjukdomar. Hudskador är resultatet av direkta effekter av alkohol, leverproblem och dålig näring.

Blåjäklar är den mest allvarliga formen av alkoholförgiftning. Det ger 1-2% av dödsfall även vid intensiv medicinsk behandling och utan behandlingsdödlighet kan uppgå till 20%. För hallirinationer i deliriumtremens är stupefaction och disorientation karakteristiska; skakning, agitation, snabb puls, högt blodtryck och feber noteras. Många som är beroende av alkohol under avgiftningsperioden ("torrperioden") behöver sjukvård. Denna period kan variera från en till två dagar till en vecka.

livslängd. Systematisk användning av alkohol leder till för tidig ålderdom, funktionshinder; Förväntad livslängd för personer som är benägen att druckna, 15-20 år kortare än den genomsnittliga statistiken.

Alkohol och avkommor

Om de skadliga effekterna av alkohol på mänsklighetens avkomma har länge varit kända. Således i gamla Sparta fanns det en lag som förbjuder nygifta att dricka vin på deras bröllopsdag. I forntida Rom, sa de: "Drunkards ger upphov till drunkards" och förbjöd i allmänhet att dricka till 30 år, dvs. tills männenas ålder kommer att ha familjer. Den antika grekiska filosofen Plato sökte införandet av lagen, som strängt förbjöds att dricka upp till 18 år, dvs. före mognad av kroppen. I Carthage fanns en lag som förbjuder att dricka vin i de dagar då äktenskapsuppgifter utfördes. Karaktären av den antika romerska mytologin Vulcan föddes lama-legged, eftersom Jupiter var full i början av befruktningen.

Stora statistiska uppgifter om alkoholismens skadliga effekter på avkommor har nu ackumulerats. Till exempel registrerade den bulgariska läkaren G. Efremov, som länge tittade på 23 kroniska alkoholister, 15 dödfödda och 8 freakbarn i sina familjer. Franska forskare på ett stort statistiskt material visade att det maximala antalet dödfödda uppfattades under karnevalperioden och firandet av skörden av ungt vin. Det fanns även termen "barn av karnevaler". Självklart var inte alla föräldrar som nämns här kroniska alkoholister. Det handlar om "berusad uppfattning".

Det har fastställts att endast 5% av psykiskt fördröjda barn som studerar i de så kallade hjälpskolorna, föräldrar lider av kronisk alkoholism, resten är "praktiskt hälsosamma människor", men sanningen slutar de inte att dricka alkohol.

I XIX-talet. Drunk kvinnor var extremt sällsynta. Men i mitten av XX-talet. de inkluderades i det totala antalet alkoholister. I detta fall noterar WHO en tendens att öka andelen kvinnliga alkoholister. Alkoholism hos kvinnor leder till allvarligare konsekvenser: det är svårare att behandla än hos män, med alkoholism hos ett gravidt barn, barnet kan vara ärftligt sämre och det är möjligt att skada sitt centrala nervsystem. Dessutom lider barnet av en brist på lugn och vänlig atmosfär hemma.

Experimentella studier har visat att alkohol främst påverkar könscellerna, som sedan bär patologisk information till det framtida fostret. Köncellerna, när deformeras, utvecklas felaktigt, och efteråt blir de inte längre "rätade" med några farmakologiska medel. Fall där helt normala barn föds hos kroniska alkoholister visar inte att föräldrarnas alkoholism är ofarlig, men indikerar bara att alkoholismens faktor verkar i samband med ett stort antal gynnsamma och ogynnsamma faktorer. För närvarande har ett antal forskare visat att friska barn kan födas endast i 2-3 år efter att ha avstått från att dricka alkohol. Annars kan även problem med "super-sober conception" inte undvikas.

Ibland får kroniska alkoholister barn som inte har mental retardation. Men det är bevisat att 94% av barnen belastas av alkoholhaltig ärftlighet, blir sig själva dunkers eller förvärvar psykiska störningar. Så, de franska forskarna genomförde ett unikt experiment. De följde noggrant liv på fyra generationer av patienter som lider av kronisk alkoholism. I den första generationen - moralisk depravity, alkoholhaltiga överskott; i det andra, berusning i ordets fulla bemärkelse; Företrädare för den tredje som lider av hypokondrier, melankoli, var benägna att morda; i den fjärde - dumhet, idioci, sterilitet, dvs i huvudsak upphörde släktet att existera.

De skadliga effekterna av alkohol på avkommor beror inte bara på biologiska orsaker utan också på sociala faktorer. De negativa sociala effekterna av föräldrarnas alkoholism på utvecklingen av sina barn är förknippade med försämrade psykiska relationer mellan dem. Varje familjemedlem som bor bredvid den sjuka alkoholismen är i ett tillstånd av psykologisk stress. En särskilt svår psykisk situation uppstår i en familj där mamman är sjuk med alkoholism, även om faderns alkoholism också påverkar barnets psykologiska utveckling negativt.

Otillfredsställande uppväxtförhållanden hos en familj som dricker föräldrar orsakar den långsamma bildandet av barnens kommunikativa-kognitiva aktivitet i en tidig ålder. I regel upplever sådana barn märkta svårigheter att lära sig, vilket beror dels på den patologiska situationen i nervsystemet och dels på pedagogisk försummelse.

Konfliktupplevelser leder till olika former av abnormt beteende hos barn, främst för att protestera reaktioner. Sådana reaktioner uppträder i närvaro av alkoholism hos en av föräldrarna. Barnet försöker göra allt, trots att de inte uppfyller kraven hos vuxna, blir aggressiva, dyster, onda. Tillsammans med aktiva protestreaktioner är passiva reaktioner möjliga när ett barn lämnar skolan, försöker undvika möten med fadern att dricka, hudar, är rädd att gå hem. Barnet har neurotiska störningar: sömnstörningar, tårförmåga, beröring, ibland finns det tics, stammar, sängvätning. Försök mot självmord (självmord), som bygger på en alltför uttryckt känsla av vrede, en önskan att hämnas på brottslingar, för att skrämma dem, är en skarpare manifestation av protest.

En av orsakerna till avvikande beteende hos barn med familjalkonism är ett imitativt beteende. Det är känt att barn efterliknar vårdgivare och föräldrar, och de imiterar sådana former av alkoholiskt föräldrars antisocialt beteende, som fult språk, hooliganism, småstöld, rökning, alkohol och narkotikamissbruk.

Ett karakteristiskt kännetecken för barns beteende i familjen av alkoholister är motoravstörning eller hyperdynamiskt syndrom. Från en tidig ålder kännetecknas dessa barn av rastlöshet, rastlöshet, otillräckligt fokus, impulsivitet. I samtliga fall, nedsatt koncentration av aktiv uppmärksamhet. Sådana avvikelser av beteende kombineras vanligen med irritabilitet, en tendens till humörsvängningar, ibland aggressivitet och negativism, beteendemonotion, oförmåga att fullfölja alla startade arbeten.

Alla dessa mentala tillstånd kan vara grunden för att involvera tonåringar i alkoholism och narkotikamissbruk. I avsaknad av medicinsk och psykologisk korrigering ökar pedagogisk försummelse, beteendestörningar ökar och barn förlorar intresse av att studera i skolan.

Effekten av alkohol på människokroppen

När människor dricker alkohol, passerar den genom kroppen med blod. Alkohol når varje organ och sprider sig genom cellvätskan i kroppen. Organ, som hjärnan, som innehåller mycket vatten och behöver tillräcklig blodtillförsel för normal funktion, är särskilt mottagliga för alkoholens effekter. Andra, inklusive lever, hjärta, bukspottkörtel och njurar, lider också av alkohol efter det att de kommer in i blodomloppet inom några minuter.

Låt oss nu se hur alkohol påverkar kroppens fyra huvudsystem: matsmältningsorganen, centrala nervsystemet, blodcirkulationen och endokrina system.

Alkoholmissbruk idag är ett brådskande problem med det moderna samhället över hela världen. Alkoholkonsumtion orsakar olyckor, skador och förgiftning, oavsett levnadsstandard och status för en person i samhället.

Av särskilt intresse är användningen av alkoholhaltiga drycker bland den yngre generationen. Dricka alkohol bland ungdomar, elever och studenter kan betraktas som nationella självmord. Det förstör en ung och fortfarande hälsosam organism, en personlighet mycket snabbare, vilket påverkar hela samhället. Bland ungdomar, den högsta dödligheten från alkoholkonsumtion.

Det är väldigt viktigt att lära sig så tidigt som möjligt om alkoholens effekter och effekter på kroppen, vilka konsekvenser kan bli förknippade med alkoholhaltiga drycker, även de svagaste.

Effekten av alkohol på matsmältningssystemet

Alkoholanvändning och dess konsekvenser börjar vid ingången. Alkohol är irriterande. Det börjar brinna vid kontakt med någon slemhinna.

När du dricker den första nypen av alkohol, känns det inte särskilt, särskilt om du dricker högkvalitativ dryck. Du kommer att märka en omedelbar brännande känsla när den tränger in i munnen och går ner i matstrupen.

Det här är en bränna som i slutändan kan döda din kropps levande vävnad. Med långvarig och överdriven användning kan alkohol leda till utveckling av olika sjukdomar i huvud och nacke. Att dricka fem eller flera portioner om dagen kan dubbla eller tredubblera risken för att utveckla cancer i munnen, halsen eller vokalbandet.

Låt oss nu i detalj överväga alkoholens rutt. När det kommer in i munnen kommer det in i magen, cirkulationssystemet, hjärnan, njurarna, lungorna och levern. Eftersom alkohol absorberas kan följande inträffa.

Alkohol passerar genom känsliga membran, vilket kan irritera om alkoholhalten är tillräckligt hög.

Ofta dricker människor en mycket större risk för munnen och halscancer.

Alkohol behöver inte smälta, eftersom molekylerna är mycket små och lätt kan passera genom magslimhinnan.

När magen är tom, passerar alkohol direkt i blodet.

När det finns mat i magen, speciellt mat som är hög i protein, sänks alkoholabsorptionshastigheten, men slutar inte.

Alkohol i små mängder stimulerar aptit på grund av ökad produktion av magsaft.

På grund av den stora mängden magsaft som produceras, undertrycker en stor mängd alkohol aptit och kan orsaka undernäring.

Överdriven alkoholkonsumtion stimulerar produktionen av magsaft i magen, vilket i kombination med hög alkoholhalt orsakar irritation i magslemhinnan, vilket leder till sår.

När koncentrationen av alkohol och magsaft blir tillräckligt hög och irritationen av slemhinnan ökar, börjar kräkningsreceptet kräkas som ett skyddande sätt för kroppen för att minska denna irritation delvis.

20% av den alkohol som konsumeras kommer in i blodomloppet genom magen och 80% (återstående alkohol) absorberas i blodomloppet från tunntarmen.

När alkohol går in i magen absorberas den in i blodomloppet eller passerar in i tarmarna. Men vissa typer av alkohol kan förbli i magen, ökar surheten i magen och irriterar dess skyddande slemhinna. Denna irritation i kronisk alkoholism kan leda till korrosion av magslemhinnan, dvs. orsaka peptisk sår sjukdom. Till och med måttlig alkoholkonsumtion kan orsaka eller förvärra befintliga magsår och tarmsår.

När alkohol går i tunntarmen kan det också skada matsmältningssystemet. Det blockerar kroppens absorption av tiamin, folsyra, vitamin B1, B12, fetter och aminosyror.

Effekten av alkohol på hjärt-kärlsystemet

Om du dricker mycket alkohol länge eller dricker för mycket på en gång kan det få en skadlig effekt på hjärt-kärlsystemet. Med alkohol missbruk kan vara:

Effekten av alkohol på hjärtat och blodkärlen varar i genomsnitt 5-7 timmar. Hjärtfunktionen återställs först efter 2-3 dagar, då kroppen är helt rensad av alkohol.

När alkohol kommer in i blodomloppet fördelas det snabbt jämnt över hela kroppen. Samtidigt expanderar fartygen, vilket orsakar:

Större blodflöde till ytan av huden (vilket är varför ansiktet blir rött);

Tillfällig känsla av värme;

Ökad värmeförlust och snabb minskning av kroppstemperaturen;

Ökat blodtryck.

På kort sikt, eftersom alkohol passerar genom hjärtat, kan det orsaka inflammation i hjärtsmusklerna.

När du dricker starka alkoholhaltiga drycker störs hjärtfrekvensen, det saktar ner och ökar därefter.

Detta är det värsta som kan vara med överdriven alkoholkonsumtion. Och oavsett graden av dess fästning. Som läkare säger kan det utvecklas om 10 år med regelbunden dricka alkoholhaltiga drycker. Den främsta orsaken till sekundär kardiomyopati kallas alkoholberoende. Huvud tecknen på denna sjukdom kan vara:

En hosta som gör ont för det mesta på natten

Smärta i hjärtat.

Sjukdomens progression leder till hjärtsvikt. I det här fallet kan det finnas sådana följande symptom:

Hjärtfunktionen är nedsatt, den börjar dåligt uppfylla sin roll - pumpa blod i hela kroppen. Som ett resultat är syreöverföring till celler och vävnader, inklusive hjärnan, störd. Oxygenberoende utvecklas - hypoxi. Och eftersom alkohol elimineras från kroppen inom några dagar, bevaras myokardiell ischemi.

Effekten av alkohol på blodet

Så snart alkohol kommer in i kroppen, har den omedelbar effekt på röda blodkroppar. Det finns en deformation på grund av membranbrott, de limes ihop och bildar blodproppar. Detta leder i sin tur till nedsatt blodcirkulation i kranskärlskärlen. Hjärtat, som försöker göra sitt jobb, växer i storlek. Detta kan leda till:

Myokarddystrofi är när i stället för celler som har dött till följd av hypoxi, utvecklar bindväv som påverkar hjärtklemmens kontraktile funktion.

När alkohol konsumeras, släpps adrenalin och noradrenalin i blodet och hjärtans behov av syre ökar. Eventuell mängd alkohol du dricker kan orsaka koronarinsufficiens.

Enligt läkare är risken för hjärtinfarkt och stroke mycket högre hos personer som missbrukar alkohol. Det ökar blodtrycket, vilket leder till hjärtattacker och för tidig död.

De skadliga effekterna av alkoholhaltiga drycker på hjärtat och blodkärlen är ett vetenskapligt baserat faktum. Risken för kardiovaskulär sjukdom är direkt proportionell mot användningen av alkohol.

Enligt statistiken är 56 procent mer benägna att drabbas av ischemisk stroke.

Effekten av alkohol på levern

Levern tar brunt av alkohol. Ofta drickande av vodka, vin, öl kan leda till olika problem och allvarliga sjukdomar i detta organ, inklusive:

En av orsakerna till steatos eller fet hepatos i levern är den konstanta exponeringen för giftiga ämnen, vilket inkluderar konsumtionen av olika alkoholhaltiga drycker.

När levern försöker bryta ner alkohol kan alkoholhepatit vara resultatet av denna reaktion. Med konstant exponering är det möjligt att utveckla en irreversibel process av skador på levercellerna, vilket i sin tur kan leda till djupare skador och utveckling av cirros.

När alkohol går in i levern, störs det normala flödet av gallan. Med stagnation av gallan i levercellerna observeras gulning av hud och ögon. Detta tillstånd orsakas när bilirubin i det röda blodkroppen inte utsöndras i gallan, men är reabsorberat i blodet och sprider sig i hela kroppen.

Gulsot är ett olyckligt tecken på alkoholmissbruk och kan indikera utvecklingen av leversvikt i sitt sista skede.

Effekten av alkohol på bukspottkörteln

Långvarig dricka leder till irreversibel skada på bukspottkörteln. Det är bevisat att även ett enda fall av att dricka kan orsaka förvärmning av pankreatit. Alkoholisk inflammation i bukspottkörteln kan leda till kronisk fibros, vilket kan orsaka misslyckande i både exokrina (matsmältningsenzymer) och endokrina (insulin) system.

Pankreas huvudfunktion är att rikta matsmältningsenzymerna i tunntarmen för att smälta mat.

När inflammation blockerar produktionen av matsmältningsenzymer och de inte går in i mag-tarmkanalen, kan de attackera bukspottkörteln själva och sippra in i andra omgivande vävnader.

Vad betyder detta? När de är fulla blir kanalerna igensatta, enzymerna går inte in i tunntarmen för att delta i den vidare uppmätningen av mat, men förblir i bukspottkörteln. Detta tillstånd leder till förstörelse av bukspottskörtelceller, störda metaboliska processer. Inflammation uppstår, vilket kan orsaka förvärmning av pankreatit. Dessutom är risken att utveckla diabetes sannolikt med konstant exponering för alkohol.

Inte alla människor reagerar lika på effekterna av alkohol. Bukspottkörtelcancer och förvärringar i samband med hennes arbete kan uppstå oavsett om personen bara dricker 20-50 gram alkohol eller hans dagstidning är mycket mer. Vissa drinkare kan aldrig stöta på ett sådant problem alls.

Effekten av alkohol på njurarna

Alkohol, särskilt öl, anses vara diuretikum. Ju mer du dricker, ju oftare urinerar du. Detta, om än inte mycket trevlig, men ändå tolererbar effekt av alkohol på njurarna och urinblåsan.

Men alkohol kan ha en mycket mer olikartad effekt för människor som ständigt dricker. Påverka slemhinnan kan det leda till inflammation i urinblåsan, vilket gör att den växer och sträcker sig till en farlig storlek. Om blåsan ökar kan den blockera utflödet från njurarna, vilket i sin tur kan orsaka njursvikt.

Funktionen hos njurarna är inte bara förenad med bildandet och fördelningen av urin. De är inblandade i att balansera syrabas och vattenelektrolytbalans, producera hormoner.

När alkohol införs växlar de till ett intensivt driftsätt, pumpar mer vätska och försöker ta bort skadliga ämnen från kroppen.

Konstant överbelastning försvagar njurarnas funktion och det kommer en tid när de inte längre kan fungera i förbättrat läge. Det är därför som vissa människor har sin tid aktivt spenderat bakom en flaska kan ses på ansiktet: svullet ansikte, svullnad under ögonen. Detta förblev den vätska som inte kunde avlägsna njurarna.

Dessutom samlar toxiner i njurarna, bildar sedan stenar, och risken för inflammatoriska sjukdomar i njurarna och blåsan ökar.

Effekten av alkohol på hjärnan

Den mänskliga hjärnan är en slags kontrollpanel för hela kroppen. I sin cortex är centra av minne, läsning, rörelse av kroppsdelar, lukt, syn. Störning av blodcirkulationen och hjärncellernas död är åtföljd av invaliditet eller försvagning av dess funktioner. Det leder säkert till en minskning av mentala förmågor, påverkar beteende, samordning, humör. Inte undra på att fulla människor blir mer aggressiva och inser inte konsekvenserna av deras handlingar. Alltid dricker alkohol, det kommer en fullständig försämring av en persons personlighet.

De största riskerna med alkoholhaltiga drycker är relaterade till:

Uppenbarligheten av omoraliska och olagliga handlingar;

Förlusten av en kritisk inställning till sig själv som en individ;

Under påverkan av alkohol på nervsystemet förändras människors beteende. Han förlorar sin blyghet, återhållsamhet. Han gör vad han inte skulle göra soberly.

Anmärkningar är kritiska, med omotiverad aggression, raseri och ilska. Personligheten hos en person försämras i direkt proportion till mängden och varaktigheten av användningen av alkoholhaltiga drycker.

Gradvis förlorar en person intresse för livet. Hans kreativa och arbetspotential minskar. Allt detta har en negativ inverkan på karriärtillväxt och social status. Som de säger, kommer en person ned: han upphör att ta hand om sig själv, leder en omoralisk livsstil, avslutar sitt jobb och tas bort från samhället.

Det här är inte en komplett lista över alla konsekvenser av alkoholmissbruk. Påverka hela kroppen, nervändar, utveckla sjukdomar som nedsänkt polyneurit. Detta är resultatet av inte bara konstant exponering för nervändarna och deras inflammation, men också en brist i väsentliga näringsämnen. Alkoholister lider ofta av brist på B-vitaminer.

Sjukdomen manifesteras som en känsla av akut svaghet i underbenen, domningar, smärta i knäna. Etanol påverkar musklerna och nervändarna, vilket orsakar atrofi hos hela muskelsystemet, vilket slutar i neurit och förlamning.

Alkoholförbrukning leder till störning av blodtillförseln till hjärncellerna. Ständigt upplever syreförlusten dör cellerna av. Om du tittar på en alkoholists hjärna är det en okartad planet med kratrar och spår: hjärnans shrivels, dess yta är täckt av sår och ärr.

Om levercellerna kan rengöras och de kan återhämta sig dör hjärncellerna för evigt.

Effekten av alkohol på tryck

Liden för alkohol kan öka blodtrycket till en kritisk nivå. Alkoholintag ökar en gång tillfälligt blodtrycket, men upprepade och vanliga drycker kan leda till ständigt höga värden.

Människor som ständigt drack alkohol i stora mängder, samtidigt som konsumtionen begränsas, kan minska trycket på 1-3 mm Hg. Art. Men det här är inte så mycket om det var på en kritiskt hög nivå.

Om du är en av dessa människor, är det också farligt att ge upp alkohol. Minska trycket bör gradvis minska den mängd alkohol som konsumeras. Människor som plötsligt slutade dricka har högre risk för stroke och hjärtinfarkt.

Effekten av alkohol på kvinnokroppen

Alkohol och den kvinnliga kroppen är två oförenliga saker. Den kvinnliga kroppen uppfattar effekten av alkohol på ett helt annat sätt och riskerna med en sådan entusiasm är mycket allvarligare än för män.

Det är därför kvinnlig alkoholism kommer mycket tidigare. Om en man kan missbruka att dricka i flera år och inte bli en sänkt alkoholist, så tar den här perioden mycket mindre tid för en kvinna.

Förutom att påverka moraliskt och socialt beteende lider hela kvinnokroppen av det, inklusive reproduktiv funktion. Risken att ha ett sjukt barn i en drickande kvinna är flera gånger större än hos en drickande man som inte dricker alkohol.

Alkoholismen är vårt moderna samhälls sveda. Och inget argument att användningen av alkohol i små doser är bra för hälsan kan inte gå i jämförelse med de risker som användningen kan ge. De överstiger alla fördelar med det. Dessutom märker många människor, med små doser, hur de blir kroniska alkoholister.

Hur alkohol påverkar människokroppen

Alkoholmissbruk - det är en verklig problem i det moderna samhället, som föder brott, olyckor, skador och förgiftningar i alla segment av befolkningen. Alkoholberoende är särskilt svårt när det gäller den mest lovande delen av samhället - studenterna. Dödligheten i den arbetande befolkningen på grund av användningen av alkoholhaltiga drycker upptar höga positioner. Forskare uppskattar alkoholism som en nationals kollektiva självmord. Brist på alkohol som cancer förstör från insidan individens och samhällets identitet som helhet.

Hur påverkar alkohol människokroppen? Låt oss titta på effekten av alkoholhaltiga drycker på alla organ och avgöra hur alkohol påverkar hjärnan, lever, njurar, hjärta och blodkärl, nervsystem, liksom män och kvinnors hälsa.

Effekten av alkohol på hjärnan

Alla organ drabbas av alkoholens negativa effekter. Men mest av allt går till neuroner - hjärncellerna. Hur alkohol påverkar hjärnan, människor är kända för sin eufori, höga andar och avkoppling.

På den fysiologiska nivån vid denna tid sker emellertid destruktionen av cellerna i hjärnbarken även efter små doser etanol.

 1. Normal blodtillförsel till hjärnan sker genom tunna kapillärer.
 2. När alkohol går in i blodomloppet, smalnar kärlen, och de röda blodkropparna håller sig ihop och bildar blodproppar. De blockerar lumen i hjärnans kapillärer. I detta fall upplever nervcellerna syreförlust och dö. Personen känner samtidigt euforisk, även utan att veta om de destruktiva förändringarna i hjärnbarken.
 3. Kapillärer från trängselsvullnad och brista.
 4. Efter att ha druckit 100 gram vodka, ett glas vin eller ett glas öl dör 8 tusen nervceller för evigt. Till skillnad från leverceller, som kan regenerera efter alkohol avbryts, regenererar nervcellerna i hjärnan inte.
 5. Döda neuroner utsöndras i urinen nästa dag.

Således, under påverkan av alkohol på kärlen, skapas ett hinder för normal blodcirkulation i hjärnan. Detta är orsaken till utvecklingen av alkoholisk encefalopati, epilepsi.

Vid obduktion av skallen personer som missbrukar alkohol, naturligtvis spårade destruktiva skador i hjärnan:

 • reducerar dess storlek;
 • utjämning av omvälvningar;
 • bildandet av tomrum på platsen för de döda platserna;
 • foci av punktblödningar;
 • förekomsten av serös vätska i hjärnans håligheter.

Vid långvarigt missbruk påverkar alkohol strukturen i hjärnan. På dess yta bildas sår och ärr. Under ett förstoringsglas ser en alkoholhals hjärna ut som en månytan som är fylld med kratrar, kratrar.

Effekt av alkohol på nervsystemet

Den mänskliga hjärnan är en slags kontrollpanel av hela organismen. I sin cortex är centra av minne, läsning, rörelse delar av kroppen, lukt, syn. Nedsatt blodcirkulation och celldöd hos varje centrum åtföljs av avstängning eller försvagning av hjärnfunktioner. Detta åtföljs av en minskning av mänskliga kognitiva (kognitiva) förmågor.

Effekten av alkohol på den mänskliga psyken uttrycks i en minskning av intelligens och personlighetsförstöring:

 • minnesbrist
 • minskning i IQ;
 • hallucinationer;
 • förlust av självkritik
 • omoraliskt beteende
 • osammanhängande tal.

Under påverkan av alkohol på det mänskliga nervsystemet förändras beteendemässiga reaktioner. Han förlorar blygsamhet, återhållsamhet. Gör vad han inte skulle göra i sitt rätta sinne. Upphör att vara kritisk mot sina känslor. Han har omotiverade utmaningar av raseri och ilska. Personligheten hos en person försämras i direkt proportion till mängden och varaktigheten av att dricka alkohol.

Gradvis förlorar en person intresse för livet. Hans kreativa och arbetspotential minskar. Allt detta har en negativ inverkan på karriärtillväxt och social status.

Alkoholhaltig polyneurit i nedre extremiteter utvecklas efter långvarig användning av etylalkohol. Dess orsak är inflammation i nervändarna. Den är associerad med en akut brist i kroppen av vitaminer i grupp B. Sjukdomen är manifesterade känsla av allvarlig svaghet i de nedre extremiteterna, domning, smärta i vader. Etanol påverkar både muskler och nerver - vilket atrofi av hela muskelsystemet, som slutar neurit och förlamning.

Effekten av alkohol på hjärt-kärlsystemet

Effekten av alkohol på hjärtat är sådan att det i 5-7 timmar fungerar under belastning. Under mottagning av berusande drycker ökar hjärtslaget, blodtrycket stiger. Hjärtfunktionen återställs först efter 2-3 dagar, när kroppen är helt renad.

Vid mottagandet av alkohol i blodet erytrocyter förändringen sker - de deformeras på grund av membranbrott, hålla ihop och bildar blodproppar. Som ett resultat är blodflödet i koronarkärlen stört. Hjärtat, som försöker pressa blodet, ökar i storlek.

Konsekvensen av alkoholens påverkan på hjärtat under missbruk är följande sjukdomar.

 1. Myokarddystrofi. På platsen för celler som dog som ett resultat av hypoxi utvecklas bindevävnad, vilket bryter mot hjärtmusklernas kontraktilitet.
 2. Kardiomyopati är en typisk följd som bildas under 10 års alkoholmissbruk. Det påverkar ofta män.
 3. Hjärtritning.
 4. Koronar hjärtsjukdom - angina. Efter att ha druckit alkohol ökar frisättningen av adrenalin och noradrenalin, vilket ökar syreförbrukningen i hjärtmuskeln. Därför kan varje dos orsaka koronarinsufficiens.
 5. Risken för hjärtinfarkt vid dricksvatten är högre än hos friska individer, oberoende av hjärtkärlens tillstånd i hjärtat. Alkohol ökar trycket, vilket provar hjärtattack och för tidig död.

Alkoholisk kardiomyopati kännetecknas av hypertrofi (expansion) av hjärtkärlens hjärtkärl.

Symptom på alkoholisk kardiomyopati är följande:

 • andfåddhet;
 • hosta, ofta på natten, vilka människor förknippar med förkylning
 • trötthet;
 • smärta i hjärtat.

Progression av kardiomyopati leder till hjärtsvikt. Ödem i benen, förstorad lever, hjärtarytmi läggs till andfåddhet. När smärta i hjärtat av människor ofta avslöjar subendokardiell myokardiell ischemi. Alkoholdrycker orsakar också hypoxi - syrehushållning i hjärtmuskeln. Eftersom alkohol lämnar kroppen i flera dagar kvarstår myokardiell ischemi hela tiden.

Det är viktigt! Om dagen efter alkohol gör ont i hjärtat måste du göra ett kardiogram och kontakta en kardiolog.

Alkohol påverkar hjärtrytmen. Efter kraftig dricka utvecklas olika typer av arytmier ofta:

 • paroxysmal atriell takykardi
 • frekventa atrium eller ventrikulära prematura slag;
 • atriella fladder;
 • fibrillering av ventriklerna, vilket kräver anti-chock terapeutiska åtgärder (ofta dödliga).

Förekomsten av sådana arytmier efter intag av stora doser alkohol har kallats det "festliga" hjärtat. Hjärtarytmier, särskilt ventrikulära arytmier, är ofta dödliga. Arytmier kan betraktas som tecken på kardiomyopati.

Effekten av alkohol på det mänskliga hjärt-kärlsystemet är ett faktum som är vetenskapligt etablerat och motiverat. Risken för dessa sjukdomar är direkt proportionell mot användningen av alkoholhaltiga drycker. Alkohol och produkten av klyvning - acetaldehyd, har en direkt kardiotoxisk effekt. Dessutom orsakar det en brist på vitaminer och proteiner, ökar blodlipiderna. Under akut alkoholförgiftning minskar myocardets kontraktilitet kraftigt, vilket leder till brist på blod i hjärtmuskeln. Genom att försöka kompensera för syrebrist ökar hjärtat sammandragningar. Vidare minskar koncentrationen av kalium i blodet i samband med berusning, vilket är orsaken till rytmförstöringen. Den farligaste är ventrikelflimmer.

Effekten av alkohol på kärlen

Minskar alkohol eller ökar blodtrycket? - till och med 1-2 glas vin ökar trycket, särskilt hos personer med högt blodtryck. Efter att ha tagit alkohol i blodplasma ökar koncentrationen av katekolaminer - adrenalin och noradrenalin, vilket ökar trycket. Det finns ett begrepp, dosberoende effekt, vilket visar hur alkohol påverkar blodtrycket beroende på kvantitet. Systoliskt och diastoliskt tryck ökar med 1 mm Hg med en ökning av etanol med 8-10 gram per dag. Hos människor som missbrukar alkohol ökar risken för högt blodtryck med 3 gånger jämfört med icke-drinkare.

Hur påverkar alkohol blodkärlen? Låt oss förstå vad som händer med våra fartyg när vi dricker alkohol. Den initiala effekten av alkohol på kärlväggen expanderar. Men efter detta sker en spasm. Detta leder till ischemi i blodkärlen i hjärnan och hjärtat, vilket leder till hjärtinfarkt och stroke. Alkohol har också en toxisk effekt på venerna på ett sådant sätt att blodflödet störs. Detta leder till åderbråck i åderbråck och nedre extremiteter. Människor som missbrukar libations har ofta blödning från esofagans vener, vilket slutar i döden. Utbränner eller förstärker alkohol blodkärl? - Dessa är bara etapper av dess följdverkan, som båda är katastrofala.

Den huvudsakliga skadliga effekten av alkohol på blodkärl är relaterad till hur alkohol påverkar blodet. Under etanolens verkan håller erythrocyter ihop. De resulterande blodpropparna spred sig över hela kroppen och blockerar de smala kärlen. Förflyttning genom kapillärerna hindras blodflödet avsevärt. Detta leder till försämrad blodtillförsel i alla organ, men den största risken är hjärnan och hjärtat. Kroppen förbinder ett kompensationssvar - det ökar blodtrycket för att driva blodet. Detta leder till hjärtinfarkt, hypertensiv kris, stroke.

Effekt på lever

Det är ingen hemlighet hur alkohol har en skadlig effekt på levern. Utvinningsstadiet av etylalkohol är mycket längre än absorptionen. Upp till 10% etanol frigörs i ren form med saliv, svett, urin, avföring och andning. Det är därför som personen efter att ha druckit alkohol har en speciell lukt av urin och "rök" från munnen. Återstående 90% etanol måste bryta ner levern. Det handlar om komplexa biokemiska processer, varav en är omvandlingen av etylalkohol till acetaldehyd. Men levern kan sönderdelas endast ca 1 glas alkohol om 10 timmar. Oskärmad etanol skadar leverceller.

Alkohol påverkar utvecklingen av följande leversjukdomar.

 1. Leverens fetma Vid detta stadium ackumuleras fett i form av globuler i hepatocyterna (leverceller). Med tiden sitter den ihop och bildar blåsor och cyster i portalvenen, som störa blodets rörelse från den.
 2. Vid nästa steg utvecklas alkoholhepatit - inflammation i cellerna. Leveren ökar samtidigt i storlek. Trötthet, illamående, kräkningar och diarré förekommer. Vid detta tillfälle, efter att ha stoppat användningen av etanol, kan levercellerna fortfarande regenerera (återhämta sig). Fortsatt användning leder till övergången till nästa steg.
 3. Levercirros är en typisk alkoholmisshandelstörning. Vid detta stadium ersätts hepatiska celler med bindväv. Leveren är täckt med ärr, när den känns tät med en ojämn yta. Detta stadium är irreversibelt - döda celler kan inte återhämta sig. Men att stoppa användningen av alkohol stoppar leverens ärrbildning. De återstående friska cellerna utför funktionen med funktionshinder.

Om det inte går att dricka på scenen av cirros, går processen till ett stadium av cancer. Hälsosam lever kan upprätthållas med måttlig användning.

Det är viktigt! På rekommendation av WHO är den säkra dosen för kvinnor 10 och för män 20 gram alkohol per dag.

Ekvivalent är ett glas öl eller ett glas vin om dagen. Och även med sådana doser kan man inte dricka alkohol dagligen. Det är nödvändigt att ge chansen att alkohol helt lämnar en organism, och för detta ändamål krävs 2-3 dagar.

Effekten av alkohol på njurarna

Njurfunktion är inte bara vid bildning och utsöndring av urin. De deltar i balansen mellan syra-basbalans och vatten-elektrolytbalans, producerar hormoner.

Hur påverkar alkohol njurarna? - När de använder etanol går de in i ett intensivt driftsätt. Njurbäckenet tvingas att pumpa en stor volym vätska, försöker ta bort ämnen som är skadliga för kroppen. Konstanta överbelastningar försvagar njurens funktionella förmåga - över tiden kan de inte längre fungera kontinuerligt i ett förbättrat läge. Effekten av alkohol på njurarna kan ses efter semestern på det svullna ansiktet, ökat blodtryck. Kroppen ackumulerar vätska som njurarna inte kan utsöndra.

Dessutom samlar toxiner i njurarna, då bildar stenar. Med tiden utvecklas nephrite. Dessutom, efter att ha druckit alkohol, händer det att njurarna är ömma, temperaturen stiger, protein förekommer i urinen. Sjukdomens progression åtföljs av ackumulering av toxiner i blodet, som inte längre kan neutralisera levern och avlägsnar njurarna.

Brist på behandling leder till utveckling av njursvikt. Samtidigt kan njurarna inte bilda och utsöndra urin. Börjar förgiftning av kroppen börjar - allmän förgiftning med ett dödligt utfall.

Hur påverkar alkohol bukspottkörteln?

Pankreas funktion är att utsöndra enzymer i tunntarmen för att smälta mat. Hur påverkar alkohol bukspottkörteln? - Under sitt inflytande blockeras dess kanaler, med det resultat att enzymerna inte kommer in i tarmarna, utan inuti det. Dessutom förstör dessa substanser cellerna i körteln. Dessutom påverkar de metaboliska processer som involverar insulin. Därför kan diabetes uppstå vid alkoholmissbruk.

Genomgå sönderdelning orsakar enzymer och sönderdelningsprodukter inflammation i körteln - pankreatit. Det framgår av det faktum att efter alkohol drabbas bukspottkörteln, uppkastning uppstår och temperaturen stiger. Smärta i ländryggen är bältros. Alkoholmissbruk påverkar utvecklingen av kronisk inflammation, vilket är en riskfaktor för körkörteln.

Effekten av alkohol på kvinnlig och manlig kropp

Alkohol påverkar kvinnans kropp mer än hanen. Hos kvinnor finns alkoholdehydrogenasenzymet, som bryter ner alkohol, i lägre koncentrationer än hos män, så de blir fulla snabbare. Samma faktor påverkar bildandet av alkoholberoende hos kvinnor snabbare än hos män.

Även efter användning av små doser genomgår kvinnornas organ stora förändringar. Under påverkan av alkohol på kvinnans kropp påverkas reproduktionsfunktionen primärt. Etanol bryter mot den månatliga cykeln, påverkar könscellerna och konceptet negativt. Dricka alkohol accelererar uppkomsten av klimakteriet. Dessutom ökar alkohol risken för cancer i bröstet och andra organ. Med ålder ökar den negativa effekten av alkohol på kvinnokroppen, eftersom den saktar ner sin eliminering från kroppen.

Alkohol påverkar negativt de viktiga strukturerna i hjärnan - hypotalamus och hypofysen. Konsekvensen av detta är dess negativa effekt på den manliga kroppen - produktionen av könshormoner minskar, på grund av vilken kraften minskar. Som ett resultat är familjeförhållanden smulande.

Alkohol påverkar negativt alla organ. De snabbaste och farliga effekterna på hjärnan och hjärtat. Etanol ökar blodtrycket, förtorkar blodet, stör blodcirkulationen i hjärn- och koronarkärlen. Således framkallar den hjärtinfarkt, stroke, hypertensiv kris. Med långvarig användning utvecklas irreversibla sjukdomar i hjärtat och hjärnan - alkoholisk kardiomyopati, encefalopati. De viktigaste organen som tar bort toxiner från kroppen - lever och njurar - lider av. Bukspottkörteln är skadad, matsmältningen är bruten. Men att stoppa intag av alkohol i ett tidigt stadium av sjukdom kan återställa celler och stoppa förstörelsen av organ.

Dessutom, Om Depression